.

Articole din sectiunea Contabilitate, in ordine cronologica

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


20 Decembrie 2004

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv

Conform pct. 29 din Normele privind efectuarea inventarierii, creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii .

citeste tot articolul ...

17 Decembrie 2004

EXTRAS DE CONT FURNIZORI

Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca in evidentele noastre contabile la data de ………………………. Unitatea dumneavoastra figureaza cu urmatoarele sume:

citeste tot articolul ...

17 Decembrie 2004

EXTRAS DE CONT CLIENTI

Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca in evidentele noastre contabile la data de ………………………. Unitatea dumneavoastra figureaza cu urmatoarele debite:

citeste tot articolul ...

14 Decembrie 2004

Editarea facturilor fiscale cu regim special de tiparire, inserirere si numerotare, utilizate in activitatea financiara si contabila

1. Daca, conform procedurilor proprii privind organizarea si conducerea contabilitatii intocmite de societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, nu rezulta necesitatea existentei exemplarului 3;

citeste tot articolul ...

09 Decembrie 2004

Cesionarea sau instrainarea sub orice forma a actiunilor, a partilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabilului din 1.01.2005

Prin pct. 2 din OUG 123/2004 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal publicata in M.O. 1154/7.12.2004 se abroga prevederile art. 121 introdus prin Legea 494/2004 prin care se interzicea cesionarea sau instrainarea sub orice forma a actiunilor cu exceptia celor care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital, a partilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabilului, fara a fi adusa la cunostinta autoritatii fiscale, in vederea efectuarii controlului financiar-fiscal, cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea operatiunii de instrainare”.

citeste tot articolul ...

06 Decembrie 2004

Propuneri pentru modificarea OG 51/1997 republicata operatiunile de leasing si societatile de leasing

1. Prin modificarea art. 1 (1) din OG 51/1997 republicata se introduce o noua prevedere: “Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract.”.

citeste tot articolul ...

29 Octombrie 2004

Incadrarea societatilor in categoria microintreprinderi

Pentru ca in anul 2005 societatile sa se incadreze sau sa ramana sub incidenta impozitului pe venit in calitate de micorintreprindere, trebuie sa verificati ca veniturile sa nu depaseasca 100.000 EUR.

citeste tot articolul ...

24 Noiembrie 2004

Persoane afiliate si tranzactii intre persoane afiliate

A. Din punct de vedere al standardelor internationale de contabilitate si Reglementarilor contabile armonizate cu directiva a IV a Comunitatii Economicie Europene urmatorii termeni se definesc astfel:

citeste tot articolul ...

23 Noiembrie 2004

Prevederi privind leasingul pentru anul 2004 – noi precizari introduse prin HG 1840/2004

Modificarile aduse de HG 1840/2004, pct. 16 “Titlul VII - Accize”, pct.301 nou introdus din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal se refera la calculul accizelor in cazul autoturismelor care fac obiectul unui contract de leasing:

citeste tot articolul ...

02 Noiembrie 2004

Modificari si prevederi noi la Legea contabilitatii nr.82/1991 valabile de la 1.01.2005

? Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile OG 65/1994 privind organizarea actiitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, care raspund potrivit legii (art.11 alin.(3) din Legea 82/1991, republicata, modificat cu Legea 420/2004 pentru aprobarea OG 70/2004).

citeste tot articolul ...

08 Octombrie 2004

Acte administrative emise prin intermediul mijloacelor informatice

In procesul de administrare a impozitului pe venit global se pot emite prin intermediul mijloacelor informatice urmatoarele:

citeste tot articolul ...

04 Octombrie 2004

Catre, Consiliul de Administratie al SC

Conform standardului de audit 550 “Parti afiliate”, auditorul trebuie sa efectueze procedurile de audit destinate obtinerii probelor de audit adecvate suficiente privind identificarea si prezentarea de catre conducere a partilor afiliate, precum si a efectului tranzactiilor intre parti afiliate ce sunt semnificative pentru situatiile financiare in baza IAS 24 “Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile afiliate”.

citeste tot articolul ...

21 Septembrie 2004

Infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor

Prin OG 94/2004 s-a introdus ca facilitate fiscala pentru IMM restituirea impozitului pe profit aferent profitului reinvestit incepand cu exercitiul financiar al anului 2005. Modalitatea de acordare (art. 261 (1) din Legea 346/2004 introdus prin OG 94/2004):

citeste tot articolul ...

20 Septembrie 2004

Modificari si prevederi noi introduse prin OG 70/2004 la Legea contabilitatii nr.82/1991 valabile de la 1.01.2005

? Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele juridice pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o alta moneda (Art.3 alin.(3) din Legea 82/1991, republicata, modificat cu OG 70/2004).

citeste tot articolul ...

08 Septembrie 2004

Comunicarea noilor conturi IBAN la organele fiscale

Toti agentii economici au obligatia de a comunica organului fiscal noile conturi bancare continand codul IBAN, prin completarea Declaratiei de mentiuni (cod 010).

citeste tot articolul ...

07 Septembrie 2009

Infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor

Prin OG 94/2004 s-a introdus ca facilitate fiscala pentru IMM restituirea impozitului pe profit aferent profitului reinvestit incepand cu exercitiul financiar al anului 2005. Modalitatea de acordare (art. 261 (1) din Legea 346/2004 introdus prin OG 94/2004):

citeste tot articolul ...

07 Septembrie 2004

Obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Incepand cu data de 22.04.2004 (Art.4 (71) din OUG 28/1999 introdus prin Legea 116/2004) – data publicarii Legii 116/2004, consumabilele furnizate utilizatorilor de case de marcat electronice fiscale vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii:

citeste tot articolul ...

07 Septembrie 2004

Utilizarea Codurilor IBAN in relatia cu Trezoreria statului

Pentru platile catre bugetul de stat si asigurari sociale efectuate catre trezorerie se vor utiliza ordine de plata completate conform procedurii practicate pana la 1.09.2004.

citeste tot articolul ...

09 August 2004

Formulare cu regim special privind activitatea financiar contabila

Prin OMFP 1.060/2004 au fost aprobate urmatorele modele de formulare specifice cu regim special privind activitatea financiar contabila:

citeste tot articolul ...

03 August 2004

Infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor

Intreprinderile mici si mijlocii sunt acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii (Art.3 alin.(1)): a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; b) realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 5 milioane euro; c) respecta criteriul de independenta.

citeste tot articolul ...

28 Iulie 2004

Denominarea monedei nationale

Punerea in circulatie a noilor bancnote si monede se va efectua de catre BNR incepand cu 1.07.2005 (art. 2(1))

citeste tot articolul ...

26 Iulie 2004

RAPORTARILE CONTABILE ALE SOCIETATILOR DE ASIGURARE LA 30.06.2004

Va comunicam ca prin Ord. CSA 3.107/2004 a fost aprobat Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2004 a societatilor comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare

citeste tot articolul ...

21 Iulie 2004

Formulare utilizate pentru platile efectuate catre intermediari persoane fizice autorizate

Important - Obligativitatea societatilor comerciale de asigurare si reasigurare (pct.39 din OMFP 1.040/2004): In relatiile cu persoanele fizice, platile lunare efectuate catre agentii persoane fizice autorizate, reprezentand c/valoarea comisioanelor din activitatea de intermediere in baza unui contract de mandat, agent sau comision, vor fi efectuate de societatile comerciale de asigurare si reasigurare pe baza Borderoului de plati din data de ……(cod 14-4-20).

citeste tot articolul ...

13 Iulie 2004

Program de dezvoltare a oraselor prin stimularea activitatilor IMM urilor

Subprogramul “Dezvoltarea oraselor prin stimularea IMM” face parte din programul de dezvoltare regionala in Romania.

citeste tot articolul ...

13 Iulie 2004

Raportare contabila la 30.06.2004

? S-a publicat in M.O. 623/9.07.2004 Ordinul MFP nr. 947/23.06.2004 prin care se aproba Sistemul de raportare contabila la 30.06.2004 a agentilor economici in baza caruia a fost elaborat programul pentru Raportarea contabila semestriala.

citeste tot articolul ...

12 Iulie 2004

Codul Consumului

Incepand cu data de 30.06.2004 (data publicarii OUG 52/25.06.2004) atributiile specifice domeniului vamal care revin Ministerului Finantelor Publice (MFP) se preiau de catre Autoritatea Nationala de Control (ANC)

citeste tot articolul ...

12 Iulie 2004

Codul Consumatorului

Codul consumului are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create intre agentii economici si consumatori, cu privire la achizitionarea de produse si servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurand cadrul necesar accesului la produse si servicii, informarii lor complete si corecte despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor impotriva unor practici abuzive, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumatori (Art.1).

citeste tot articolul ...

08 Iunie 2004

Obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Prin OUG 44/2004, termenul de 1.06.2004 pana la care puteau fi utilizate consumabilele pentru casele de marcat existente in stoc (nepersonalizate conform Legii 116/2004) s-a prelungit pana la 31.12.2004.

citeste tot articolul ...

25 Mai 2004

Ajutor de stat pentru IMM

? Definitii: Intreprinderi mici mijlocii sunt intreprinderile care: a) au mai putin de 250 de angajati; b) au fie o cifra de afaceri anuala de maxim 8 milioane EURO, echivalent in lei, fi un rezultat annual al bilantului contabil care sa nu depseasca 5 milioane EURO echivalent in lei; c) indeplinesc criteriul independentei;

citeste tot articolul ...

19 Mai 2004

Efectuarea operatiunilor valutare

Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare si principiile de desfasurare a operatiunilor pe piata valutara. (Art. 1)

citeste tot articolul ...

12 Mai 2004

Obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Incepand cu data de 22.04.2004 (Art.4 (71) din OG 28/1999 introdus prin Legea 116/2004) – data publicarii Legii 116/2004, consumabilele furnizate utilizatorilor de case de marcat electronice fiscale vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii:

citeste tot articolul ...

10 Mai 2004

Reglementari privind rascumpararea de actiuni proprii

? Rascumpararea propriilor actiuni se poate efectua numai cu aprobarea adunarii generale extraordinara a actionarilor care stabileste (Art. 103 (1) din Legea 31/1990 republicata):

citeste tot articolul ...

16 Martie 2004

Norme prudentiale privind managementul asiguratorului - societati comerciale de asigurare, de asigurare –reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare

Obiectivul normelor prudentiale privind managementul asiguratorului : stabilirea principiilor ce stau la baza conducerii activitatii desfasurate de asiguratorii autorizati (art. 20 din Legea 32/2000, art.1 si 2 din Ordinul CSA 3104/2004).

citeste tot articolul ...

15 Martie 2004

Reevaluarea imobilizarilor corporale la 31.12.2003

In MO21/12.01.2004 a fost publicata HG 1.553/18.12.03 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Adoptarea acestei HG a avut la baza existenta unor factori determinanti, printre care se pot enumera:

citeste tot articolul ...

05 Martie 2004

Norme privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare

Riscurile care pot fi subscrise (art.1 din Norme - Anexa la Ordinul CSA 3.106/27.02.2004) : Asiguratorii autorizatii conform Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pot subscrie urmatoarele riscuri:

citeste tot articolul ...

05 Martie 2004

Norme minimale privind activitatea de control intern pentru asiguratori - societati comerciale de asigurare, de asigurare –reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare

Controlul intern reprezinta procesul continuu care trebuie sa asigure desfasurarea eficienta a activitatii, furnizarea unor informatii credibile, relevante, complete si oportune utilizatorilor si conformarea activitatii asiguratorului cu cadrul legal si cu politicile si procedurile proprii, la care participa consiliul de administratie, conducerea executiva, personalul asiguratorului (art.2 din Ordinul CSA 3.105/2004).

citeste tot articolul ...

20 Februarie 2004

REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2003 pentru societatile comerciale de asigurare, de asigurare –reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare

Cine are obligatia intocmirii situatiilor financiare aferente exercitiului care se incheie la 31.12.2003, in conformitate cu Reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor: ? asiguratorii si brokerii de asigurare, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate; ? asiguratorii si brokerii de asigurare aflati in curs de lichidare.

citeste tot articolul ...

16 Februarie 2004

REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2003 pentru persoanele juridice care aplica OMFP 306/2002

1. Declaratia de impozit pe profit se depune conform Legii 414/2002 (M.O.640/29.08.2002) art. 21 (1) si art.22 si OMFP 53/2003 : ? pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, de contribuabilii care pana la aceasta data au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior, potrivit art.22 din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit, de persoanele juridice fara scop patrimonial, precum si de contribuabilii care obtin venituri din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura; ? pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.

citeste tot articolul ...

13 Februarie 2004

Raportare catre Oficiul Concurentei

Beneficiarii de ajutoare de stat reprezentand facilitati fiscale nu mai au obligatia raportarii cuantumului acestora la Oficiul Concurentei conform art. 24 (2) din Legea 143/1999 modificat cu Legea 603/2003.

citeste tot articolul ...

06 Februarie 2004

Inchiderea exercitiului financiar 2003

Va comunicam urmatoarele informatii de la Ministerul de Finante prezentate la seminarul privind inchiderea exercitiului financiar 2003 si care vor face obiectul unui comunicat oficial:

citeste tot articolul ...

05 Februarie 2004

Contabilitatea in partida simpla a reprezentantelor

Caracteristici reprezentante (OMFP 1193/2003, art 1(2)) • nu sunt abilitate sa faca fapte de comert • nu au calitatatea de persoane juridice • nu sunt inregistrate la oficiile registrului comertului

citeste tot articolul ...

04 Februarie 2004

Formulare financiar contabile comune pe economie privind TVA incepand cu anul 2004

Prin OMFP 171/2003 au fost aprobate urmatoarele formulare financiar contabile comune pe economie privind TVA:

citeste tot articolul ...

31 Ianuarie 2004

REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2003

REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2003 pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.94/2002

citeste tot articolul ...

31 Ianuarie 2004

CAZIERUL FISCAL

1. Definitie: Cazierul fiscal reprezinta un sistem de evidenta a persoanelor fizice sau juridice, precum si a asociatilor si actionarilor si reprezentantilor legali ai acestora, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare/fiscale si vamale sau care privesc diciplina financiar-fiscala, denumiti contribuabili. (Art.2) Scopul principal al organizarii cazierului fiscal il constituie prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, precum si intarirea administrarii impozitelor si taxelor prin identificarea contribuabililor cu risc fiscal ridicat.

citeste tot articolul ...

30 Ianuarie 2004

Inregistrare ca platitor de contributii sociale

Conform informatiilor obtinute, toate societatile trebuie sa se inregistreze ca platitor de contributii sociale la organul fiscal de care apartin, prin completarea noului model de “Declaratie de mentiuni – cod 010” care se poate procura de la sediul administratiilor de sector.

citeste tot articolul ...

19 Ianuarie 2004

Repartizarea profitului net pe destinatii la agentii economici

I. Pentru societatile comerciale care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, tratamentul contabil deriva din:

citeste tot articolul ...

19 Ianuarie 2004

Intocmirea situatiilor financiare ale agentilor economici la 31.12.2003

Pentru agentii economici care aplica Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 94/2001 si Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr.306/2002, Ministerul Finantelor Publice nu mai elaboreaza precizari pentru inchiderea exercitiului financiar 2003, asa cum a procedat pentru sfarsitul anului 2002. Formatul situatiilor financiare care se vor intocmi la 31.12.2003 este cel prevazut in Reglementarile contabile mentionate, la intocmirea acestora tinandu-se cont de regulile si principiile cuprinse in reglementarile specifice aprobate prin O.M.F.P.

citeste tot articolul ...

19 Ianuarie 2004

Formulare tipizate cu regim special

Pana la 01.07.2004 formuarele tipizate cu regim special se pot achizitiona in formatul existent.

citeste tot articolul ...

14 Ianuarie 2004

Reevaluarea imobilizarilor corporale, Valoarea de intrare a mijloacelor fixe valabila de la 01.01.2004

Imobilizarile corporale aflate in patrimoniul persoanelor juridice la 31.12.2003 si evidentiate in balanta contabila intocmita la 31.12.2003, astfel (art.2 din NORME):

citeste tot articolul ...

11 Ianuarie 2004

Prevederi privind leasingul pentru anul 2004

ATENTIE: Definitiile contractului de leasing financiar si indirect a contractului de leasing operational s-au schimbat fata de OG 51/1997 republicata.

citeste tot articolul ...

07 Ianuarie 2004

Impozit pe venit 2004. Venituri din salarii

DEFINITIE: Veniturile din salarii, toate veniturile în bani si/sau în natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

citeste tot articolul ...

07 Ianuarie 2004

Noi prevederi privind microintreprinderile

1. Persoanele juridice care nu pot opta pentru incadrarea ca microintreprindere – in aceasta categorie s-au inclus si persoanele juridice romane care au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati (Art. 104(5), lit.d))

citeste tot articolul ...

07 Ianuarie 2005

Avantajele in bani si in natura in anul 2004

? Avantaje in natura reprezentand cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit sunt: (Titlul II, Cap. II, art. 21(3), lit.j, k)): - Cheltuielile efectuate in numele unui angajat la schemele facultative de pensii ocupationale sunt deductibile in limita stabilita de lege (consideram ca aceasta suma poate fi de 200 EUR pe an in baza Titlului III, Cap. X, Art. 86 (1), lit d)) - Cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate sunt deductibile in limita stabilita de lege (consideram ca aceasta suma poate fi de 200 EUR pe an in baza Titlului III, Cap. X, Art. 86 (1), lit e))

citeste tot articolul ...

06 Ianuarie 2004

Formulare cu regim special

Formularele specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila ale caror modele si norme privind intocmirea si utilizarea lor sunt aprobate prin OMFP 1775/2003, sunt urmatoarele:

citeste tot articolul ...

04 Ianuarie 2004

Contractele de vanzare - cumparare cu plata in rate

. In perioada 19.04.2001-01.07.2002 in baza Legii 189/2001 (MO 196/19.04.2001), pct.3, si OMFP 2332/2001 (MO 40/20.01.2002), pct.30 “cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate si a bunurilor mobile sau imobile vandute in baza unui contract de vanzare cu plata in rate, precum si in cazul contractelor de leasing sunt deductibile la data efectuarii lor”

citeste tot articolul ...

 

Categorii: articole contabilitate, noutati legislative contabilitate, stiri contabilitate

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics