.

DICTIONAR ECONOMIC

Cuvinte care incep cu litera R

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Ordonare dupa litera:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

 

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...Rabat comercial

Reprezinta reducerea comerciala de pret practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre … toata explicatia ...

 

Radiere

Stergere dintr-un registru a inscriptiei si a anumitor date din cadrul unor acte sau drepturi (spre exemplu, stergerea unor … toata explicatia ...

 

Rambursare

Restituire a unui credit sau a unei sume imprumutate la termenul scadent prevazut in contractul de imprumut. Suma platita de… toata explicatia ...

 

Randament al capitalului

Forma de eficienta care exprima legatura dintre capitalul utilizat si rezultatele productiei. Ca relatie efort /efect, … toata explicatia ...

 

Randamentul pe actiune

Indicator al politicii de dividend, care arata rentabilitatea capitalului plasat in actiuni. Este recomandabil ca valoarea … toata explicatia ...

 

Rang ipotecar

Ordinea de inregistrare a unei ipoteci intr-un registru financiar in cazul existentei mai multor ipotecari.… toata explicatia ...

 

Raport anual

Un document publicat de o entitate, de obicei anual, care include situatiile sale financiare, impreuna cu raportul auditorul… toata explicatia ...

 

Raport de expertiza contabila

Raport care contine lucrarile si concluziile expertizei contabile. contine 3 capitole: introducere, desfasurarea expertizei … toata explicatia ...

 

Raport de gestiune

Document ce reflecta evidenta operativa a marfurilor si ambalajelor din cadrul unitatilor dedesfacere cu amanuntul. Poate fi… toata explicatia ...

 

Raport de gestiune periodic

Cuprinde aceleasi elemente ca si raportul zilnic, cu deosebirea ca inscrierea acestora in formular se face pe anumite … toata explicatia ...

 

Raport de gestiune zilnic

"se intocmeste in 2 exemplare de catre gestionar, ptr fiecare gestiune in parte. Dupa reportarea soldului din ziua precedent… toata explicatia ...

 

Raport de inventar

Raport privind rezultatul inventarierii care cuprinde plusurile si minusurile de inventar, precum si masurile privind … toata explicatia ...

 

Raportare

Activitate, de regula periodica, de informare privind modul de desfasurare a unui proiect, modul in care sunt indeplinire … toata explicatia ...

 

Raspundere civila

Forma a raspunderii juridice care consta intr-un raport de obligatii in temeiul caruia o persoana este indatorata   … toata explicatia ...

 

Raspundere civila contractuala

Indatorirea debitorului unei obligatii nascuta dintr-un contract de a repara prejudiciul cauzat creditorului sau prin faptul… toata explicatia ...

 

Raspundere juridica

Complexul de drepturi si obligatii conexe care - potrivit legii - se nasc ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite si care … toata explicatia ...

 

Raspundere penala

Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, alaturi de institutia infractiunii si a pedepsei, reglementata in … toata explicatia ...

 

Rata curenta

Masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate, la … toata explicatia ...

 

Rata datoriilor

Rata datoriilor masoara procentajul, din totalitatea fondurilor, asigurat de creditori. creditorii prefera rate ale … toata explicatia ...

 

Rata de acoperire a dobanzilor

Masura in care veniturile pot sa scada fara sa apara probleme financiare pentru firma cauzate de incapacitatea acesteia de … toata explicatia ...

 

Rata de leasing

(1) in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de … toata explicatia ...

 

Rata indatorarii

Arata cat la suta din totalul fondurilor de care dispune firma provine din credite. … toata explicatia ...

 

Rata lichiditatii generale

Indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului circulant = raportul dintre active curente / datorii curente … toata explicatia ...

 

Rata lichiditatii imediate

Indicatorul test acid = raportul dintre active curente minus stocuri / datorii curente … toata explicatia ...

 

Rata marjei cheltuielilor variabile

Diferenta dintre nivelul cheltuielilor totale (100% sau 1) si nivelul cheltuielilor variabile (raportul dintre cheltuielile … toata explicatia ...

 

Rata profitului

Arata profitul obtinut la o unitate monetara cifra de vanzari. … toata explicatia ...

 

Rata rentabilitatii economice (rec)

Rec = (profit brut / active totale) / 100. Masoara gradul de rentabilitate a intregului capital investit in firma.… toata explicatia ...

 

Rata rentabilitatii financiare (rf)

Rf = (profit net / capitaluri proprii) / 100. Masoara gradul de rentabilitate a investitiei facute de actionari prin … toata explicatia ...

 

Reconciliere

Actiunea de a (se) reconcilia si rezultatul ei; punere de accord, intelegere, impacare … toata explicatia ...

 

Reconstituire documente justificative

Operatiunea prevazuta de normele contabile prin care se refac documente originale pierdute, sustrase sau distruse… toata explicatia ...

 

Redeventa

Orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele … toata explicatia ...

 

Redeventa miniera

Suma datorata bugetului de stat de catre titular pentru concesionarea / administrarea activitatilor de exploatare a resurselor … toata explicatia ...

 

Redevente miniere

Sume datorate bugetului de stat de catre titular pentru concesionarea / administrarea activitatilor de exploatare a … toata explicatia ...

 

Reevaluare

Reevaluarea consta in modificarea si substituirea valorilor contabile de intrare ale elementelor patrimoniale cu noua … toata explicatia ...

 

Refinantare

Utilizarea de catre un beneficiar de finantare nerambursabila a fondurilor primite pentru acordarea, mai departe, de … toata explicatia ...

 

Regie

Forma de unitate economica ce se ocupa de exploatarea de bunuri ale statului prin personalitate juridica proprie si … toata explicatia ...

 

Regim special de scutire

Regim de scutire de plata tva pentru persoanele impozabile stabilite in romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata… toata explicatia ...

 

Regim special de scutire pentru intreprinderile mici

Regim de scutire de plata tva pentru persoanele impozabile stabilite in romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata … toata explicatia ...

 

Regim suspensiv

Perioada in care plata accizelor este suspendata… toata explicatia ...

 

Registre obligatorii

Sunt impuse tuturor agentilor economici prin dispozitiile legale in vigoare si sunt atat registre de evidenta oparativa, … toata explicatia ...

 

Registru

Condica in care sunt consemnate operatiuni diverse ale unei organizatii (de exemplu, registrele contabile). … toata explicatia ...

 

Registru de casa

Document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor jus… toata explicatia ...

 

Registru inventar

Document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv… toata explicatia ...

 

Registru jurnal

Document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale … toata explicatia ...

 

Registru jurnal de incasari si plati

Se intocmeste si se conduce intr-un singur exemplar de catre asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfas… toata explicatia ...

 

Registrul bunurilor de capital

Registru tinut pentru evindetierea bunurilor de capital la care s-a ajustat tva deductibila… toata explicatia ...

 

Registrul bunurilor primite

Persoanele impozabile care primesc in romania bunuri in scopul expertizarii sau pentru efectuarea de lucrari, prelucrari asu… toata explicatia ...

 

Registrul cartea mare

Serveste: la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrar… toata explicatia ...

 

Registrul casa

Document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor jus… toata explicatia ...

 

Registrul comertului

Oficiu in cadrul caruia sunt inregistrate datele si actele necesare atribuirii calitatii de persoana juridica unei societati… toata explicatia ...

 

Registrul general de evidenta a salariatilor

Registru care se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data anga… toata explicatia ...

 

Registrul inventar

Vezi registru inventar… toata explicatia ...

 

Registrul jurnal

Vezi registru jurnal… toata explicatia ...

 

Registrul nontransferurilor

Registru utilizat pentru evidentierea bunurilor transportate de persoana impozabila sau de alta persoana in contul acesteia … toata explicatia ...

 

Registrul numerelor de inventar

Document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate, in vederea identificarii lor… toata explicatia ...

 

Registrul stocurilor

Document de evaluare a stocurilor de bunuri si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie s… toata explicatia ...

 

Remiza

Reducere comerciala acordata in mod obisnuit asupra pretului de vanzare,tinand seama de volumul si nivelul tranzactiilor din… toata explicatia ...

 

Remuneratia compensatorie pentru copia privata

O suma printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi p… toata explicatia ...

 

Rentabilitate

Indica capacitatea intreprinderii de a produce profit, aratand intr-o forma măsurabila eficienta activitatii economice. Expr… toata explicatia ...

 

Rentabilitatea

Indica capacitatea intreprinderii de a produce profit, aratand intr-o forma masurabila eficienta activitatii economice… toata explicatia ...

 

Rescont

Suma de bani egala cu dobanda cuvenita unei banci pentru achitarea de catre aceasta, anticipat, a unei polite deja scontate,… toata explicatia ...

 

Resursa minerala

Substanta naturala din scoarta terestra, formata in urma proceselor geologice, utilizabila ca atare sau prin prelucrare in a… toata explicatia ...

 

Resursele minerale

Substantele naturale din scoarta terestra, formate in urma proceselor geologice, utilizabile ca atare sau prin prelucrare in… toata explicatia ...

 

Retinere la sursa

Mod de impozitare prin care impozitul este retinut inainte de plata venitului si este virat la bugetul de stat de catre plat… toata explicatia ...

 

Revisal

Aplicatia electronica pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor… toata explicatia ...

 

Rezerva legala

Suma constituita anual din profitul unitatii, in cotele si limitele prevazute de lege si din alte surse prevazute de lege… toata explicatia ...

 

Rezervele

Se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente. … toata explicatia ...

 

Rezident

Orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) are domiciliul in Romania; b) centrul in… toata explicatia ...

 

Reziliere

Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca ceala… toata explicatia ...

 

Rezolutiune

Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a fap… toata explicatia ...

 

Rezultat financiar

Diferenta dintre veniturile financiare si cheltuielile financiare intr-un exercitiu. Impreuna cu rezultatul din exploatare f… toata explicatia ...

 

Rezultat fiscal

Rezultatul contabil la care se adauga cheltuielile nedeductibile si din care se scad veniturile neimpozabile. Reprezinta baz… toata explicatia ...

 

Rezultat reportat

1. Din punct de vedere financiar, un profit nedistribuit la sfarsitul exercitiului sau pierdere neacoperita. Rezultat sau pa… toata explicatia ...

 

Rezultatul exercitiului

Se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile unei unitati patrimoniale dintr-o anumita perioada de timp (exer… toata explicatia ...

 

Risc

Situatie nefavorabila (care poate impiedica buna desfasurare a unui proiect) posibila a avea loc cu o anumita probabilitate.… toata explicatia ...

 

Risc comercial

Risc generat de lipsa de lichiditati financiare a debitorului obligatiei de plata la implinirea scadentei acesteia. O astfel… toata explicatia ...

 

Risturnul

Reducere de pret calculata asupra ansamblului operatiilor efectuate de acelasi cumparator pe o perioada determinata… toata explicatia ...

 

Rntr2

Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de t… toata explicatia ...

 

Romania (codul fiscal)

Conform codului fiscal romania, este teritoriul de stat al romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deas… toata explicatia ...

 

Rulajul

Arata maririle sau micsorarile elementului patrimonial pentru care se foloseste contul. … toata explicatia ...

 

 

  

Cuvinte cheie: Dictionar economic | termeni economici - explicatii

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics