.

FISA DE POST

FEMEIE DE SERVICI

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST FEMEIE DE SERVICI


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Femeie de servici

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
administratorului si presedintelui asociatiei

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
– ia la cunostinta de solicitarile membrilor asociatiei de proprietari si in masura in care acestea corespund cu cerintele sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa le duce la îndeplinire in ordinea prioritatilor


9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

11. Responsabilitati si sarcini:
- executa lucrari de curatenie in imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi, trotuar).
- executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi, trotuar)
- este direct raspunzator de îndeplinirea întocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;
Sarcini:

• sa mature zilnic holul si scara imobilului;
• sa spele cel putin o data pe saptamâna holul si scara imobilului;
• sa mature sau/si sa spele holul, scara imobilului ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi) pentru a îndeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor;
• sa stearga praful si pânzele de paianjen din holul si scara imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului;
• sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului;
• sa mentina curatenia la gheena si la balcoanele de pe etaje de folosinta comuna (de acces la tubulatura de evacuare a gunoiului menajer) si sa participe împreuna cu reprezentantii firmei de prestari servicii de salubritate la descarcarea gunoiului menajer;
• sa desfunde ori de cate ori este nevoie tubulatura de evacuare a gunoiului;
• saptamânal sa verifice starea de uzura a tubulaturii de evacuare a gunoiului si a tomberoanelor având obligatia sa anunte administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei de necesitatea efectuarii de reparatii sau de înlocuire a tomberoanelor;
• sa anunte de îndata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei orice neregula constatata cu privire la starea peretilor interiori sau exteriori (infiltratii de apa de la inundatii, conducte sparte, fisurari, degradari datorate uzurii sau lovirii accidentale sau nu, etc.)
• sa asigure curatenia din zona spatiului verde aferenta imobilului (sa tunda iarba, sa ude spatiul verde, sa strânga ori de cate este nevoie hârtiile, crengile, frunzele, etc. de pe spatiul verde)
• sa duca la îndeplinire si sa respecte deciziile institutiilor locale cu privire la curatenia trotuarului aferent imobilului (ex. : spalarea trotuarului, înlaturarea zapezii, etc.)
• sa mentina curatenia din subsolul imobilului;
• sa viziteze zilnic subsolul imobilului in vederea mentinerii curateniei si pentru a constata daca au intervenit defectiuni la reteaua de alimentare cu apa rece potabila, A.C.M., energie termica, canalizare (ex.: scurgeri, inundatii, , etc.) sau patrunderi fortate in subsol
• sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, întretinerii spatiului verde, colectarea si debarasarea gunoiului menajer (tomberoane) având obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni,
• daca primeste bani are dreptul de a-si achizitiona singur materialele necesare desfasurarii activitatii cu obligatia de a se încadra în plafonul stabilit si de a justifica cheltuielile facute cu documente legale (conform legislatiei în vigoare, ex. : factura fiscala si chitanta
);
• sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu ce se stabilesc cu persoane din asociatie sau vizitatori;
• sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului sau presedintele asociatiei pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
• sa manifeste grija deosebita in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
• sa fie cinstit , loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
• sa respecte instructiunile de folosire a ascensorului si sa anunte de îndata orice defectiune la societatea care asigura întretinerea ascensorului cat si administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei
• sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul; (conform.art.6 alin.(1) si (2) din OG nr.60/1997 orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii , primarul sau politia , dupa caz , si sa ia masuri , dupa posibilitatile sale , pentru limitarea si stingerea incendiului .
• conform art.23 lit. b , c, f, din OG 60/1997 , angajatul trebuie sa utilizeze , potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase, instalatiilor ,utilajele, masinile, aparatura si echipamentele
de lucru.; sa acorde ajutor , atât cat este rational posibil, oricarui alt salariat , aflat intr-o situatie de pericol.
• Conform art.12 NGPM/2002 angajatii vor desfasura activitatea in asa fel încât sa nu expuna la pericole de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati , in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul
protectiei muncii primita de la angajatorul sau; in acest scop angajatul are urmatoarele obligatii :
a) sa-si însuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora.
b) Sa aduca la cunostinta de îndata administratorului iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati.
c) Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca , atât timp cat este necesar , pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.
d) Sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti.
• sa informeze de îndata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut
• sa execute alte activitati in legatura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
• raspunde nemijlocit pecuniar, administrativ sau penal, dupa caz, daca prin nerespectarea sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fisa, aduce direct sau indirect prejudiciile materiale sau de alta natura asociatiei sau membrilor acesteia.

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics