.

DICTIONAR ECONOMIC

Cuvinte care incep cu litera D

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Ordonare dupa litera:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

 

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...Dae

dobanda anuala efectiva exprima sub forma procentuala costul total al unui credit. Rolul DAE este tocmai de a aduce la acelas toata explicatia ...

 

Data decontarii

Data la care o emisiune noua de obligatiuni este livrata distribuitorului dupa ce acesta a achitat pretul de cumparare pentru toata explicatia ...

 

Data depunere bilant

reprezinta termenul maxim pana la care bilantul trebuie depus la administratia finantelor conform legilor in vigoare; data la toata explicatia ...

 

Data livrarii

Data la care o tranzactie cu valori mobiliare trebuie decontata, adica efectuata plata pentru valorile mobiliare cumparate (i toata explicatia ...

 

Datoria curenta

datorie sau alta obligatie scadenta in maxim un an toata explicatia ...

 

Datorie

sursa de finantare externa pusa la dispozitia intreprinderii de institutii financiare, furnizori sau terti Obligatie care re toata explicatia ...

 

Datorie contingenta

o datorie contingenta este: a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului toata explicatia ...

 

Datorie neta

Valoarea totala a creditelor, inclusiv dobanzile aferente, din care se scad, dupa caz, urmatoarele: sumele (avansurile) achit toata explicatia ...

 

Datorii pe termen scurt

datorii sau alte obligatii scadente in maxim un an toata explicatia ...

 

Datorii totale

reprezinta totalul datoriilor sub un an si peste un an. toata explicatia ...

 

Debitare

inregistrarea efectuata pe debitul unui cont contabil toata explicatia ...

 

Debitor

persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor, si care are obligatia de a le resti toata explicatia ...

 

Debitor de regres

este o persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei de care este tinut trasul toata explicatia ...

 

Debitori solidari

sunt acei debitori ai unei obligatii solidare, de specificul careia este dreptul creditorului comun al acelor debitori de a c toata explicatia ...

 

Decizie de imputare

document de imputare a valorii pagubelor produse de salariati; titlu executoriu din momentul comunicarii; document de inregis toata explicatia ...

 

Declarant vamal

Persoana fizica sau juridica, importator sau exportator de marfuri, care prezinta la vama o declaratie pentru marfurile pe ca toata explicatia ...

 

Declaratia de accize

declaratie depusa la autoritatea fiscala competenta de orice operator economic platitor de accize pentru fiecare luna, indife toata explicatia ...

 

Declaratia de conformitate

declaratia facuta de catre un producator sau un prestator, prin care acesta informeaza, pe propria raspundere, despre faptul toata explicatia ...

 

Declaratia de venit global

documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare in vederea calcularii de catre or toata explicatia ...

 

Declaratie recapitulativa

document prin care se declara centralizat anumite elemente ce fac obiectul unei lucrari contabile, juridice, etc. toata explicatia ...

 

Declaratie recapitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare

declaratie ce se depune la organele fiscale ce contine livrarile si achizitiile intracomunitare toata explicatia ...

 

Declaratie vamala

actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale, voin toata explicatia ...

 

Decont

Document prin care o persoana justifica o anumita cheltuiala catre o persoana juridica. toata explicatia ...

 

Decont de cheltuieli

document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate (in valuta sau in lei), cu ocazia deplasarii toata explicatia ...

 

Decont pemtru operatiuni in participatie

serveste ca document pe baza caruia se deconteaza cheltuielile si veniturile realizate din operatiuni in participatie, precum toata explicatia ...

 

Decontare

(1) Operatiune contabila prin care se inregistreaza in evidentele contabile ale unei persoane juridice folosirea unei sume de toata explicatia ...

 

Decontare in numerar

Mecanism de finalizare a unei tranzactii cu un contract futures prin achitarea cash a valorii contractului. Decontarea cash s toata explicatia ...

 

Deducere personala

suma neimpozabila acordata la functia de baza contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personal toata explicatia ...

 

Deficit

suma cu care cheltuielile/platile depasesc veniturile/incasarile Dezechilibru financiar care consta in depasirea incasarilor toata explicatia ...

 

Deficit bugetar

deficit care apare atunci cand cheltuielile unei entitati, unui guvern depasesc incasarile toata explicatia ...

 

Delegare

Imputernicire scrisa data unei persoane fizice, de catre o alta persoana fizica sau juridica, pentru a solutiona unele proble toata explicatia ...

 

Delegat

Persoana imputernicita sa actioneze in numele unei persoane juridice pe un timp determinat, pentru a indeplini anumite servic toata explicatia ...

 

Delegatie

document justificativ prin care cineva este desemnat sa reprezinte societatea sau sa actioneze in numele cuiva Document prin toata explicatia ...

 

Demisia

actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului ind toata explicatia ...

 

Deponent

persoana care incredinteaza unei alte persoane un lucru in temeiul unui contract de depozit toata explicatia ...

 

Deponentul garantat

titularul depozitului garantat toata explicatia ...

 

Depozit

Din punct de vedere financiar-bancar, este suma de bani, valuta sau hirtii de valoare, obiecte pretioase, depuse in cont sau toata explicatia ...

 

Depozit la termen

Este constituit din fonduri pe termen scurt sau mediu depuse intr-o banca, pentru o perioada fixata dinainte, de un client sa toata explicatia ...

 

Depozit la vedere

Reprezinta acel depozit constituit intr-o banca din fonduri disponibile in orice moment, adica fara preaviz. Aceste depozite toata explicatia ...

 

Depozitul bancar

suma de bani incredintata in urmatoarele conditii: a) sa fie rambursata in totalitate, cu sau fara dobanda sau orice alte fac toata explicatia ...

 

Depozitul garantat

depozitul a carui restituire este garantata pana la concurenta plafonului de garantare toata explicatia ...

 

Depozitul indisponibil

depozitul datorat si platibil, care nu a fost onorat de o institutie de credit pana la data deschiderii procedurii falimentul toata explicatia ...

 

Depozitul negarantat

depozitul a carui restituire nu este garantata de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar - depozit exclus - si toata explicatia ...

 

Depreciere monetara

Diminuarea sau scaderea valorii monedei nationale privind puterea de cumparare, situatie reflectata in cresterea preturilor d toata explicatia ...

 

Deschiderea de credite bugetare

aprobare comunicata ordonatorului principal de credite de catre Ministerul finantelor publice prin trezoreria statului, in li toata explicatia ...

 

Descoperire de cont

Facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei s toata explicatia ...

 

Despagubirea in caz de deces

in cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire toata explicatia ...

 

Diferente de curs valtutar

intre data inregistrarii datoriilor sau creantelor in devize si data platii / incasarii lor, se inregistreaza ca si venituri toata explicatia ...

 

Diferente de reevaluare

reprezinta contrapartida plusului de valoare degajat asupra imobilizarilor, in cazul operatiei de reevaluare toata explicatia ...

 

Diferente favorabile de curs valutar

pentru datorii, cand cursul la plata este mai mic decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mare toata explicatia ...

 

Diferente nefavorabile de curs valutar

pentru datorii, cand cursul la plata este mai mare decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mic toata explicatia ...

 

Discount

Procent din valoarea nominala a unui bun vandut cu care se micsoreaza valoarea efectiva de platit de catre cumparator. C toata explicatia ...

 

Discount comercial

reducere sau diminuare acordata in cota procentuala toata explicatia ...

 

Disponibilitati banesti

numerarul aflat in casieria unitatilor si in conturi la banci comerciale toata explicatia ...

 

Dispozitia de livrare

document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau altor valori materiale destinate vanzarii; document justi toata explicatia ...

 

Dispozitia de plata incasare catre casierie

dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilo toata explicatia ...

 

Distribuitorul

operatorul economic din lantul de distributie, a carui activitate profesionala nu afecteaza caracteristicile produsului toata explicatia ...

 

Diurna

indemnizatie platita cuiva pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in alta localitate in interes de serviciu toata explicatia ...

 

Dividend

parte a profitului net al unei societati care este distribuita detinatorilor de actiuni sau parti sociale Cota-parte din prof toata explicatia ...

 

Dividende reale

suma distribuita actionarilor ca parte din profitul real al societatii toata explicatia ...

 

Divizare

operatiunea prin care o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor toata explicatia ...

 

Dobanda

orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in ca toata explicatia ...

 

Dobanda acumulata

In cazul unei tranzactii cu obligatiuni este dobanda care se acumuleaza de la data ultimei plati a dobanzii efectuate de catr toata explicatia ...

 

Dobanda compusa

Dobinda primita de deponent fiind rezultata prin cumularea dobinzii simple plus dobinda calculata pe perioada care a depasit toata explicatia ...

 

Dobanda simpla

Dobanda calculata doar pe baza investitiei initiale. Se calculeaza inmultind principalul cu rata anuala a dobanzii si cu numa toata explicatia ...

 

Document cumulativ

document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflectă operaţiuni economice şi financiare de toata explicatia ...

 

Document de insotire simplificat

model simplificat al documentului administrativ de insotire toata explicatia ...

 

Document justificativ

document primar care probeaza legal o operatiune toata explicatia ...

 

Documente centralizatoare

documente care se intocmesc pentru insumarea mai multor documente primare, de exemplu borderoul vanzarilor zilnice sau docume toata explicatia ...

 

Documente cu regim special

documente tiparite, completate, folosite si pastrate conform unor dispozitii legale speciale. Ele sunt inseriate, numerotate toata explicatia ...

 

Documente cumulative

documente de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflectă operaţiuni economice şi financiare de toata explicatia ...

 

Documente fara regim special

tipizate sau netipizate, se deosebesc de cele cu regim special prin aceea ca nu sunt strict socotite, nu trebuie justificate toata explicatia ...

 

Documente primare

documente in care se consemneaza pentru prima data efectuarea unei singure operatii economice sau financiare toata explicatia ...

 

Documentul administrativ de insotire

document obigatoriu de insotire a deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv toata explicatia ...

 

Documentul de provenienta materiale lemnoase

document care certifica localizarea sursei de unde au fost obtinute materialele lemnoase toata explicatia ...

 

Donatie

contract prin care o persoana, numita donator, transfera irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unuia sau mai multor bu toata explicatia ...

 

Drept comercial

ramura a dreptului constituita din totalitatea normelor legale referitoare la relatiile sociale care iau nastere in procesul toata explicatia ...

 

Drept de administrare

drept real principal, avand ca obiect bunurile din domeniul public si ca titulari regiile autonome, prefecturile, autoritatil toata explicatia ...

 

Drept de autor

totalitatea drepturilor nepatrimoniale si patrimoniale recunoscute unei persoane ca urmare a elaborarii de catre aceasta si a toata explicatia ...

 

Drept de creanta

Dreptul care apartine unei persoane(creditor), de a cere altei persoane(debitor) sa-si indeplineasca o obligatie: de a da sau toata explicatia ...

 

Drept de gaj general

drept special conferit de lege ca garantie creditorilor chirografari, in temeiul principiului dupa care debitorul raspunde de toata explicatia ...

 

Drept de preemptiune

dreptul unui detinator de actiuni comune, de a cumpara actiuni comune dintr-o emisiune noua la pretul de subscriere, inainte toata explicatia ...

 

Drept de preferinta

facultatea pe care dreptul real accesoriu unui drept de creanta o confera titularului sau de a avea prioritate fata de toti c toata explicatia ...

 

Drept de proprietate

acel drept real care confera titularului atributele de posesie, folosinta si dispozitie asupra unui bun, atribute pe care num toata explicatia ...

 

Drept de subscriere

instrument financiar transferabil prin care un detinator de actiuni comune isi poate exercita dreptul de preemptiune - dreptu toata explicatia ...

 

Drept de suita

dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respe toata explicatia ...

 

Drepturi de export

potrivit codului vamal sunt considerate drepturi de export: a) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vama toata explicatia ...

 

Drepturi salariale

totalitatea drepturilor banesti ce se cuvin ca urmare a muncii prestate intr-o anumita perioada (salariu realizat, sporuri, i toata explicatia ...

 

Due diligence

Consultarea si colaborarea stransa dinte emitentul unui instrument financiar si distribuitorul (underwriter) emisiunii cu asi toata explicatia ...

 

Durata de viata utila

1). reprezinta perioada in cadrul careia se estimeaza ca intreprinderea va utiliza activul amortizabil in conditiile normale; toata explicatia ...

 

Durata medie de incasare a clientilor

Numarul de zile scurse intre momentul vanzarii si momentul primirii efective a banilor aferenti acesteia. toata explicatia ...

 

 

  

Cuvinte cheie: Dictionar economic | termeni economici - explicatii

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics