.

DICTIONAR ECONOMIC

Cuvinte care incep cu litera P

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Ordonare dupa litera:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

 

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...Pachet de facturi in forma electronica

Doua sau mai multe facturi in forma electronica, emise la momente de timp diferite si transmise catre acelasi beneficiar la … toata explicatia ...

 

Pachetul de servicii de baza

Se acorda asiguratilor si cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sani… toata explicatia ...

 

Pachetul de servicii turistice

Combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintrerupta a ace… toata explicatia ...

 

Pachetul minimal de servicii

Se acorda persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat si cuprinde servicii medicale numai in cazul urgentelor medic… toata explicatia ...

 

Pact comisoriu expres

Clauza cuprinsa intr-un contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept in cazul neexecutarii obligati… toata explicatia ...

 

Paradis fiscal

Tara care practica impozite de nivel redus, inclusiv pentru sursele de venituri straine, respectiv, tara care incurajeaza pr… toata explicatia ...

 

Paritate

Egalitate valorica, echivalenta in valoare … toata explicatia ...

 

Paritate monetara

Expresie a raportului valoric dintre doua monede nationale, care se determina prin raportarea lor cantitativa pe baza defini… toata explicatia ...

 

Partaj al activului net

Restituirea catre asociati a valorii actiunilor sau partilor sociale pe care acestia le detin, in cazul cand capitalul socia… toata explicatia ...

 

Parte sociala

Titlu de proprietate care reprezinta o fractiune din capitalul unui S.R.L. … toata explicatia ...

 

Parteneriat

Asociere temporara (in proiecte, de regula, fara personalitate juridica) a mai multor persoane juridice sau fizice in vedere… toata explicatia ...

 

Participatie

Actiuni sau parti sociale ale unei firme detinute de o alta firma. Cota parte pe care un membru al sindicatului de distribui… toata explicatia ...

 

Pasiv

1. Din punct de vedere juridic, reprezinta drepturile si obligatiile titularului de patrimoniu. 2. Din punct de vedere fina… toata explicatia ...

 

Pasivul bilantului

Se inscriu mijloace economice sub aspectul sursei sau al modului de dobandire si al obligatiilor pe care le genereaza pentru… toata explicatia ...

 

Patrimoniu

Totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlu… toata explicatia ...

 

Pecuniar

Element cu caracter banesc.… toata explicatia ...

 

Pensia privata

Suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat… toata explicatia ...

 

Pensie privata

Suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat… toata explicatia ...

 

Perimetru de consolidare

In cadrul grupului de societati, cuprinde societatea-mama si filialele sale, societatile asociate grupului si societatile mu… toata explicatia ...

 

Perioada de conversie a stocurilor

Timpul necesar pentru transformarea materiei prime in produse si apoi pentru vanzarea acestora. Cu cat aceasta perioada este… toata explicatia ...

 

Perioada de credit

Intervalul de timp oferit clientilor din momentul vanzarii unui produs pana in momentul platii contravalorii acestuia. … toata explicatia ...

 

Perioada de gratie

O perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei, in care nu se aplica penalitati.… toata explicatia ...

 

Perioada de proba

Perioada pentru verificarea aptitudinilor salariatului. La încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o pe… toata explicatia ...

 

Perioada impozabila

Anul fiscal care corespunde de obicei anului calendaristic… toata explicatia ...

 

Perisabilitati

Scazamintele care se produc in timpul transportului, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, … toata explicatia ...

 

Permanenta metodelor

Principiu contabil care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in cont… toata explicatia ...

 

Permis vamal

Act eliberat de organele vamale armatorului, pe baza caruia se aproba incarcarea sau descarcarea marfurilor de pe nava, depu… toata explicatia ...

 

Persoana fizica autorizata - pfa

Persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa… toata explicatia ...

 

Persoana in cautarea unui loc de munca

Persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru… toata explicatia ...

 

Persoana juridica

Persoana sau grupul de persoane carora legea le recunoaste existenta, acordandu-le un statut juridic pe baza caruia pot fi p… toata explicatia ...

 

Persoana juridica romana

Orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a con… toata explicatia ...

 

Persoana juridica straina

Orice persoana juridica care nu a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care nu are locul de exercitare… toata explicatia ...

 

Persoanele afiliate

O persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:… toata explicatia ...

 

Persoana afiliata

Orice persoana fizica aflata intr-o pozitie prin care poate influenta luarea deciziilor intr-o corporatie. Persoane afiliate… toata explicatia ...

 

Piata activa

Piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi gasiti in p… toata explicatia ...

 

Piata de capital

Piata pentru distribuirea si tranzactionarea instrumentelor financiare de credit transferabile cu scadenta mai mare de un an… toata explicatia ...

 

Piata libera

Piata pe care pretul este determinat intr-un mod liber, nerestrictionat, in urma interactiunii dintre cerere si oferta.… toata explicatia ...

 

Piata monetara

Piata instrumentelor financiare pe termen scurt (sub un an), cum ar fi certificatele de depozit, accepturile bancare, efecte… toata explicatia ...

 

Piata muncii

Reprezinta ansamblul actelor de vanzare-cumparare a fortei de munca, a relatiilor specifice acestora, ce au loc intr-un spat… toata explicatia ...

 

Pierdere

Rezultatul negativ al unei intreprinderi, ca urmare a unor cheltuieli ce nu pot fi acoperite din veniturile obtinute in cadr… toata explicatia ...

 

Pierdere contabila

Rezultatul negativ al unei intreprinderi, ca urmare a unor cheltuieli ce nu pot fi acoperite din veniturile obtinute in cadr… toata explicatia ...

 

Pierdere fiscala

Pierdere anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit care se poate recupera din profiturile impozabile obtinute i… toata explicatia ...

 

Pierdere fiscala din perioada de scutire

Pierdere fiscala neta care apare in perioada in care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit si care poate fi re… toata explicatia ...

 

Pierderi peste normele legale

Pierderile naturale care depasesc cotele fixate prin actele normative, precum si pierderile la marfuri si produse pentru car… toata explicatia ...

 

Pierderile legale

Sunt considerate scaderile din greutate sau volum care se produc in timpul transportului, depozitarii, manipularii sau desfa… toata explicatia ...

 

Piete financiare

Piete pe care se tranzactioneaza active financiare. In functie de scadenta instrumentelor tranzactionate, pietele financiare… toata explicatia ...

 

Plafon

Limita maxima permisa de lege a soldului de casa. In prezent nu mai exista limita maxima.… toata explicatia ...

 

Plafon cazare

Plafonul de cazare se acorda in raport cu categoria de diurna in care se incadreaza personalul, la nivelul prevazut pentru f… toata explicatia ...

 

Plafon maxim la casa

Limita maxima permisa de lege a soldului de casa. in prezent nu mai exista limita maxima.… toata explicatia ...

 

Plafonul de garantare

Nivelul maxim al garantarii per deponent, stabilit conform legii. In prezent acesta este de 50.000 euro pentru persoane fizi… toata explicatia ...

 

Plafonul zilnic maxim al platilor in numerar

Plafonul de 10.000 lei pentru platile in numerar prevazut de OG 15 / 1996… toata explicatia ...

 

Plan contabil general

Sistem de reguli, norme, proceduri, principii contabile, privind organizarea contabilitatii in unitatile economice. Un plan… toata explicatia ...

 

Plan de actiune

Suita de activitati ordonate astfel incat sa fie atins un anumit scop. … toata explicatia ...

 

Plan de afaceri

Document utilizat in planificarea strategiei si a activitatilor unei firme. Ca utilizare, in Uniunea Europeana si pe contin… toata explicatia ...

 

Plan de amortizare

Tabel previzional care cuprinde reducerea de valoare in timp a bunurilor supuse amortizarii, pe o perioada determinata si pr… toata explicatia ...

 

Plan de conturi

Reprezinta sintaxa intregului mecanism de reprezentare si calcul al situatiei patrimoniului si al rezultatului obtinut. Repr… toata explicatia ...

 

Plan de productie

Are ca principal obiectiv armonizarea prevederilor bugetului vanzarilor cu capacitatea productiva a firmei, in conditiile sa… toata explicatia ...

 

Plan de trezorerie

Tabel previzional al incasarilor si al platilor.… toata explicatia ...

 

Plasamente financiare

Valori mobiliare de plasament, plasamente de trezorerie, valori pe termen scurt negociabile care se divid in titluri de plas… toata explicatia ...

 

Plata cheltuielilor publice

Faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de te… toata explicatia ...

 

Politica de dividend

Optiunea firmei intre distribuirea partiala sau totala a profitului net sub forma de dividende si/sau capitalizarea partiala… toata explicatia ...

 

Politica de indatorare

Are in vedere raportul dintre datoriile ban-care si fondurile proprii (capital social, rezerve, amortizare, profit net reinv… toata explicatia ...

 

Politica monetara

Administrarea masei monetare si a creditului de catre Consiliul Rezervei Federale cu scopul realizarii cresterii economice s… toata explicatia ...

 

Politici contabile

Proceduri stabilite de catre conducerea persoanelor juridice pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea do… toata explicatia ...

 

Poprire

Dispozitia legala prin care persoanele fizice sau juridice sunt obligate se retina pentru creditorul indicat in actul de pop… toata explicatia ...

 

Popritor

Persoana care popreste, sechestreaza un bun al unui debitor, ca urmare a unei hotarari judecatoresti.… toata explicatia ...

 

Porto-franco

Port, parte dintr-un port sau dintr-o regiune situata de-a lungul unui fluviu sau pe litoral, in care marfurile importate, e… toata explicatia ...

 

Post bilantier

Active patrimoniale si surse de formare inscrise in bilant cu o anumita valoare. Posturile sunt de activ cand se inscriu bun… toata explicatia ...

 

Prag de rentabilitate

Acel nivel al productiei sau al vanzarilor unei firme la care cheltuielile totale sunt egale cu incasarile din vanzarea prod… toata explicatia ...

 

Prag de semnificatie

Informatiile contabile trebuie sa cuprinda o descriere sincera, clara, precisa si completa a operatiunilor care au avut loc … toata explicatia ...

 

Prejudiciu

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin … toata explicatia ...

 

Prejudiciu

1. Din punct de vedere juridic, o atingere adusa intereselor patrimonbiale ale unei persoane din punct de vedere material. … toata explicatia ...

 

Prescriptia

Intervalul de timp stabilit prin prescriptii legale, inauntrul caruia trebuie sa sa fie indeplinite actele necesare pentru v… toata explicatia ...

 

Prescriptia extinctiva

Stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie… toata explicatia ...

 

Prescriptie

Intervalul de timp stabilit prin prescriptii legale, inauntrul caruia trebuie sa sa fie indeplinite actele necesare pentru v… toata explicatia ...

 

Prescriptie extinctiva

Stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie… toata explicatia ...

 

Pretul de piata

Suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acela… toata explicatia ...

 

Pretul de transfer

Pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii intre persoanele afiliate (codul fi… toata explicatia ...

 

Preturile de transfer

Preturile la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii intre persoanele afiliate (codul… toata explicatia ...

 

Prima de achizitie

Plata suplimentara pentru achizitia unei societati comerciale pe actiuni peste valoarea de piata a acesteia.… toata explicatia ...

 

Prima de aport

Apare in cazul cresterii de capital prin aport in natura. Mai intai se procedeaza la evaluarea aporturilor, dupa care se st… toata explicatia ...

 

Prima de emisiune

Reprezinta diferenta dintre pretul de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale.. Termenul este rezer… toata explicatia ...

 

Prima de fuziune

Apare in cazul fuziunii a doua sau mai multe societati. Este diferenta dintre valoarea matematica sau intrinseca a actiunil… toata explicatia ...

 

Prime legate de capital

Se refera la: - prime de emisiune; - prime de aport; - prime de fuziune. Aceste surse sunt generate de operatii de crestere… toata explicatia ...

 

Prime privind rambursarea obligatiunilor

Cheltuieli financiare capitalizate (incluse in activul bilantier - vezi Active). Ele se stabilesc ca diferenta intre pretul… toata explicatia ...

 

Principiu contabil

Principiile contabile sunt elemente conceptuale care ghideaza normalizatorii in elaborarea de norme contabile, plecand de la… toata explicatia ...

 

Principiul continuitatii activitatii

Principiu contabil care presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fa… toata explicatia ...

 

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiec… toata explicatia ...

 

Principiul independentei exercitiului

In contabilitate, se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru c… toata explicatia ...

 

Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.… toata explicatia ...

 

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv venit… toata explicatia ...

 

Principiul permanentei metodelor

In contabilitate, se presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabi… toata explicatia ...

 

Principiul prudentei

Valoarea oricarui element contabil trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special, se vor avea in… toata explicatia ...

 

Proces verbal

Inscris prin care se consemneaza anumite fapte sau acte juridice. Procesul verbal este un document cu cea mai mare frecvent… toata explicatia ...

 

Procesul bugetar

Etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contul… toata explicatia ...

 

Proces-verbal de plati

Document justificativ pentru sumele predate de casierul unitatii mandatarului platitor, in vederea efectuarii platilor; docu… toata explicatia ...

 

Proces-verbal de punere in functiune

Document de punere in functiune a obiectivului de investitii… toata explicatia ...

 

Proces-verbal de receptie

Document de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate; document de consemnare a stadiului in care se afla obiec… toata explicatia ...

 

Proces-verbal de receptie provizorie

Document de constatare a indeplinirii conditiilor de receptie provizorie a obiectivului de investitii; document de aprobare … toata explicatia ...

 

Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale

Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materiale… toata explicatia ...

 

Procura

Inscrisul constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala man… toata explicatia ...

 

Productia in curs de executie

Productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele… toata explicatia ...

 

Produs accizabil

Produs asupra caruia se aplica in mod obligatoriu acciza… toata explicatia ...

 

Produsele miniere

Produsele rezultate din activitatea de exploatare a unui zacamant, livrate ca atare sau sub forma de sorturi rezultate in ur… toata explicatia ...

 

Produsele reziduale miniere

Produsele remanente depuse in halde si iazuri de decantare, rezultate din activitati miniere… toata explicatia ...

 

Produsul minier

Produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zacamant, livrat ca atare sau sub forma de sorturi rezultate in urma … toata explicatia ...

 

Produsul rezidual minier

Produsul remanent depus in halde si iazuri de decantare, rezultat din activitati miniere… toata explicatia ...

 

Profit brut din vanzari

Profitul brut din vanzarea marfurilor. se calculeaza ca diferenta dintre veniturile din vanzarea marfurilor si costul marfur… toata explicatia ...

 

Profit contabil

Diferenta dintre venituri si cheltuieli inregistrate in contabilitate … toata explicatia ...

 

Profit impozabil

Diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an… toata explicatia ...

 

Profit inaintea dobanzilor si impozitului pe profit

Profitul la care se adauga cheltuiala cu dobanzile din contul 666 si cheltuiala cu impozitul pe profit … toata explicatia ...

 

Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit

Profitul la care se adauga cheltuiala cu dobanzile din contul 666 si cheltuiala cu impozitul pe profit… toata explicatia ...

 

Profit net

Reprezinta diferenta dintre profitul brut obtinut de o entitate economica si impozitul pe profit/venit aferent… toata explicatia ...

 

Profitul brut

Venituri realizate minus total cheltuieli efectuate inregistrate in contabilitate… toata explicatia ...

 

Profitul brut din vanzare

Profitul brut din vanzarea marfurilor se calculeaza ca diferenta dintre veniturile din vanzarea marfurilor si costul marfuri… toata explicatia ...

 

Proforma

Factura proforma este o forma de prefacturare fara obligatia platii … toata explicatia ...

 

Program de finantare

Forma de asistenta financiara prin care un finantator acorda fonduri si controleaza modul de utilizare a acestora. … toata explicatia ...

 

Promisiune de contract

Conventia prin care una din parti sau ambele parti se angajeaza sa incheie in viitor un anumit contract, al carui continut e… toata explicatia ...

 

Prorata

Se determina ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate dire… toata explicatia ...

 

Provizioane

Se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa… toata explicatia ...

 

Provizioane de depreciere

Se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata o valoare de inventar (… toata explicatia ...

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioane care se constituie tot pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiilor cand se constata probabilitatea produce… toata explicatia ...

 

Provizioane reglementate

In contabilitate, parte a capitalurilor proprii, in cadrul pasivului bilantier. Corespund, in general, unei fractiuni din r… toata explicatia ...

 

Provizion

Suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale… toata explicatia ...

 

Prudenta

Principiu contabil care presupune ca valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei, in… toata explicatia ...

 

Punct de lucru

Sediu secundar al unei societati comerciale. Locatie in care isi desfasoara activitatea PFA-urile, II -urile sau IF-urile, i… toata explicatia ...

 

Punere in intarziere

Manifestarea unilaterala de vointa prin care creditorul pretinde executarea prestatiei ce i se datoreaza de catre debitor. M… toata explicatia ...

 

 

  

Cuvinte cheie: Dictionar economic | termeni economici - explicatii

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics