.

DICTIONAR ECONOMIC

Cuvinte care incep cu litera I

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Ordonare dupa litera:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

 

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...Ias

IAS - international accounting standards = standarde internationale de contabilitate… toata explicatia ...

 

Identificarea specifica a costului

Presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. acest tratament contabil este adecvat p… toata explicatia ...

 

Imobilizare necorporala

Sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care… toata explicatia ...

 

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt active care: a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie… toata explicatia ...

 

Import

Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare… toata explicatia ...

 

Impozit

Reprezinta prelevarea unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor la dispozitia statului in vederea constituirii res… toata explicatia ...

 

Impozit dividende

Impozit care se retine in cota legala asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor sau asociatilor din profitul net repar… toata explicatia ...

 

Impozit final

Impozitul stabilit asupra categoriilor de venit impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil. … toata explicatia ...

 

Impozit pe cladiri

Impozit datorat de orice persoana care are in proprietate o cladire situata in romania, exceptand cazul in care in se preved… toata explicatia ...

 

Impozit pe dividende

Impozit care se retine in cota legala asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor sau asociatilor din profitul net repar… toata explicatia ...

 

Impozit pe mijloacele de transport

Impozit datorat de orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in romania , exce… toata explicatia ...

 

Impozit pe profit

Impozit aplicat asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din romania, cat si din strainatate de contribuabi… toata explicatia ...

 

Impozit pe spectacole

Impozit datorat de orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distra… toata explicatia ...

 

Impozit pe teren

Impozit datorat de orice persoana care are in proprietate teren situat in romania, exceptand cazurile in care se prevede alt… toata explicatia ...

 

Impozit pe venit global

Suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impu… toata explicatia ...

 

Impozite directe

Sunt acele venituri bugetare caracterizate prin faptul ca sunt datorate, platite si suportate de catre una si aceeasi persoa… toata explicatia ...

 

Impozite indirecte

Platitorii nu sunt dinainte cunoscuti datorita faptului ca ele sunt incluse in pretul marfurilor si se incaseaza odata cu vi… toata explicatia ...

 

Imprumut

Contract care o persoana obtine/transmite cu titlu temporar, dreptul de a folosi sau de a dispune de o suma de bani… toata explicatia ...

 

Impunere

Activitatea desfasurata de organele financiare pt. stabilirea si comunicarea impozitelor datorate intr-un interval de timp. … toata explicatia ...

 

Inchiriere

A da sau a lua in folosinta temporara un anumit bun in schimbul unor plati periodice (chirie). … toata explicatia ...

 

Incidenta legii

Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete… toata explicatia ...

 

Incidentul de plata

Neindeplinirea intocmai si la timp a obligatiilor participantilor, inaintea sau in timpul procesului de decontare a instrume… toata explicatia ...

 

Indemnizatia de maternitate

Indemnizatia acordata asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari… toata explicatia ...

 

Indemnizatia de risc maternal

Indemnizatia de care beneficiaza salariata gravida, salariata care a nascut recent, salariata care alapteaza pe perioada con… toata explicatia ...

 

Indemnizatia de somaj

O compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor ins… toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru carantina

Indemnizatia pentru concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in siste… toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

1. indemnizatia pe perioada in care asiguratii se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau… toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Indemnizatia acordata asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari… toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca

1. indemnizatie acordata asiguratilor care nu mai pot realiza durata normala de munca ca urmare a unor afectiuni cauzate de … toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca

Indemnizatie primita de asiguratii, care datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasur… toata explicatia ...

 

Indemnizatie

(1) Suma de bani platita unei persoane fizice in plus fata de salariu, pentru o munca prestata in plus sau de o calitate sup… toata explicatia ...

 

Indemnizatie de somaj

O compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor ins… toata explicatia ...

 

Independenta exercitiului

Presupune luarea în considerare a tuturor veniturilor şi cheltuielilor corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se… toata explicatia ...

 

Indicator

Expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen financiar-economic din toate punctele de vedere… toata explicatia ...

 

Indicator macroeconomic

Reprezinta un indicator din ramura stiintei economice, care studiaza relatiile economice la nivelul economiei nationale … toata explicatia ...

 

Indicatori

Expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen social-economic din punct de vedere al legaturi… toata explicatia ...

 

Indicatorul de lichiditate

Indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele … toata explicatia ...

 

Indicatorul gradului de indatorare

Este un indicator de risc care arata cat la suta este indatorata societatea in raport cu intregul capital atat cel propriu c… toata explicatia ...

 

Indicatorul lichiditate

Indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele … toata explicatia ...

 

Insolvabilitatea

Situatia in care se afla un debitor ce nu poate satisface platile datorate creditorilor, la un moment dat … toata explicatia ...

 

Inspectorul de compensare

Persoana care reprezinta persoana juridica ce solicita serviciului de compensare sa ii presteze activitati in vederea co… toata explicatia ...

 

Institutia emitenta de moneda electronica

persoana juridica emitenta de mijloace de plata in forma de moneda electronica… toata explicatia ...

 

Institutia financiara

o entitate, alta decat o institutie de credit, al carei obiect principal de activitate consta in dobandirea de participatii … toata explicatia ...

 

Instrument de plata

Numerar si substitute de numerar, document, inscris, titlu de credit exprimat intr-o valuta si utilizat in operatiunile de e… toata explicatia ...

 

Instrumente de trezorerie

titlurile de valoare achizitionate cu scopul protejarii disponibilitatilor banesti sau al realizarii unor operatiuni specula… toata explicatia ...

 

Instrumente financiare

reprezinta titluri negociabile, tranzactionabile pe o piata reglementata, care confera detinatorilor lor drepturi patrimonia… toata explicatia ...

 

Intangibilitatea bilantului de deschidere

principiu contabil care presupune ca bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere … toata explicatia ...

 

Interdictia bancara

regimul impus de banca unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioada de un an, confo… toata explicatia ...

 

Intermediar

persoana care mijloceste afaceri comerciale; samsar; comisionar… toata explicatia ...

 

Intermedierea comercializarii materialelor lemnoase

cumpararea de catre un intermediar in vederea revanzarii si revanzarea materialelor lemnoase, fara ca acesta sa detina depoz… toata explicatia ...

 

Intracomunitar

activitate, actiune, operatiune desfasurata in interiorul Comunitatii Europene … toata explicatia ...

 

Intracomunitare

referinta la relatiile economice intre cel putin doua state membre UE … toata explicatia ...

 

Intrastat

numele data sistemului de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunurile intre tarile din ue.… toata explicatia ...

 

Intreprindere mica

din pct de vedere al tva: persoana impozabila care aplica regimul special de scutire de tva… toata explicatia ...

 

Intreprinderea familiala

intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia s… toata explicatia ...

 

Intreprinderea individuala

intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica… toata explicatia ...

 

Intreprinderi mici

intreprinderi care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pa… toata explicatia ...

 

Intreprinderi mici si mijlocii - imm

acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;… toata explicatia ...

 

Intreprinderi mijlocii

intreprinderi care au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro,… toata explicatia ...

 

Inventar

Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are i… toata explicatia ...

 

Inventar intermitent

In contabilitate, inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza invent… toata explicatia ...

 

Inventar permanent

In conditiile folosirii in contabilitate a inventarului permanent, se inregistreaza toate operatiile de intrare si iesire, c… toata explicatia ...

 

Inventarierea

actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere c… toata explicatia ...

 

Inventarierile anuale

sunt obligatoriu de efectuat inainte de inchiderea conturilor si intocmirea bilantului. Sunt lucrari complexe care necesita … toata explicatia ...

 

Inventarierile generale

cuprind toate elementele patrimoniale aflate in patrimoniul unei unitati. Pentru asigurarea imaginii fidele furnizate de cat… toata explicatia ...

 

Inventarierile partiale

cuprind numai unele elemente patrimoniale (materiale, marfuri, produse) sau numai unele gestiuni din unitatea respectiva. In… toata explicatia ...

 

Inventarierile periodice

se efectueaza conform unei planificari proprii intocmita de catre fiecare unitate patrimoniala. Frecventa acestor inventarie… toata explicatia ...

 

Inventarierile prin sondaj

cuprind numai unele sortimente sau numai unele bunuri dintr-o gestiune. Daca la inventarierile prin sondaj se constata nereg… toata explicatia ...

 

Inventarierile totale

se extind asupra tuturor sortimentelor care formeaza un element patrimonial (sortimente de materiale, sortimente de produse)… toata explicatia ...

 

Investitie

Schimbarea unei sume de bani existente si disponibile cu speranta obtinerii in viitor a unor venituri mai mari, dar probabil… toata explicatia ...

 

Investitii (imobilizarile) financiare

plasamentele de capital, p eo perioada mai mare de un an, ale unei societati comerciale,care participa in acest fel la const… toata explicatia ...

 

Investitii pe termen lung

investitii pentru care se intenţioneaza detinerea pe mai multi ani si care nu vor fi vandute în viitorul apropiat… toata explicatia ...

 

Investitiile

totalitatea cheltuielilor prin care se achizitioneaza, se construiesc sau se confectioneaza mijloace fixe noi. … toata explicatia ...

 

Investitor

Persoana care cumpara active financiare cu scopul de a obtine profit. Spre deosebire de un speculator, care este dispus sa s… toata explicatia ...

 

Invoice

reprezinta un document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucraril… toata explicatia ...

 

Ipoteca

Garantie imobiliara care consta intr-un drept real, accesoriu al creditorului, constituit asupra bunurilor imobile apartinan… toata explicatia ...

 

 

  

Cuvinte cheie: Dictionar economic | termeni economici - explicatii

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics