.

DICTIONAR ECONOMIC

Pact comisoriu expres

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Dictionar economic - Toate cuvintele

 

<< Cuvantul anterior   /   Cuvantul urmator >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


Pact comisoriu expres


Clauza cuprinsa intr-un contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una din ele. Legiuitorul nu a reglementat regimul clauzelor comisorii. Sunt interpretate restrictiv si cu mare severitate de practica judiciara. Vointa comuna a partilor de a stipula o astfel de clauza trebuie sa fie declarata fara echivoc in cuprinsul contractului. In functie de intensitatea efectelor pe care le produc, pactele comisorii pot fi de patru feluri sau grade: a) Pactul comisoriu expres de gradul I este clauza contractuala prin care partile stipuleaza ca in caz de neexecutare a obligatiilor de catre una din parti contractul va fi rezolvit. O asemenea clauza reproduce intocmai prevederea art.1020 Cod Civil. de aceea, in contractele sinalagmatice este inutila. Rezolutiunea este si ramane judiciara. In schimb, clauza poate avea valoare si eficienta in contractele in care rezolutiunea nu este prevazuta de lege sau este prevazuta restrictiv. b) Pactul comisoriu expres de gradul II este clauza prin care partile stabilesc ca in cazul in care o parte nu va executa obligatiile, cealalta parte are dreptul sa desfiinteze unilateral contractul. Debitorul insa se va putea libera de datorie prin executarea pana in momentul punerii sale in intarziere. Intr-o asemenea situatie, instanta de judecata sesizata de debitor va putea constata ca, desi obligatia nu a fost executata in termen, totusi a fost executata inainte de a fi fost declarata rezolutiunea de catre creditor. c) Pactul comisoriu expres de gradul III consta in clauza prin care se prevede ca in cazul in care una din parti nu executa obligatiile sale pana la un anumit termen, contractul este rezolvit de plin drept. Instanta nu este competenta sa acorde termen de gratie debitorului, in contractele civile, si nici sa se pronunte referitor la oportunitatea rezolutiunii. Nu este necesara punerea in intarziere in contractele comerciale si in contractele civile in care legea prevede ca debitorul este de drept in intarziere. d) Pactul comisoriu de gradul IV este acea clauza contractuala in care partile prevad ca in cazul neexecutarii obligatiilor, contractul se desfiinteaza de plin drept, fara punerea in intarziere a debitorului. Suntem in prezenta celui mai energic pact comisoriu expres. Ajungerea la termen a obligatiei neexecutate are ca efect rezolutiunea contractului de plin drept. Instanta nu poate decat sa constate rezolutiunea. Totusi, creditorul poate opta intre rezolutiunea de plin drept a contractului si obligarea debitorului la executare.. .

  

Cuvinte cheie: Dictionar economic | termeni economici - explicatii

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics