.

DICTIONAR ECONOMIC

Cuvinte care incep cu litera A

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Ordonare dupa litera:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

 

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


 


abaterea disciplinara

Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care … toata explicatia ...

abrogare

Anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei … toata explicatia ...

 

absorbtie

Preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind  … toata explicatia ...

 

abuz de putere

Delict savarsit de cineva prin depasirea atributiilor sale … toata explicatia ...

 

abuz de tranzactionare

Administrarea abuziva, ilegala, a contului discretionar al unui client de catre un reprezentant inregistrat al unei firme … toata explicatia ...

 

accept bancar

Document utilizat in tranzactiile comerciale internationale, care exprima acordul bancii importatorului de a achita bancii … toata explicatia ...

 

acciza

Impozit indirect care se percepe in unele tari asupra unor obiecte de consum taxa suportata de consumatori, una din formele … toata explicatia ...

 

achizitie intracomunitara

Obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia in … toata explicatia ...

 

achizitorul de materiale lemnoase

Persoana juridica ce colecteaza materiale lemnoase de la detinatori persoane fizice … toata explicatia ...

 

acont

Parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special … toata explicatia ...

 

acoperire bancara

Garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni … toata explicatia ...

 

acoperire la termen

O operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in … toata explicatia ...

 

acoperire monetara

Cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune … toata explicatia ...

 

acord

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic … toata explicatia ...

 

acord barter

Un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti Tranzactie, in care doua parti … toata explicatia ...

 

acord de cliring

Acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta … toata explicatia ...

 

acord swap

Acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o … toata explicatia ...

 

acquis comunitar

Ansamblul reglementarilor legale precum si a politicilor si institutiilor care asigura implementarea si respectarea lor in … toata explicatia ...

 

acreditiv

Separarea unei sume din contul intreprinderii la banca intr-un cont special la dispozitia unui anumit furnizor din care urmeaza … toata explicatia ...

 

acreditiv cesionat

Acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai mult … toata explicatia ...

 

acreditiv cu plata diferata

Acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile … toata explicatia ...

 

acreditiv necomercial

Acreditiv in cuprinsul caruia nu este indicat un obiect comercial anume. In practica, se intilneste sub urmatoarele forme: … toata explicatia ...

 

acreditiv revolving

Forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea … toata explicatia ...

 

acreditiv stand-by

Acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cere … toata explicatia ...

 

act

Document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie document oficial care … toata explicatia ...

 

act aditional

Conventie incheiata intre doua parti contractante prin care se modifica, se restrange sau se completeaza un contract … toata explicatia ...

 

act constitutiv

Document prin care se stabileste cadrul legal in care va functiona o persoana juridica. … toata explicatia ...

 

actionar

Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni … toata explicatia ...

 

actionar inregistrat

Detinator de actiuni comune sau preferentiale, care este inregistrat ca actionar in registrul actionarilor unei corporatii, … toata explicatia ...

 

actionar principal

Actionar care detine un procent semnificativ din actiunile unei corporatii. In Statele Unite, conform regulilor SEC, un … toata explicatia ...

 

actionariat

Totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes … toata explicatia ...

 

actiune

Hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei … toata explicatia ...

 

actiune cu drept de vot

Actiune care confera detinatorului sau dreptul de a vota cu ocazia alegerii directorilor (consiliului de administratie), numi … toata explicatia ...

 

actiune fara drept de vot

Actiune care nu da detinatorului ei dreptul sa voteze cu ocazia alegerii directorilor, numirii auditorilor sau cu ocazia … toata explicatia ...

 

actiune preferentiala

Tip de actiune care confera detinatorului ei dreptul la un dividend prestabilit care trebuie platit regulat, inaintea … toata explicatia ...

 

actiuni emise si aflate in circulatie

Actiuni ale unei companii, autorizate prin statut care au fost emise si oferite publicului investitor si se afla in … toata explicatia ...

 

actiuni neemise

Actiuni ale unei corporatii care au fost autorizate (aprobate de adunarea generala a actionarilor), dar inca nu au fost emise … toata explicatia ...

 

activ

Totalitatea mijloacelor economice concrete care apartin unei intreprinderi, institutii sau organizatii economice; parte a bil … toata explicatia ...

 

activ circulant

Sinonim cu activ curent, ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual, datorita destinatiei si naturii lor, nu … toata explicatia ...

 

activ contingent

Activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si a caror existe … toata explicatia ...

 

activ cu ciclu lung de fabricatie

Activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru vanzare … toata explicatia ...

 

activ de exploatare

Este format din activul circulant si imobilizari, si anume: lichiditati, instalatii de productie, ateliere ce permit … toata explicatia ...

 

activ fictiv

Active care nu au existenta de sine statatoare, ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date … toata explicatia ...

 

activ financiar

Indicator financiar, utilizat in sistemul bancar, in care activul este constituit din: Bilete de banca, Depozite bancare la … toata explicatia ...

 

activ imobilizat

Formeaza primul post care apare in cadrul bilantului contabil,element patrimonial concretizat in bunuri si valori,destinat sa … toata explicatia ...

 

activ necorporal

Este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau … toata explicatia ...

 

activ net contabil

Diferenta dintre activul total si datoriile totale angajate de intreprindere… toata explicatia ...

 

activ total

Se calculeaza ca total al activelor imobilizate, activelor circulante si cheltuielilor in avans … toata explicatia ...

 

active circulante (curente)

Numerar si alte active care se estimeaza ca vor fi transformate innumerar, in maxim un an , cum ar fi creantele, stocurle … toata explicatia ...

 

active financiare

Plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de un an, ale unei societati coemrciale, care participa in acest fel la … toata explicatia ...

 

active fixe

Sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an. … toata explicatia ...

 

active fixe corporale

Mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe … toata explicatia ...

 

active fixe necorporale

Sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care … toata explicatia ...

 

active intangibile

Active fara forma materiala, cum ar fi: vadul comercial, marcile inregistrate, dreptul de autor, patente, contracte de exclus … toata explicatia ...

 

active lichide

Mijloace banesti in numerar si in conturi bancare, investitii in fondul de lichiditati si in valori mobiliare de stat. … toata explicatia ...

 

active totale

Se calculeaza ca total al activelor imobilizate, activelor circulante si cheltuielilor in avans … toata explicatia ...

 

activele fondurilor de pensii private

Contributiile, investitiile si rezultatele fondurilor de pensii private … toata explicatia ...

 

activitate dependenta

Orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare … toata explicatia ...

 

activitate dependenta la functia de baza

Orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, in conformitate cu prevederile legii … toata explicatia ...

 

activitate independenta

Orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta … toata explicatia ...

 

activitatea bancara

Atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite in cont propriu (bancar) … toata explicatia ...

 

activitatea dependenta

Orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare … toata explicatia ...

 

activitati eligibile

Tipuri de activitati pentru care se poate solicita finantare printr-un proiect; lista lor difera functie de finantator si de … toata explicatia ...

 

activitati fara scop patrimonial

Activitate nonprofit care contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local  … toata explicatia ...

 

activul net contabil

Diferenta dintre activul total si datoriile totale angajate de intreprindere … toata explicatia ...

 

actualizare

Actiunea prin care o valoare realizata intr-o anumita perioada (trecuta/prezenta) se aduce in situatia de a corespunde unei … toata explicatia ...

 

actul de punere in valoare (apv)

Documentul de provenienta a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasa pe picior inventariata sau marcata si autorizat … toata explicatia ...

 

adaos comercial

Pe piata OTC, este diferenta dintre pretul platit pentru o valoare mobiliara de un dealer, actionand ca principal, unui … toata explicatia ...

 

adaos comercial

Diferenta dintre pretul de vanzare a unui bun si cel de achizitie a bunului respectiv suma cuprinsa intre pretul cu … toata explicatia ...

 

adeverinta

Dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt … toata explicatia ...

 

administrator

Persoana angajata intr-un post de raspundere in cadrul unei institutii financiare sau unei alte unitati economice, precum si … toata explicatia ...

 

adunare generala

Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii; … toata explicatia ...

 

adunare generala a actionarilor

Prescurtare AGA; cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se … toata explicatia ...

 

adunarea generala anuala

Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele … toata explicatia ...

 

afaceri

Tranzactii financiare, comerciale sau industriale … toata explicatia ...

 

agent economic

Indivizi, grupuri de indivizi sau organism care constituie din punctul de vedere al fluxurilor economice centre de decizie si … toata explicatia ...

 

agentul de compensare

Persoana care reprezinta serviciul de compensare in sedintele de compensare si conduce sedinta de compensare pentru … toata explicatia ...

 

ajustare de valoare

Expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei; prin acelasi termen se desemneaza … toata explicatia ...

 

ajustari pentru depreciere

Sunt ajustari de valoare provizorii. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile … toata explicatia ...

 

ajutor de minimis

Vezi ajutorul de minimis … toata explicatia ...

 

ajutor de stat

Orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu piata int … toata explicatia ...

 

ajutorul de minimis

Reprezinta un ajutor de stat care nu depaseste intr-o perioada determinata de timp plafonul prevazut de reglementarile … toata explicatia ...

 

alocarea activelor

Metoda de impartire a portofoliului in actiuni, obligatiuni si instrumente financiare echivalente cu numerarul, inclusiv … toata explicatia ...

 

ambalajele

Obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pe … toata explicatia ...

 

amenda

Sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului administrativ, reprezentand o suma in bani pe care … toata explicatia ...

 

amortisment

Stingere treptata a unei datorii, a unei rente, etc. … toata explicatia ...

 

amortizare fiscala

Amortizarea care se poate deduce din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe profit. … toata explicatia ...

 

amortizare liniara

Repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe … toata explicatia ...

 

amortizarea

Partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea … toata explicatia ...

 

amortizarea accelerata

Presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta/utilizare… toata explicatia ...

 

amortizarea degresiva

Presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu anumiti coeficienti prevazuti de legilsatie … toata explicatia ...

 

amprenta atasata unui document electronic

Informatia cu ajutorul careia documentul poate fi identificat in mod unic, dar care nu permite deducerea continutului … toata explicatia ...

 

an fiscal

Perioada de 12 luni calendaristice consecutive in care se inregistreaza obligatiile fiscale ale unei persoane juridice. … toata explicatia ...

 

anaf

Agentia nationala de administrare fiscala … toata explicatia ...

 

analiza financiara

Ansamblu de instrumente, metode si practici pentru cuantificarea situatiei financiare a unei entitati … toata explicatia ...

 

anexa la contract

Document prin care se detaliaza anumite clauze ale unui contract (parametri tehnici sau calitativi, diverse conditii si … toata explicatia ...

 

angajament de plata

Angajament de plata facut de un salariat a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii; titlu executoriu pentru … toata explicatia ...

 

angajamentul bugetar

Orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita … toata explicatia ...

 

anglo saxon

Sistem contabil reprezentat in principal in SUA si Marea Britanie … toata explicatia ...

 

antecalculatie

Calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari, a unui serviciu sau a unui produs, efectuata inainte de … toata explicatia ...

 

antrepozit vamal

Este un regim vamal suspensiv care presupune depozitarea marfurilor intr-o anumita locatie aflata sub controlul autoritatii … toata explicatia ...

 

antrepriza

Lucrare industriala, comerciala ,de constructii efectuata de intreprindere specializata … toata explicatia ...

 

anuitate

Suma de bani incluzind rambursarile si dobanda pentru un credit, suma care se plateste periodic (de obicei, anual). Suma … toata explicatia ...

 

anul bugetar

Anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se … toata explicatia ...

 

aport

Contributie la cererea sau dezvoltarea mijloacelor de actiune ale unei societati, care da dreptul la o participare la capital … toata explicatia ...

 

arbitraj

Operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale … toata explicatia ...

 

arenda

Cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri … toata explicatia ...

 

arhivarea

Se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare … toata explicatia ...

 

articolul bugetar

Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de caracterul economic al operatiunilor in care … toata explicatia ...

 

articolul contabil

Este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei. … toata explicatia ...

 

articolul contabil compus

Este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe … toata explicatia ...

 

articolul contabil de stornare

Serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite. … toata explicatia ...

 

articolul contabil simplu

Este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru … toata explicatia ...

 

asigurare

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului Incheierea unui contract de asigurare intre o societate de … toata explicatia ...

 

asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice … toata explicatia ...

 

asigurat

Partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita, ca parte la … toata explicatia ...

 

asiguratul - somaj

Persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin pl … toata explicatia ...

 

asociat

Participant la capitalul unei intreprinderi. … toata explicatia ...

 

asociatie composesorala

O asociatie ce are ca scop asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, … toata explicatia ...

 

asocierea fara personalitate juridica

Orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana … toata explicatia ...

 

audit

Functie de control si de revizie contabila a unei firme. proces prin care persoane competente, independente colecteaza si … toata explicatia ...

 

audit intern

O activitate de apreciere stabilita in cadrul unei entitati ca un serviciu pentru entitate. functiile includ, printre altele, … toata explicatia ...

 

audit statutar

Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor … toata explicatia ...

 

auditorii de calitate (contabil)

Experti contabili cu experienta formati si instruiti de ceccar in domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile … toata explicatia ...

 

auditul de calitate (contabil)

Ansamblu de masuri luate de ceccar vizand analiza modalitatilor de organizare si functionare a unui cabinet, aprecierea modul … toata explicatia ...

 

auditul situatiilor financiare

Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a permite auditorului sa exprime o opinie daca situatiile financiare … toata explicatia ...

 

autofactura

Factura care se emite de catre persoana impozabila catre sine pentru anumite operatiuni supuse tva … toata explicatia ...

 

autofinantare

Partea din capacitatea de autofinantare ramasa firmei dupa distribuirea dividendelor. … toata explicatia ...

 

autoritate de implementare

Institutie (publica sau privata) care implementeaza efectiv contractul de finantare incheiat de o anumita autoritate contract … toata explicatia ...

 

autoritate fiscala competenta

Organul fiscal din cadrul ministerului finantelor publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei … toata explicatia ...

 

autorizarea bugetara

Aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati, intr-o perioada data, in limita creditelor … toata explicatia ...

 

autorizatia de munca

Documentul oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca sau detasat in romania … toata explicatia ...

 

autovehicul nou - taxa pe poluare

Orice autovehicul care nu a mai fost niciodata vandut anterior intr-un alt scop decat al revanzarii sau livrarii sale si care … toata explicatia ...

 

aval

Act prin care o terta persoana, distincta de tras, de tragator si de girantii, garanteaza plata la scandenta a unui efect de … toata explicatia ...

 

avalist

Persoana, dinstincta de tras, de tragator si de girantii, care garanteaza plata la scandenta a unui efect de comert. … toata explicatia ...

 

avans

Prima transa dintr-un imprumut nerambursabil, acordata de obicei inainte de inceperea efectiva a activitatilor proiectului. … toata explicatia ...

 

avansuri de trezorerie

Sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului, pe baza ordinului de deplasare si … toata explicatia ...

 

avertismentul

Sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara, … toata explicatia ...

 

aviz de credit

Documentul care indica trecerea unui inscris in creditul unui cont … toata explicatia ...

 

avizul de insotire

Este un document care insoteste marfa dintr-un loc in alt loc atat in cadrul unitatii de la o subunitate la alta subunitate … toata explicatia ...

 

avizul de insotire primar

Documentul de insotire a materialelor lemnoase, altele decat cherestelele … toata explicatia ...

 

avizul de insotire secundar

Documentul de insotire pentru cherestele … toata explicatia ...

 

 

  

Cuvinte cheie: Dictionar economic | termeni economici - explicatii

 
 

 

  Ultimele discutii in forum ο»Ώ

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics