.

FISA DE POST

EDUCATOARE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST EDUCATOARE


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Educatoare

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:


5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Capitolul I Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza, corespunzatoare unei parti de 100% din salariu de baza.


1.COMUNICARE- competente comunicationale

1a. Comunicarea educatoare- copil
-Selecteaza modalitati de comunicare adecvate;
-Selectarea modalitatilor de comunicare in functie de continutul informatiei, particularitatile de varsta si individuale ale copiilor, respectarea diversitatii culturale a acestora;
-Transmite informatii cu caracter instructiv-educativ;
-Accesibilizarea informatiilor cu caracter instructiv-educativ si respectarea obiectivelor din programa;
-Utilizeaza feedback-ul in comunicare;
-Selectarea unor situatii de lucru adecvata in scopul compararii mesajului transmis cu cel receptat de copil;
-Faciliteaza comunicarea cu copiii;
-Stabilirea unor situatii de comunicare care sa faciliteze schimbul de informatii educatoare-copil, copil-copil, cooperarea si interactionarea eficienta.

1b. Comunicarea intre cadrele didactice
-Colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuitatii gradinita- scoala;
-Se informeaza despre copii;
-Comunicarea permanenta cu alte cadre didactice care desfasoara activitati la aceeasi grupa (optionale, extracurriculare) pentru a obtine informatii relevante despre evolutia copiilor; prelucrarea si corelarea informatiilor obtinute pentru a determina o apreciere obiectiva a copiilor;
-Abordeaza aspecte metodice si pedagogice ale activitatii didactice;
-Comunicarea permanenta cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite metode in vederea eficientizarii demersului didactic.

1c. Comunicarea cu parintii
-Informeaza familia copilului;
-Informarea periodica a familiei copilului cu privire la progresul acestuia, comportamentul social etc;
-Solicita informatii;
-Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului in familie, atitudinea fata de invatare, alte informatii, pentru o cunoastere a copilului din perspective diferite;
-Consiliaza familia copilului;
-Descoperirea cauzelor unor comportamente si identificarea modalitatilor de solutionare a acestora. Indrumarea familiei catre persoane/ institutii specializate si autorizate pentru consiliere si desfasurarea unor cursuri cu parintii (in calitate de instructor autorizat);

2. PROIECTARE - competente proiective
 

2a. Planificarea si proiectarea activitatilor instructiv-educative
-Analizeaza planul de invatamant si curriculumul corespunzator;
-Cunoasterea, respectarea si aplicarea personalizata a curriculumului national, corespunzator specificului grupei de copii;
-Alege materialele auxiliare;
-Selectarea materialelor auxiliare in conformitate cu legislatia in vigoare si utilizarea lor conform capacitatilor de invatare ale copiilor;
-Intocmeste planificarea calendaristica anuala si saptamanala;
-Stabilirea si ordonarea coerenta si corespunzatoare colectivului de copii, a activitatilor; estimarea atenta si revizuirea periodica a bugetului de timp alocat fiecarei teme (proiect tematic) in functie de interesul manifestat de copii pentru aceasta si de capacitatile lor de invatare;
-Intocmeste proiecte de activitate didactica/ schite de proiect;
-Elaborarea proiectelor didactice pentru activitatile desfasurate cu copiii, tinand cont de urmatoarele repere: rigoare stiintifica, strategii activ-participative si obiective operationale corect formulate.

2b Planificarea si proiectarea curriculumului optional
-Stabileste oferta de curriculum optional;
-Analizarea resurselor materiale si umane de care dispune gradinita, precum si a intereselor copiilor in vederea stabilirii ofertei de curriculum optional;
-Proiecteaza curriculumul optional;
-Corelarea obiectivelor cu continuturile, respectand interesele copiilor;
-Dezvolta curriculumul optional;
-Identificarea resurselor informationale adecvate continuturilor stabilite;
-Selectarea activitatilor de invatare cu un caracter formativ.

2c. Planificarea si proiectarea activitatilor extrascolare
Stabileste oferta activitatilor extrascolare;
Analizarea resurselor materiale si umane de care dispune gradinita, precum si a intereselor copiilor in vederea stabilirii ofertei de activitati extrascolare;
Proiecteaza curriculumul pentru activitati extrascolare;
Corelarea obiectivelor cu continuturile, respectand interesele copiilor;
Dezvolta curriculumul pentru activitati extrascolare;
Identificarea resurselor informationale adecvate continuturilor stabilite;
Selectarea activitatilor de invatare cu un caracter formativ.

3. MANAGEMENT EDUCATIONAL- competente manageriale

3a. Asigurarea mijloacelor de invatamant, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice
-Identifica necesarul de material didactic
-Identificarea mijloacelor de invatamant, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice adecvate particularitatilor de varsta ale copiilor, nivelului de dezvoltare intelectuala si continuturilor activitatilor planificate
-Elaboreaza/ confectioneaza/ achizationeaza material didactic, mijloacele de invatamant auxiliare didactice necesare
-Elaborarea/ confectionarea/ achizationarea de material didactic, mijloace de invatamant si auxiliare didactice necesare, avand in vedere functiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca

3b. Organizarea si amenajarea mediului educational
-Organizeaza spatiul educational;
-Amenajarea mediului educational in conformitate cu tipul de activitate desfasurata (activitate in perechi, invatarea prin cooperare etc.) astfel incat sa ofere posibilitati multiple de desfasurare eficienta a activitatilor;
-Amenajarea ariilor de stimulare/ colturi/ zone/ centre de interes in sala de grupa, in vederea unei invatari stimulative si eficiente;
-Incurajeaza implicarea copiilor in amenajarea mediului educational;
-Valorizarea eforturilor tuturor copiilor prin expunerea lucrarilor realizate, prin amenajarea coltului tematic al grupei atunci cand se trece la o noua tema, prin marcarea diferitelor evenimente (trecerea anotimpurilor, evenimente istorice, religioase etc.);
-Implica parintii copiilor in amenajarea mediului educational al grupei;
-Implicarea parintilor in luarea deciziilor privind amenajarea spatiului educational in beneficiul copiilor.

3c. Conducerea procesului didactic
-Desfasoara metodic activitatile cu copiii;
-Conducerea activitatilor desfasurate cu copiii in conformitate cu proiectul/ schita de proiect stabilit(a); gasirea de cai si mijloace eficiente pentru a transmite cunostinte copiilor, respectand principiile didactice; crearea unor situatii noi in vederea aplicarii cunostintelor si deprinderilor insusite de copii;
-Implica activ copiii in procesul instructiv- educativ;
-Stimularea copiilor in vederea participarii acestora la propria lor formare si dezvoltare; individualizarea activitatii cu copiii;
-Asigura securitatea copiilor in timpul desfasurarii activitatilor;
-Verificarea permanenta a starii spatiului grupei (mobilier, echipamente etc) a materialelor puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv- educative planificate, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute.

4. EVALUARE- Competente evaluative
-Elaboreaza instrumente de evaluare;
-Elaborarea unor instrumente alternative de evaluare, adecvate atat continutului, cat si obiectivelor propuse;
-Aplica instrumente de evaluare;
-Aplicarea unor probe de evaluare, in diferite momente ale procesului didactic, in functie de obiectivele evaluarii.

4b. Inregistrarea si valorificarea rezultatelor copiilor
-Completeaza caietul de observatii asupra copiilor
-Inregistrarea periodica in caietul de observatii asupra copiilor, a aprecierii juste a performantelor acestora.
-Completeaza fisa de evaluare a copilului;
-Consemnarea in fisa psihopedagogica a copilului, cu responsabilitate, a unor date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfarsitul prescolaritatii, pentru a oferi familiei si invatatorului informatiile necesare;
-Valorifica rezultatele;
-Revizuirea periodica a planificarii calendaristice sau saptamanale si ajustarea acesteia tinand cont de rezultatele evaluarilor initiale, continue sau sumative; identificarea masurilor ameliorative pentru copiii cu dificultati de invatare si a masurilor de dezvoltare pentru copiii cu performante.

5. DEZVOLTARE PROFESIONALA- Competente de dezvoltare

5a. Identificarea nevoilor de formare si planificarea activitatilor metodice
-Identifica nevoile proprii de formare;
-Identificarea necesarului propriu de formare, in functie de dinamica informatiei din domeniu;
-Manifestarea unei atitudini obiective in autoevaluare;
-Planifica activitati metodice;
-Planificarea activitatii metodice zilnic, tinand cont de nevoile proprii identificate, de activitatile metodice si de perfectionare communicate la nivel national, la nivel de judet sau la nivel de unitate.

5b. Participare la propria formare si valorificarea achizitiilor
-Participarea la propria formare si dezvoltare personala si profesionala;
-Manifestarea unui interes constant pentru activitati care conduc la propria dezvoltare, atat in plan profesional cat si in plan personal;
-Valorifica informatiile achizitionate;
-Aplicarea, in activitatea didactica, a informatiilor obtinute in cadrul intalnirilor metodice, a cursurilor de formare sau prin studiu individual.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics