.

Modele formulare registrul Comertului

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


 

- Inregistrare societati nume colectiv in comandita simpla si cu raspundere limitata

- Inregistrare societati pe actiuni si in comandita pe actiuni

- Inregistrare societati si companii nationale

- Inregistrare fiscala si autorizare functionare grupuri de interes economic si grupuri europene de interes economic

- Inregistrare societati europene constituite prin fuziune de catre societati anonime

- Inregistrare societati europene Holding constituita de catre societatile anonime si societati cu raspundere limitata

- Inregistrare fiscala si autorizare functionare regii autonome

- Inregistrare fiscala autorizare functionare organizatii cooperatiste de credit

- Inregistrare fiscala si autorizare functionare societati cooperative de gradul I si II

- Inregistrare fiscala si autorizare functionare cooperative agricole de gradul I si II

- Inregistrare fiscala societati cooperative europene

- Inregistrare societati cooperative europene constituite prin fuziunea unor cooperative infiintate

- Inregistrare SE sau filiala

- Inregistrare fiscala si autorizare functionare sucursala

- Inregistrare fiscala si autorizare functionare sucursale infiintate de regiile autonome

- Inregistrare fiscala si autorizarea functionarii unei sucursale infiintate de societatile cooperative organizatii cooperatiste de credit

- Inregistrare fiscala si autorizarea functionarii unei sucursale infiintata in Romania de o firma cu sediul in strainatate sau de un grup european de interes economic

- Inregistrare a mentiunii privind modificare denumirii unui comerciant

- Inregistrarea mentiunii privind inscrierea sau modificarea emblemei unei persoane juridice

- Inregistrarea mentiunilor privind schimbarea formei juridice a unei societati comerciale

- Transformarea unei societati pe actiuni avand sediul social si administratia centrala pe teritoriul Comunitatii intr-o SE

- Inregistrarea mentiunii privind schimbarea sediului comerciantilor sau a sediului sucursalelor acestora in acelasi judet

- Inregistrarea mentiunilor privind schimbarea sediului comerciantilor in alt judet

- Inregistrarea in registrul comertului a transferului sediului social al SE in alt stat membru

- Inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind prelungirea duratei de functionare a societatilor comerciale

- Inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind reducerea duratei de functionare a societatilor comerciale

- Inregistrarea mentiuni modificare obiect de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu si activitate principala, schimbarea domeniului si activitatii principale)

- Inregistrare registrul comertului a modificarilor privind declaratiile tip pe propria raspundere (model 3)

- Necesare pentru inregistrarea mentiunii privind majorarea capitalului social al societatilor comerciale

- Inregistrarea mentiunii privind reducerea capitalului social al societatilor comerciale

- Inregistrarea mentiunii privind transmiterea partilor de interes si a partilor sociale la SNC, SCS, SRL, GIE si GEIE constituite in temeiul Legii 31

- Inregistrarea in registrul comertului mentiuni privind suspendarea temporara a activitatii sau reluarea activitatii societatilor comerciale

- Inregistrarea mentiuni schimbarea membrilor organelor de administrare, conducere, control ori a reprezentantilor persoanelor juridice si modificarea datelor lor personale

- Alte mentiuni prevazute din cererea de inregistrare aprobata prin Ordinul Ministrului Justitiei

- Inregistrare mentiuni modificare date identificare fondatori,asociati,actionari,persoane imputernicite, reprezentanti, administratori, directori, cenzori, auditori financiari, lichidatori

- Inregistrarea mentiunilor privind excluderea sau retragerea asociatilor din SNC, SCS si SRL, ca urmare a unei hotarari judecatoresti irevocabile

- Inregistrarea mentiuni fuziune prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societati care se dizolva, fara a intra in lichidare, unei societati pe care o constituie

- Inregistrare in registrul comertului a fuziunii prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societati care se dizolva fara a intra in lichidare, unei alte societati existente

- Inregistrare in registrul comertului si inregistrarea fiscala a unei societati constituita prin fuziunea tranfrontaliera

- Inregistrarea modificari divizare societati comerciale prin transmiterea unei parti din patrimoniu

- Inregistrare modificari divizarea unei societati comerciale prin transmiterea unei parti din patrimoniu

- Inregistrare modificari divizarea unei societati comerciale fara a intra in lichidare si transfera mai multor societati existente sau nou constituite totalitatea patrimoniului sau

- Inregistrarea mentiuni dizolvarea de drept a srl cu asociat unic

- Inregistrare mentiuni dizolvarea de drept a snc, scs, srl cu mai multi asociati, sa si sca

- Inregistrare mentiuni dizolvarea si lichidarea simultana a snc, scs, srl si gie

- Inregistrare mentiuni dizolvarea voluntara si lichidarea snc, scs, srl, sa si sca cu numire de lichidator

- Inregistrare mentiuni dizolvarea judiciara si lichidarea societatilor comerciale

- Inregistrare mentiuni dizolvarea si lichidarea snc, scs, srl si sca-deces

- Inregistrare mentiuni infiintarea de sedii secundare fara statut de sucursale-agentii, reprezentante

- Inregistrarea modificari actele constitutive ale gie si geie

- Radiere sucursale sau alt sedii secundare asimilate sucursalelor infiintate de sc

- Verificarea disponibilitatii firmei si sau rezervarea acesteia

- Verificarea disponibilitatii emblemei si sau rezervarea acesteia

- Depunerea prospectului de emisiune de actiuni privind constituirea sa prin subscriptie publica

- Verificarea disponibilitatii emblemei si sau rezervarea acesteia

  

Cuvinte cheie: Modele formulare trezorerie | Modele formulare gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics