.

DICTIONAR ECONOMIC

Cuvinte care incep cu litera C

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Ordonare dupa litera:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

 

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...cabinetul (contabil)

desemneaza un cabinet individual condus de un expert contabil sau de un contabil autorizat, membru ceccar, fie o societate de … toata explicatia ...

 

caiet de sarcini

documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei … toata explicatia ...

 

cambie

act, document prin care cel care-l semneaza se obliga sa plateasca neconditionat, la un anumit termen si intr-un anume loc, o … toata explicatia ...

 

cambie cu scadenta

cambie a carei scadenta este determinata incepand cu data acceptarii … toata explicatia ...

 

capacitate de autofinantare

reprezinta ansamblul resurselor financiare obtinute din operatiile de exploatare de care firma ar putea dispune pentru a acop … toata explicatia ...

 

capacitate de imprumut

Posibilitatea unei intreprinderi de a apela la imprumuturi, tinind seama de structura sa financiara. … toata explicatia ...

 

capacitate de rambursare

Aptitudinea unei intreprinderi de a onora la scandenta imprumuturile pe care le-a contractat. … toata explicatia ...

 

capital

suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati Valoarea neta a fondurilor de ca … toata explicatia ...

 

capital angajat

capital imprumutat + capital propriu … toata explicatia ...

 

capital circulant negativ

Situatie in care datoriile curente ale unei companii depasesc activele sale curente. Daca aceasta situatie nu este remediata, … toata explicatia ...

 

capital curent

ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere, existente la or … toata explicatia ...

 

capital de lucru

Suma cu care activele curente depasesc datoriile curente. Capitalul de lucru este folosit adesea pentru a masura capacitatea … toata explicatia ...

 

capital fix

este reprezentat prin masini si utilaje ,agregate, constructii, care paarticipa integral la obtinerea produselorla activitate … toata explicatia ...

 

capital permanent

reprezinta sursele sigure ale unei intreprinderi; cuprinde capitalul propriu si datoriile pe termen mediu si lung … toata explicatia ...

 

capital propriu

activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor; reprezinta dreptul actionarilor/asociatilor asupra activelor unei p … toata explicatia ...

 

capital social

suma tuturor aporturilor efectuate de asociati ξn vederea constituirii si funcţionarii unei societati comerciale Totalitatea … toata explicatia ...

 

capital social amortizat

consta in rambursarea catre actionari a capitalului social depus fie partial fie in totalitate,acest lucru nemodificind marim … toata explicatia ...

 

capital subscris si varsat

Capitalul sub forma de fonduri sau bunuri cu care actionarii unei companii finanteaza compania, spre deosebire de capitalul o … toata explicatia ...

 

capital tehnic

Este constituit de consrtuctii, masini, utilaje, materii prime etc. … toata explicatia ...

 

capital utilizat

Capitalul actionarilor si imprumuturile pe termen lung ale companiei. … toata explicatia ...

 

capitalizare totala

Marimea si structura capitalului unei companii, cuprinzand datoria pe termen lung si toate tipurile de actiuni emise si aflat … toata explicatia ...

 

capitaluri circulante

Ansamblul elementelor de activ in stare de rotatie permanenta intr-o intreprindere, alcatuit din valori de exploatare, realiz … toata explicatia ...

 

capitaluri proprii

activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor; reprezinta dreptul actionarilor/asociatilor asupra activelor unei p … toata explicatia ...

 

carnetul de munca

actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, vechimea neintrerupta in munca, vechimea neintrerupta in aceeasi unit … toata explicatia ...

 

cartea mare

se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat … toata explicatia ...

 

casa de expeditie

persoana care actioneaza in nume propriu, contractand servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refactureaza … toata explicatia ...

 

casa de schimb valutar

persoana juridica aurotizata de bnr sa efectueze operatiuni de cumparare si de vanzare in mod liber a valutelor si a cecurilo … toata explicatia ...

 

cash flow (flux de numerar)

reprezinta incasarile si platile efectuate in numerar pe o perioada definita de timp acestea fiind legate de un proiect speci … toata explicatia ...

 

casierie

incapere, serviciu, ghiseu, birou intr-o societate unde se primesc , se pastreaza, sau se distribuie banii. - serviciu intr-o … toata explicatia ...

 

cass

principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii in Romania, sistem in care atat persoanle fizice cat si cele juridice … toata explicatia ...

 

cazierul fiscal

mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fisc … toata explicatia ...

 

cec

document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata Instrument de plata prin care s … toata explicatia ...

 

cec de calatorie

Instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate … toata explicatia ...

 

cecul in numerar

document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de ban … toata explicatia ...

 

cenzor

persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii, societati comerciale etc. El face parte dintr-o comisie de cenzori … toata explicatia ...

 

cerere de finantare

Document prin care este solicitat sprijinul unui finantator pentru acoperirea costurilor de functionare ale unui proiect; in … toata explicatia ...

 

certificat de depozit

Titlul emis pe termen scurt(1-12 luni) sau mediu(pina la 5 ani) de o banca si cotat pe europiete. Prin acest titlu, banca ate … toata explicatia ...

 

certificatul de atestare fiscala

certificatul de atestare fiscala atesta plata obligatiilor fiscale de catre contribuabil. Acesta cuprinde obligatiile fiscale … toata explicatia ...

 

cesiune de creanta

act juridic civil, cu titlu oneros sau gratuit, prin care o persoana,numita cedent, transmite o creanta unei alte persoane, n … toata explicatia ...

 

cesiune de datorie

acea operatie juridica prin care un debitor, numit debitor cedent, transmite datoria sa unei alte persoane, numita debitor ce … toata explicatia ...

 

cheltuieli

sumele sau valorile platite sau de platit pentru: consumurile de materii prime si materiale, pentru lucrarile executate si se … toata explicatia ...

 

cheltuieli aferente deductibile

cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, si deductibile fiscal in conditiile … toata explicatia ...

 

cheltuieli constituire

sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati: taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatricul … toata explicatia ...

 

cheltuieli de desfacere

sau costul complet, cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunur … toata explicatia ...

 

cheltuieli de exploatare

cheltuielile aferente operatiilor legate de activitatea principala sau de exploatare, care se identifica cu obiectul de activ … toata explicatia ...

 

cheltuieli de productie

sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. … toata explicatia ...

 

cheltuieli exceptionale

reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera la: oper … toata explicatia ...

 

cheltuieli financiare

Sume platite actionarilor si asociatilor (dividendele), detinatorilor de obligatiuni emise de firma (dobanzile) si bancilor ( … toata explicatia ...

 

cheltuieli fixe

Cheltuieli care raman aceleasi odata cu modificarea in limite rezonabile (+/– 50%) a productiei (cheltuielile cu salariile pe … toata explicatia ...

 

cheltuieli generale de administratie

cheltuieli care nu participa la aducerea stocurilor in forma si la locul in care se gasesc in prezent. aceste cheltuieli nu t … toata explicatia ...

 

cheltuieli inregistrate in avans

sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans. Acestea se inregitreaza intr-un cont spe … toata explicatia ...

 

cheltuieli nedeductibile

sume care conform legii sunt acceptate ca si cheltuieli ale perioadei dar nu ca si cheltuieli fiscale ale perioadei … toata explicatia ...

 

cheltuieli variabile

Cheltuieli aflate in directa corelatie cu modificarea volumului productiei (cheltuielile cu materiile prime, materialele, uti … toata explicatia ...

 

cheltuielile bugetare

sumele aprobate in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective … toata explicatia ...

 

cherestea

piesa de lemn obtinuta prin taierea longitudinala ori aschierea bustenilor sau lemnului brut si, eventual, o retezare si/sau … toata explicatia ...

 

chitanta

document prin care se consemneaza incasarea unei sume in casieria unitatii … toata explicatia ...

 

chitanta in forma electronica

documentul financiar-fiscal care intruneste toate conditiile impuse de prevederile legale in materie referitoare la continut … toata explicatia ...

 

chitanta pentru operatiuni in valuta

document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar; document justificativ de inregistrare in r … toata explicatia ...

 

cifra de afaceri

insumeaza toate incasarile rezultate din acte de comert: vanzari de bunuri materiale, prestari de servicii, depuneri la banci … toata explicatia ...

 

cip

Centrala Incidentelor de Plati … toata explicatia ...

 

circuit documente

atesta derularea activitatii planificate, organizare rationala a gestionarii documentelor contabile de la intrare pana la arh … toata explicatia ...

 

circulatia materialelor lemnoase

actiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, obtinute sau depozitate la un alt loc, … toata explicatia ...

 

circulatie baneasca

Miscarea masei banilor in circulatie, indiferent de forma banilor, ca urmare a operatiilor de incasari si plati determinate d … toata explicatia ...

 

circulatie monetara

Este un proces economic extrem de complex care se bazează pe mişcarea mărfurilor şi serviciilor, ξntre mişcarea mărfurilor şi … toata explicatia ...

 

cistva

codul de inregistrare in scopuri de TVA … toata explicatia ...

 

clasificarea ocupatiilor din romania

cor - clasificarea ocupatiilor din romania. Vezi COR in sectiunea ContaTOOLS. … toata explicatia ...

 

clasificatia bugetara

gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare … toata explicatia ...

 

clauza

prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial … toata explicatia ...

 

clauza cominatorie

clauza penala intr-un contract civil, menita sa asigure mai bine executarea acestuia … toata explicatia ...

 

clauza contractuala

Prevederea expresa intr-un contract care indica acordul de vointa al vinzatorului si cumparatorului asupra unor aspecte care … toata explicatia ...

 

clauza de neconcurenta

(dupa codul muncii) clauza prin care salariatul să fie obligat ca după ξncetarea contractului să nu presteze, ξn interes prop … toata explicatia ...

 

clauza de non-concurenta

clauza contractuala antrenand, pentru partile la un contract de cumparare, ori cel putin pentru una dintre ele, o obligatie d … toata explicatia ...

 

clauza de penalizare

clauza intalnita in cadrul unui contract, al unui aranjament de imprumut sau al unui instrument de economii care prevede apli … toata explicatia ...

 

clearing

sistem de plata prin compensare, fara numerar … toata explicatia ...

 

clienti creditori

cont de pasiv care, reprezinta avansurile incasate de la clienti pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari … toata explicatia ...

 

cmp

vezi costul unitar mediu ponderat … toata explicatia ...

 

coasigurat

sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate … toata explicatia ...

 

cod de inregistrare in scopuri de tva

codul prevazut la art. 154 alin. (1) c. fiscal, atribuit de catre autoritatile competente din romania persoanelor care au obl … toata explicatia ...

 

cod fiscal

act normativ care stabileste cadrul legal pentru anumite impozite si taxe care constituie venituri la bugetul de stat şi buge … toata explicatia ...

 

codul civil

act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiec … toata explicatia ...

 

codul comercial

act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpara … toata explicatia ...

 

codul de procedura civila

act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil … toata explicatia ...

 

codul de procedura fiscala

codul care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelo … toata explicatia ...

 

codul penal

act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constitu … toata explicatia ...

 

codul vamal

act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal … toata explicatia ...

 

coeficient de acoperire

Indicator financiar bancar care exprima raportul prescris de lege intre fondurile proprii ale bancilor si ansamblul angajam … toata explicatia ...

 

coeficient de indatorare

Rata care pune in evidenta, in pasivul bilantului unei intreprinderi, partea capitalurilor proprii si cea a capitalurilor imp … toata explicatia ...

 

coeficient de lichiditate

Rata care pune in evidenta, pornind de la bilantul unei intreprinderi, relatia ce exista intre angajamentele pe termen scurt … toata explicatia ...

 

cofinantare

Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare (finantator, res … toata explicatia ...

 

comanda

document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale. … toata explicatia ...

 

comertul ambulant

activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin trecere dintr-un loc in altul, in rulote mobile, standuri mobile, c … toata explicatia ...

 

comertul cu amanuntul

activitatea desfasurata de operatorii economici care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al a … toata explicatia ...

 

comertul cu ridicata

activitatea desfasurata de operatorii economici care cumpara produse in cantitati mari, in scopul revanzarii acestora in cant … toata explicatia ...

 

comertul de gros

activitatea desfasurata de operatorii economici care cumpara produse in cantitati mari, in scopul revanzarii acestora in cant … toata explicatia ...

 

comertul de gros cash and carry

activitatea desfasurata de operatorii economici care vand marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane juridice sau pe … toata explicatia ...

 

comertul en detail

activitatea desfasurata de operatorii economici care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al a … toata explicatia ...

 

comertul in zone publice

activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier in piete, targuri, oboare, pasa … toata explicatia ...

 

comision

orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata u … toata explicatia ...

 

comision de administrare

comision perceput pentru managementul portofoliului unui fond deschis de investitii … toata explicatia ...

 

comisionar

persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juri … toata explicatia ...

 

comitent

persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul … toata explicatia ...

 

comodant

persoana care, in temeiul unui contract de comodat, imprumuta comodatarului un lucru, pentru ca acesta sa se foloseasca gratu … toata explicatia ...

 

comodat

imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat Primirea unui bun in folosinta, cu obl … toata explicatia ...

 

comodatar

persoana care, in temeiul unui contract de comodat, primeste de la comodant un lucru, spre a se servi gratuit de el. … toata explicatia ...

 

companie offshore

o societate comerciala ai carei proprietari nu sunt rezidenti in tara de inregistrare a firmei, iar profiturile sunt realizat … toata explicatia ...

 

compararea faptic-scriptic

stocul faptic (real) se gaseste in listele de inventariere, iar stocul scriptic (calculat) se determina tinandu-se cont de bu … toata explicatia ...

 

compensare

Stingerea obligatiilor de plata reciproce intre doua sau mai multe firme, pana la concurenta obligatiei celei mai mici. … toata explicatia ...

 

compensarea de mica valoare

anularea obligatiilor de plata reciproce sub 10.000 ron … toata explicatia ...

 

compensarea fara numerar

stingerea obligatiilor de plata reciproce intre doua sau mai multe persoane juridice, pana la concurenta obligatiei celei mai … toata explicatia ...

 

compensarea succesiva deschisa

modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice intre doua sau mai multe persoane juridice pentru datorii cer … toata explicatia ...

 

compensarea succesiva inchisa

modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice care privesc perioada trecuta si care sting datoriile existen … toata explicatia ...

 

compensatiile pentru atingerea integritatii

compensatii acordate asiguratiilor care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanent … toata explicatia ...

 

composesorat

o asociatie ce are ca scop asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, i … toata explicatia ...

 

comision de scontare

suma de bani,retinuta cand se cumpara sau se vind efecte de comert inainte de scadenta … toata explicatia ...

 

concedierea

reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului … toata explicatia ...

 

concedierea colectiva

se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana … toata explicatia ...

 

concediul de maternitate

concediul acordat asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul de risc maternal

concediul de care beneficiaza salariata gravida, salariata care a nascut recent, salariata care alapteaza pentru protectia sa … toata explicatia ...

 

concediul pentru carantina

concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul pentru incapacitate temporara de munca

concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul pentru ingrijirea copilului bolnav

concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul pentru lauzie

concediul acordat asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul pentru sarcina

concediul acordat asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concesiune

conventie prin care o persoana fizica sau juridica dobandeste dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunu … toata explicatia ...

 

concurenta

o situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a … toata explicatia ...

 

conditie de fond

conditie de valabilitate a actului juridic civil … toata explicatia ...

 

conditii de eligibilitate

Conditii obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana juridica, grup de persoane fizice sau persoana fizica ind … toata explicatia ...

 

conflictul de munca

orice dezacord intervenit intre partenerii sociali, in raporturile de munca … toata explicatia ...

 

conosament

inscris folosit in transporturile pe apa, prin care armatorul , carausul, confirma expeditorului primirea marfurilor si se ob … toata explicatia ...

 

constructii

cladiri executata din zidarie , lemn , metal , beton,etc.., pe baza unui proiect , care serveste la adapostirea oamenilor, an … toata explicatia ...

 

consumatorul

orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii … toata explicatia ...

 

cont contabil

instrumentul cu ajutorul caruia se tine evidenta operatiilor economice. cu ajutorul contului se urmareste operativ existenta … toata explicatia ...

 

cont curent

mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloa … toata explicatia ...

 

cont de depozit

Instrument financiar bancar reprezentat ca un depozit de fonduri facut sub forma de cont. Contul inregistreaza operatiile z … toata explicatia ...

 

cont escrow

Este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. Acest cont apare c … toata explicatia ...

 

cont tranzitoriu

Cont in care se inscriu operatii provizorii. Este utilizat mai ales pentru operatii care se compenseaza, efectuate de persoan … toata explicatia ...

 

contabil

specialist in contabilitate; persoana care tine contabilitatea unei intreprinderi sau a unei institutii … toata explicatia ...

 

contabilitate

ansamblul operatiilor de inregistrare, pe baza unor norme si reguli speciale, a miscarii fondurilor si materialelor intr-o in … toata explicatia ...

 

contabilitate financiara

ansamblu operatiunilor de inregistrare a existentei si miscarii elementelor patrimoniale ale unei intreprinderi, pe baza norm … toata explicatia ...

 

contabilitate primara

inregistrarea documentelor primare in conturile aferente operatiunilor unei companii … toata explicatia ...

 

contabilitate sintetica

oglindeste mijloacele,sursele si procesele economice in expresie valorica sub aspectul continutului lor. … toata explicatia ...

 

contabilitatea de gestiune

denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale sunt: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui … toata explicatia ...

 

contestatie

mijloc prin care se cere revizuirea sau anularea unui act, a unei măsuri etc. … toata explicatia ...

 

continuitatea activitatii

principiu contabil care presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, far … toata explicatia ...

 

contra-cambie

cambie la vedere, trasa asupra unuia din girantii anteriori de catre orice persoana, care avand dreptul de regres, se despagu … toata explicatia ...

 

contract

act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice acord liber cons … toata explicatia ...

 

contract de gaj

Contract prin care cel care garanteaza transmite bunul celui caruia se garanteaza, dar fara a transmite si dreptul de proprie … toata explicatia ...

 

contract forward

Acord intre doua parti prin care acestea accepta sa cumpere, respectiv sa vanda o anumita cantitate din activul de baza (o ma … toata explicatia ...

 

contract futures

Acord de a cumpara sau de a vinde o cantitate specificata dintr-un activ denumit activ de baza (de exemplu, o marfa sau un in … toata explicatia ...

 

contract individual de munca (cim)

contractul in temeiul caruia o persoană fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui … toata explicatia ...

 

contract spot

Contract care presupune ca livrarea marfii catre cumparator este efectuata imediat dupa ce a fost incheiata tranzactia, spre … toata explicatia ...

 

contract swat

Instrument financiar derivat inchis, prin care participantii schimba riscul si avantajele aferente unor obligatii contractual … toata explicatia ...

 

contractare

Procesul de semnare si derulare a unui contract de finantare intre finantator si beneficiar (castigatorul unei licitatii de p … toata explicatia ...

 

contractul colectiv de munca

conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin si … toata explicatia ...

 

contraventia

fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata c … toata explicatia ...

 

contribuabil

Persoana care este obligata sa plateasca un impozit direct. … toata explicatia ...

 

contributia de asigurari sociale

este suma pe care agentii economici sunt obligatii sa o verse la bugetul asigurarilor sociale. … toata explicatia ...

 

contributia la fondul de somaj

contributie obligatorie pe care persoanele juridice si fizice o varsa la bugetul asigurarilor de somaj … toata explicatia ...

 

contributie in natura

Poate fi reprezentata de cladiri, echipamente, munca voluntara, alte bunuri sau servicii - apartinand solicitantilor de finan … toata explicatia ...

 

contributii sociale obligatorii

orice contributii care trebuie platite, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sa … toata explicatia ...

 

control

verificare minutioasa, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se exacti … toata explicatia ...

 

control financiar

Ansamblul proceselor prin care performantele financiare ale firmei sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite initia … toata explicatia ...

 

control intern

procesul proiectat si efectuat de cei care sunt insarcinati cu guvernanta, de catre conducere si de alt personal pentru a ofe … toata explicatia ...

 

contul de profit si pierderi

cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (benef … toata explicatia ...

 

conturi in afara bilantului

clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor e … toata explicatia ...

 

conventie

acord, pact intre doua sau mai multe state, institutii etc. privind probleme cu caracter economic, juridic, tehnic, militar … toata explicatia ...

 

conventii de evitare a dublei impuneri

conventii care prevad persoanele vizate, impozitele vizate, rezidenta, sediul permanent, categorii de venituri impozitate, al … toata explicatia ...

 

conversia obligatiunilor in actiuni

conversia la scadenta a obligatiunilor in actiuni, cu acordul creditorului. Creditorul devine astfel actionar la societatea u … toata explicatia ...

 

convertibilitate

Posibilitatea detinatorului unei monede de a o schimba in mod legal pe aur sau contra oricarei alte devize. … toata explicatia ...

 

corectarea documentelor contabile

corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit doc … toata explicatia ...

 

cost de productie

costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuie … toata explicatia ...

 

cost direct

Cost legat direct numai de o anumita activitate sau proiect (salariile persoanelor care desfasoara activitatea respectiva etc … toata explicatia ...

 

cost fix

este costul care ramane constant pe total, indiferent de modificarea volumului productiei, vanzarilor … toata explicatia ...

 

cost indirect

Cost legat de functionarea de ansamblu a unei organizatii care desfasoara mai multe activitati (cheltuielile de asigurare a s … toata explicatia ...

 

cost istoric

acesta conventie presupune inregistrarea in contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achizitie sau de produtie, iar crean … toata explicatia ...

 

cost marginal

Costul de productie al unui singur articol peste numarul planificat. Reprezinta variatia cheltuielilor totale (sau variabile) … toata explicatia ...

 

costul capitalului

Costul total al fondurilor folosite pentru a finanta activitatea unei firme. Acesta este un cost compus din costurile diverse … toata explicatia ...

 

costul cu dobanda

Costul unui imprumut, exprimat de obicei ca o rata procentuala anuala sau cupon, in cazul obligatiunilor prevazute cu aceasta … toata explicatia ...

 

costul de achizitie

este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii … toata explicatia ...

 

costul de desfacere sau costul complet

cuprinde costul de productie al bunurilor inclusiv cheltuielile de desfacere pentru bunurile livrate … toata explicatia ...

 

costul de productie

vezi cost de productie … toata explicatia ...

 

costul efectiv cu dobanda

Metoda de calculare a costului imprumutului in cazul unei emisiuni noi de obligatiuni municipale ce ia in considerare valoare … toata explicatia ...

 

costul stocurilor

costul care cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stoc … toata explicatia ...

 

costul unitar mediu ponderat (cup)

valoarea stocului initial la care se adauga valoarea intrarilor, totul impartit la cantitatea din stocul initial la care s-a … toata explicatia ...

 

costul vanzarilor

reprezinta cheltuielile cu marfurile din contul contabil 607 … toata explicatia ...

 

costuri eligibile

Cheltuieli acceptate in cadrul bugetului unui anumit proiect; lista lor difera functie de finantator si de programul de finan … toata explicatia ...

 

costuri neeligibile

Cheltuieli care nu sunt acceptate in cadrul bugetului unui anumit proiect; lista lor difera functie de finantator si de progr … toata explicatia ...

 

costuri variabile

Costuri care variaza direct proportional cu marimea productiei - de exemplu, costul materiilor prime si costul fortei de munc … toata explicatia ...

 

cota forfetara

cota (procent) de cheltuieli care se deduce din venit. impozitul se aplica asupra venitului impozabil din care s-a scazut in … toata explicatia ...

 

cota tva

procentul de tva care se aplica bunurilor si serviciilor … toata explicatia ...

 

creanta

dreptul creditorului de a pretinde de la debitor sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva; Act prin care se certifica dreptul cred … toata explicatia ...

 

creanta certa

creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu … toata explicatia ...

 

creanta chirografara

creanta a carei realizare nu este asigurata printr-o garantie personala, de exemplu, fidejusiunea sau reala, de exemplu, gaju … toata explicatia ...

 

creanta exigibila

creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor … toata explicatia ...

 

creanta financiara

creanta legata de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung, depozite si garantii platite etc. … toata explicatia ...

 

creanta incerta

creanta a caror recuperare este incerta, deoarece situatia financiara a debitorului este compromisa (situatie de faliment, in … toata explicatia ...

 

creanta lichida

creanta avand un cuantum precis determinat … toata explicatia ...

 

creantele fiscale

drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal. Aceste drepturi sunt: a) dreptu … toata explicatia ...

 

credit

Act de incredere comportind schimbul a doua prestatii dislocate in timp; bunuri sau mijloace de plata in schimbul promisiunii … toata explicatia ...

 

credit bancar

Relatiile economice dintre creditor si debitor, se ofera plata cu conditia sa fie asigurat, rambursat la termen, utilizat in … toata explicatia ...

 

credit comercial

Este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor … toata explicatia ...

 

credit de consum

Credit acordat persoanelor particulare, in scopul de a permite sa plateasca in numerar pretul unor bunuri de consum. … toata explicatia ...

 

credit de investitii

credit pentru finantarea achizitiei de mijloace fixe (imobile, masini, etc.). … toata explicatia ...

 

credit fiscal

o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat ξn strainatate, conform conventiil … toata explicatia ...

 

credit fiscal extern

suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania … toata explicatia ...

 

credit ipotecar

Credit garantat prin constituirea unei ipoteci sau inscris ipotecar, care greveaza un bun imobil in favoarea creditorului. In … toata explicatia ...

 

credit note

document folosit pentru a rectifica sau ajusta erori facute in facturi de vanzare care au fost trimise deja cumparatorului … toata explicatia ...

 

credit scoring

O notatie de apreciere, sau de evaluare a atributelor solicitantului in vederea acordarii creditului; isi propune sa stabilea … toata explicatia ...

 

creditare

relatie aparuta in legatura cu acordarea de imprumuturi in bani unor persoane cu conditia sa fie inapoiate la un anumit terme … toata explicatia ...

 

creditor chirografar

este creditorul a carui creanta nu este insotita de vreo garantie reala sau personala, executarea ei fiind garantata numai pr … toata explicatia ...

 

creditor ipotecar

Persoana sau companie care da bani cu imprumut cuiva pentru a-si putea cumpara o locuinta cu care garanteaza imprumutul. Daca … toata explicatia ...

 

creditor preferential

Persoana creditoare care in momentul declararii falimentului debitorului se constata ca are o pozitie speciala fata de ceilal … toata explicatia ...

 

creditor urmaritor

creditor ce a recurs la procedura executarii silite pentru realizarea creantei sale. … toata explicatia ...

 

creditul

orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadentei unei datorii, in schimbul … toata explicatia ...

 

creditul bugetar

suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar … toata explicatia ...

 

creditul de angajament

limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate (finante publice) … toata explicatia ...

 

curs de schimb valutar

Pretul unei monede in alte valute. … toata explicatia ...

 

curs la termen

curs pentru tranzactiile de valuta care prevad livrarea valutei si primirea contravalorii ei pe baza de negociere pentru o op … toata explicatia ...

 

curs la vedere

Cursul zilei in care se incheie tranzactia de vinzare cumparare de valuta, curs la care se lichideaza tranzactia, in aceeasi … toata explicatia ...

 

custode

persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare … toata explicatia ...

 

custodie

incredintarea spre pastrare si conservare a unor bunuri … toata explicatia ...

 

 

  

Cuvinte cheie: Dictionar economic | termeni economici - explicatii

 
 

 

  Ultimele discutii in forum ο»Ώ

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics