.

Articole din sectiunea Contabilitate, in ordine cronologica

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


16 Decembrie 2005

Bursele de marfuri

Bursele de marfuri (art. 2): se infiinteaza ca societati pe actiuni; sunt organisme cu drept de autoreglementare, ceea ce inseamna ca au dreptul sa reglementeze propriile activitati in legatura cu pietele pe care le administreaza, activitatile desfasurate de membri si clienti pe pietele administrate de bursele de marfuri si sa asigure respectarea propriilor reglementari.

citeste tot articolul ...

05 Decembrie 2005

Reglementari contabile conforme cu directivele europene de la 01.01.2006

S-a aprobat O.M.F.P. pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, asa cum a fost prezentat in proiect si comentat de noi in tema: “Reglementari contabile viitoare”. Singura deosebire este faptul ca art. 10 din proiect a fost anulat si se referea la:

citeste tot articolul ...

29 Noiembrie 2005

Formulare cu regim special

ATENTIE: De la 01.01.2006, bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale vor fi folosite numai ca documente de inregistrare a platilor in Registrul de casa (art.1 alin.(2) din O.M.F.P. 1.714/2005

citeste tot articolul ...

11 Septembrie 2005

Capital social minim obligatoriu, Lichidare si dizolvare

Capital social minim obligatoriu la societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni: 25.000 EUR la cursul de schimb comunicat de B.N.R. la data subscrierii. Perioada in care trebuie sa se efectueze majorarea capitalului social: 27.10.2005 – 27.10.2006.

citeste tot articolul ...

03 Noiembrie 2005

Acordarea sprijinului financiar de la Bugetul de stat

DEFINITIE: Mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale consta in stabilirea categoriilor de activitati, a conditiilor de eligibilitate a beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, precum si a procedurii de acordare a sprijinului financiar (art. 2).

citeste tot articolul ...

27 Octombrie 2005

CUM SE POT DETECTA FALSURILE

Informatiile din materialul prezentat va ajuta sa va aparati de falsurilor altor parteneri comerciali si sa cunoasteti si consecintele pe care le puteti suporta daca neglijati depistarea falsurilor. Responsabilitatea gestionarii, producerii si furnizarii de formulare tipizate cu regim special revine Companiei Nationale “Imprimeria Nationala”. Prin eforturile investitionale deosebite si prin contactarea celor mai mari producatori mondiali din domeniu, compania va asigura ca:

citeste tot articolul ...

16 Octombrie 2005

Principalele modificari si completari ale Legii 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

Data intrarii in vigoare a OUG 61/2005: incepand cu 10.07.2005, modificarea si completarea Legii privind asigurarile si reasigurarile reprezinta unul din angajamentele asumate de Romania in cadrul procesului de negociere a cap.3 „Libera circulatie a serviciilor”.

citeste tot articolul ...

16 August 2005

Contribuabili inactivi

Contribuabilii care indeplinesc una din urmatoarele conditii, vor fi declarati inactivi (art.1 (1) din Ord. ANAF 375/2005): se sustrag de la efectuarea controlului fiscal/vamal, prin: nedeclararea domiciliului fiscal sau a sediilor secundare, declararea de date de identificare a sediilor care nu permit identificarea acestora de catre organul fiscal/vamal;

citeste tot articolul ...

04 August 2005

Facturi fiscale de la clienti care nu mai pot fi executati

Pentru TVA aferent facturii fiscale neincasate de la clienti in faliment si fara posibilitatea de incasare, conform art.160 (2) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571/2003 modificat cu OG 83/2004, pentru situatia prevazuta in art.138 lit d) “c/valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului iar ajustarea bazei de impozitare a TVA este permisa incepand cu data de la care se declara falimentul”, furnizorul emite o factura fiscala cu valorile inscrise cu semnul minus.

citeste tot articolul ...

17 Iulie 2005

Departamentul pentru lupta antifrauda

Departamentul pentru lupta antifrauda este o structura fara personalitate juridica din cadrul Cancelariei Primului – Ministru, constituita prin reorganizarea Departamentului de inspectie al primului – ministru care se desfiinteaza, avand ca principal obiectiv protejarea intereselor financiare ale UE in Romania.

citeste tot articolul ...

17 Iulie 2005

Aplicabilitatea IFRS - urilor sau reglementari contabile conforme directivelor europene

Incepand cu exercitiul financiar 2006, urmatoarele categorii de persoane juridice aplica reglementarile contabile conforme cu directivele eupene (Art.1 alin.(1) din Legea 82/1991 republicata):

citeste tot articolul ...

17 Iulie 2005

Acte de control privind activitatea de control financiar al statului

Controlul finaciar al statului se efectueaza prin Directia de control financiar si structurile subordonate apartinanad directiilor generale ale finantelor publice si directiei generale de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in legatura cu indeplinirea obligatiilor fiscale si financiare fata de stat, la urmatoarele categorii de contribuabili

citeste tot articolul ...

15 Iulie 2005

Inscrierea contribuabililor in evidenta speciala

In evidenta speciala vor fi inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care, in toate cazurile, in decurs de 12 luni consecutive, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii

citeste tot articolul ...

11 Iulie 2005

Raportarea contabila la 30 iunie 2005

Va comunicam ca, pe site-ul Ministerului Finantelor, la adresa www.mfinante.ro/contribuabili/sistemul_fiscal, a aparut programul pentru Raportarea contabila semestriala la 30.06.2005.

citeste tot articolul ...

11 Iulie 2005

Procedura declararii derogatorii

Declaratiile fiscale ce intra sub incidenta regimului de declarare derogatoriu

citeste tot articolul ...

20 Iunie 2005

Corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA

Corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA depuse de catre persoane impozabile se poate face de catre organul fiscal competent, la initiativa acestuia sau la solicitarea platitorului.

citeste tot articolul ...

31 Mai 2005

Procedura de raportare a datelor referitoare la protectia mediului de catre agentii economici cu activitate industriala

Obligatiile agentilor economici: sa infiinteze un compartiment cu atributii in domeniul protectiei mediului, care este in directa coordonare a directorului/directorului general.

citeste tot articolul ...

27 Mai 2005

Eliberarea formularelor tipizate cu regim special

OMFP 557/2005 aduce urmatoarele modificari si completari cu privire la eliberarea formularelor tipizate cu regim special

citeste tot articolul ...

27 Mai 2007

Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare

La data intrarii in vigoare a HG 401/5.05.2005 se abroga HG 1.449/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitatii (MO 933/19.12.2002).

citeste tot articolul ...

23 Mai 2005

Alocarea de fonduri pentru profitul reinvestit pentru I.M.M.

Obiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit, il constituie cresterea competitivitatii si capitalizarea intreprinderilor mici si mijlocii prin alocarea de fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit.

citeste tot articolul ...

05 Mai 2005

Determinarea definitiva a valorii in vama

Data intrarii in vigoare: la 15 zile de la publicarea in MO: 25.04.2005 La data intrarii in vigoare se abroga HG 788/2001 privind aprobarea Procedurii de control al valorii in vama a marfurilor importate (MO 509/28.08.2001).

citeste tot articolul ...

05 Mai 2005

Abrogare dispozitii referitoare la acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

Art.18 si 181 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii (MO 215/28.03.2002), cu modificarile si completarile ulterioare;

citeste tot articolul ...

20 Aprilie 2005

Contabilizarea veniturilor din inlesniri la plata creantelor bugetare si a profitului repartizat

Reflectarea in contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevazute la art.1 alin (1) din OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea 769/2001, cu modificarile ulterioare

citeste tot articolul ...

20 Aprilie 2007

Contabilizarea veniturilor din inlesniri la plata creantelor bugetare

Sumele reprezentand venituri din inlesniri la plata creantelor bugetare, provenite din scutirea la plata la data de 31.12.2004 a unor obligatii, conform Sectiunii a 6-a a Cap. I din OG 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea 507/2004, nu pot fi distribuite.

citeste tot articolul ...

20 Aprilie 2005

Contabilizarea valorilor rezultate din rotunjirea taxelor si impozitelor

Prin Tema noastra nr.28/2005 “Contabilizarea cheltuielilor, respectiv a veniturilor rezultate din rotunjirea taxelor si impozitelor la 1.000 lei”, am transmis modul de contabilizare a diferentelor rezultate din rotunjire

citeste tot articolul ...

30 Martie 2005

ATENTIONARE privind societatile care inregistreaza la 31.12.2004 capital propriu negativ

In urma controalelor efectuate de inspectorii financiari ai Ministerului Finantelor Publice va comunicam modalitatea de tratare in cazul in care societatea inregistreaza capital propriu negativ

citeste tot articolul ...

25 Februarie 2005

Taxare inversa modificari si completari la normele de aplicare aduse prin HG 84/03.02.2005 din 18.02.2005

Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare, respectiv a taxarii inverse, este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie persoane inregistrate ca platitori de TVA. Nu se aplica taxare inversa in cazul in care vanzatorul sau cumparatorul nu este persoana inregistrata ca platitor de TVA, pentru aceste operatiuni aplicandu-se regimul normal de TVA.

citeste tot articolul ...

24 Februarie 2007

Formulare tipizate cu regim special

De la 01.07.2004, formularele tipizate cu regim special se executa prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator (Art.1 (1) din OMFP 1849/2003)

citeste tot articolul ...

16 Februarie 2005

Contabilizarea cheltuielilor, respectiv a veniturilor rezultate din rotunjirea taxelor si impozitelor la 1.000 lei

Incepand cu 3.02.2005, sumele reprezentand impozite, taxe contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inscrise in deciziile de impunere, in actele administrative si in declaratiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere cand suma ce urmeaza a fi rotunjita este sub 500 lei, si prin majorare cand aceasta este peste 500 lei. Se recomanda ca si in evidenta contabila sumele datorate si achitate sa fie rotunjite la 1.000 lei, pentru a nu exista neconcordate cu fisa de evidenta pe platitor.

citeste tot articolul ...

15 Februarie 2005

Registre contabile obligatorii

Data intrarii in vigoare: 7.01.2005 (la aceasta data se abroga OMFP 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate)

citeste tot articolul ...

04 Februarie 2005

Credit fiscal extern

Daca o persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa si veniturile sunt impozitate atat in Romania cat si in statul strain, atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu.

citeste tot articolul ...

25 Ianuarie 2005

ATENTIONARE privind depunerea declaratiilor pentru impozite si taxe locale

Conform Titlului VIII din Codul fiscal, pana la 31.01.2005, persoanele juridice care detin in proprietate imobile, terenuri, respectiv autoturisme, au obligatia sa depuna declaratia de impunere

citeste tot articolul ...

25 Ianuarie 2005

ATENTIONARE

Pentru stabilirea cotei contributiei datorate si incheierea asigurarii pentru accidente de munca boli profesionale, angajatorul are obligatia de a comunica la Casa Teritoriala de Pensii, printr-o declaratie pe propria raspundere-tip (anexa nr.1 la OMMSS/OMS 848/1687/2004), domeniul de activitate (cod CAEN), numarul angajatilor, fondul de salarii si orice alte imformatii solicitate in acest scop (art. 10(1) din Legea 364/2002 modificat cu pct.7 din OUG 107/2003).

citeste tot articolul ...

24 Ianuarie 2005

REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2004 pentru persoanele juridice care aplica OMFP 94/2001

Declaratia anuala de impozit pe profit – formular 101 se depune conform Legii 571/2003 (M.O.923/22.12.2004) art. 34 (6) si (7) si OMFP 35/2004 : ? pana la data de 15 februarie a anului urmator, de contribuabilii care pana la aceasta data au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior, potrivit art.34 (7) din Legea nr.571/2003 Titlul II Impozitul pe profit; ? pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat (31 mai 2005 conform OMFP 1775/2004)

citeste tot articolul ...

19 Ianuarie 2005

Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie si duratele normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar (cap.I, pct.1 ).

citeste tot articolul ...

17 Ianuarie 2005

REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2004 pentru persoanele juridice care aplica OMFP 306/2002

Declaratia anuala de impozit pe profit – formular 101 se depune conform Legii 571/2003 (M.O.923/22.12.2004) art. 34 (6) si (7) si OMFP 53/2003 : ? pana la data de 15 februarie a anului urmator, de contribuabilii care pana la aceasta data au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior, potrivit art.34 (7) din Legea nr.571/2003 Titlul II Impozitul pe profit; ? pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat (30 aprilie conform OMFP 1775/2004)

citeste tot articolul ...

13 Ianuarie 2005

Procedura de restituirea a sumelor de la buget si de acordare a dobanzilor cuvenite pentru sumele restituite cu depasirea termenului legal

Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget. (cap. I din OMFP 1899/2004) Sume care se restituie contribuabililor la cerere sunt urmatoarele (art. 112 din OG 92/2003 si pct. 1 din OMFP 1899/2004):

citeste tot articolul ...

10 Ianuarie 2005

Registrul de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase

Registrul special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase (cod 24-5-14) serveste ca document obligatoriu de inregistrare cronologica a tuturor operatiunilor privind intrarile, respectiv iesirile de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (pct.1 din Norme).

citeste tot articolul ...

 

Categorii: articole contabilitate, noutati legislative contabilitate, stiri contabilitate

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics