.

FISA DE POST

ECONOMIST SUCURSALA ASIGURARI

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST ECONOMIST SUCURSALA ASIGURARI


1

1. Denumirea compartimentului:
sucursala

2. Denumirea postului:
Economist

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:

directorului sucursalei

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
cu întreg personalul din sucursalei în probleme financiar - contabile


9. Pregatirea si experienta:
a)studii: superioare economice;
b)vechime: -

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Specifice:
a) Conduce registrul privind operatiunile de casa, potrivit dispozitiilor legale, tine evidenta operatiunilor de încasari si plati pe baza extraselor de cont;
b) Asigura respectarea plafonului de casa;
c) Întretine relatii directe cu banca: depuneri si ridicari de numerar, transmitere dispozitii de plata semnate în prealabil de Directorul sucursalei, ridicare extrase de cont, respectarea soldului de casa stabilit de casa;
d) Asigura pastrarea tuturor actelor justificative care stau la baza cheltuielilor precum si transmiterea acestora la serviciul contabilitate din centrala;
e) Organizeaza inventarierea, cel putin anual, a tuturor valorilor patrimoniale detinute de unitate si tine evidenta la zi a acestora;
f) Înregistrarea tuturor actelor transmise/primite si repartizarea acestora compartimentului caruia îi este adresat; pastrarea în registre a originalelor actelor intrate/iesite;
g) Tine evidenta deplasarilor salariatilor sucursalei pe baza ordinelor de deplasare semnate de directorul sucursalei;

h) Efectueaza aprovizionarea cu rechizite, materiale, imprimate, în limita plafoanelor fixate de directia ecomonica;
i) Tine evidenta formulalelor tipizate cu regim special;
j) Transfera periodic în conturile administratiei centrale sume din primele de asigurare încasate;
k) Respecta disciplina financiara potrivit dispozitiilor legale;
l) Urmareste alaturi de serviciul asigurari încasarea primelor de asigurare în cuantumul si la datele prevazute în contracte si comunica saptamânal serviciului asigurari încasarile realizate;
m) Verifica borderourile de încasari ale agentilor de asigurare subordonati sucursalei, corectitudinea primelor de asigurarea încasate si comunica directorului de sucursala eventualele nereguli ori întârzieri pentru stabilirea masurilor adecvate;
n)Tine evidenta actelor intrate si iesite în baza registrului, repartizeaza corepondenta si claseaza actele, politele de asigurare si celelalte formulare potrivit normelor transmise de administratia centrala;
o) Pune la dispozitia organelor de control economic numai actele de casa, fara a divulga situatia asiguratilor si date privind contractele încheiate;
p) Asigura folosirea integrala a timpului de munca;
q) Executa alte sarcini repartizate de conducerea societatii.
 

Generale:
a) Organizarea activitatii proprii;
b) Perfectionarea activitatii profesionale;
c) Aplicarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare;
d) Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
e) Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce se utilizeaza;
f) Respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de paza contra incendiilor;
g) Manifestarea unei conduite profesionale (ce include obligatoriu politete, solicitudine) în relatiile cu colegii si cu toate persoanele cu care intra în contact;
h) Raspunde pentru pastrarea în bune conditii si utilizarea conforma a echipamentului si aparaturii cu care lucreaza;
i) Pastreaza secretul de serviciu conform normelor interne aprobate. atributiunilor de serviciu.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics