.

FISA DE POST

SEF SERVICIU SALARIZARE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF SERVICIU SALARIZARE


1

1. Denumirea compartimentului:
Salarizare

2. Denumirea postului:
Sef Serviciu Salarizare

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
DIRECTORULUI RESURSE UMANE

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Informeaza angajatii cu privire la continutul si modul de aplicare a procedurilor de resurse umane specifice companiei conform legislatiei in domeniu; verifica modul in care sunt intelese si aplicate procedurile de catre angajati.
Colaboreaza cu cu sefii de servicii; cu trainerul companiei.

9. Pregatirea si experienta:
Studii economice superioare

10. Autoritate si libertate organizatorica:
- Propune masuri de optimizare a modalitatilor de lucru specifice postului;
- Solicita angajatilor informatii/documente legale necesare departamentului de resurse umane pentru o evidenta corecta;
- Aduce la cunostinta salariatilor clauzele contractelor de angajare in limitele stabilite/agreate de directia generala;
- Solicita seful ierarhic semnarea contractelor de munca la rubrica Angajator;
- Avizeaza adeverinte de salariat, cereri de concediu;
- Solicita sefului ierarhic semnarea formularelor de avans si decont si a statelor de plata salarii;
- Utilizeaza metodele disponibile intern si extern de documentare in domeniul legislatiei muncii;
- Utilizeaza echipamente, consumabile si alte materiale puse la dispozitie de firma;
- Solicita sefului ierarhic ordinea si modul de desfasurare a sarcinilor de serviciu;
- Solicita informatii in vederea elaborarii situatiilor cerute de seful direct.


11. Responsabilitati si sarcini:
-  Titularul postului are rolul de a implementa politicile de resurse umane (administrare personal, salarizare, recrutare, selectie, integrare, pregatire profesionala, motivare, organizare
si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ.

1. Asigura necesarul de personal la nivel de firma
- Identifica si centralizeaza necesarul de personal din firma;
- Asigura necesarul de personal prin recrutare interna si externa;
- Primeste solicitarile de recrutare de la sefii de servicii;
- Concepe si redacteaza anuntul de recrutare;
- Asigura spatiul publicitar anunturilor de angajare;
- Primeste si monitorizeaza documente de candidatura;
- Selecteaza CV-urile in functie de profilul candidatului raportat la cerintele postului;
- Contacteaza persoanele selectate in vederea stabilirii interviului;
- Programeaza interviurile;
- Sustine interviul individual pentru cunoasterea angajatului si pentru conturarea profilului acestuia;
- Organizeaza si desfasoara procesul de testare a candidatilor;
- Compara profilul conturat la interviu cu cel reiesit in urma testarii si cu cerintele postului;
- Alege candidatii care corespund cel mai bine cerintelor postului respectiv;
- Verifica referintele;
- Programeaza interviul final;
- Prezinta candidatilor selectionati oferta de angajare;
- Negociaza contractele de angajare in limitele mandatului stabilit de Directorul punctului de lucru;
- Comunica decizia de angajare sau respingere;
- Asigura informarea prealabila la angajare conform Codului Muncii;
- Prezinta noului angajat Regulamentul Intern si procedurile specifice de lucru;
- Asigura buna gestiune pentru intocmirea dosarelor de personal ale noilor angajati;
- Urmareste orientarea si integrarea in organizatie a noilor angajati ;
- Identifica nevoile de instruire ale personalului angajat in perioada de proba;

2. Administreaza documentele de personal si baza de date


a) Dosare de personal

- Intocmeste dosarele pentru personalul nou angajat (oferta/informarea prealabila la angajare, acte de stare civila, acte studii, Cv-ul, fisa angajare, contractul individual de munca, fisa de post, fisa de deplasare);
- Informeaza angajatii asupra modului de completare a diferitelor formulare sau adeverinte;
- Asigura inregistrarea contractelor individuale de munca si vizarea carnetelor de munca la ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca);
- Remite salariatului un exemplar al contractului individual de munca pe baza de proces verbal/declaratie;
- Gestioneaza baza de date a salariatilor operând la timp si in mod corect intrarile si iesirile;
- Arhiveaza documentele de personal;
- Obtine actele si documentele necesare dosarelor de personal;
- Arhiveaza sanctiunile pentru angajatii ce nu se conformeaza regulamentului de ordine interioara;
- Intocmeste adrese catre somaj privind locurile de munca vacante din societate;
- Asigura evidenta corecta a inscrierilor in Registrul General de Evidenta a Salariatilor;
- Intocmeste notele de lichidare pentru personalul care paraseste compania;
- Centralizeaza si arhiveaza rezultatele evaluarilor profesionale ale angajatilor;


b) Carnete de munca
- Asigura necesarul de carnete de munca;
- Raspunde de intocmirea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca, precum si de corectitudinea datelor inscrise;
- Intocmeste diferite adeverinte solicitate de angajati;
- Obtine avizele necesare de la ITM local pentru deschiderea si inchiderea carnetelor de munca;


c) Adeverinte si decizii
- Completeaza diverse adeverinte solicitate de salariati;
- Inregistreaza toate documentele emise de Departamentul Resurse Umane;
- Intocmeste decizii, note de lichidare, acte aditionale;
- Intocmeste adeverinte de venit solicitate de salariat;
 

d)Analize medicale ale salariatilor
- Asigura efectuarea analizelor medicale periodice conform legislatiei in vigoare;
- Asigura relatiile operative cu medicul de medicina a muncii.

3. Asigura calculul drepturilor salariale si a contributiilor unitatii
- Calculeaza drepturile salariale conform pontajului, clauzelor negociate, politicii firmei si legislatiei in vigoare;
- Actualizeaza in permanenta modificarile legislative in cadrul programului de salarizare;
- Opereaza in timp modificarile salariale;
- Opereaza in timp calculele salariale privind avansul si lichidarea conform procedurii;
- Pastreaza evidenta invoirilor si a absentelor nemotivate;
- Intocmeste graficele de plecare in concediul de odihna;
- Centralizeaza si verifica certificatele medicale;
- Intocmeste si depune declaratiile lunare catre institutiile de stat;
- Intocmeste statele de plata si asigura inregistrarea acestora ;
- Intocmeste fluturasii de salarii;
- Informeaza angajatii cu privire la modificarile drepturilor salariale;
- Asigura completarea si transmiterea formalitatilor necesare catre banca pentru intocmirea cardurilor de salarii;
- Gestioneaza o situatie corecta a conturilor de carduri;
- Intocmeste lunar situatia pentru plata drepturilor salariale si o transmite corect si la timp departamentului contabilitate pentru a face viramentele;
- Anunta banca in cazul plecarii unui salariat pentru reglarea creditelor aferente cardului de salarii;
- Intocmeste rapoartele lunare standard cu privire la costurile de personal;
- Contribuie la fundamentarea sistemului de salarizare;
- Realizeaza fise fiscale.

 

4) Raportare
- Intocmeste rapoarte conform procedurilor interne si a Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului de Resurse umane;
- Redacteaza si centralizeaza documente specifice departamentului de resurse umane: rapoarte, memo-uri, adrese, cereri, instiintari;
- Intocmeste rapoarte de interviu (evaluarea candidatilor selectionati pentru lista scurta);
- Centralizeaza si analizeaza ofertele firmelor (training, medicina a muncii, birotica, publicitate) pe care ulterior le raporteaza superiorului;
- Intocmeste liste si rapoarte cu privire la angajati;
- Participa la sedinte;

5) Asistenta manageriala
Relatii de munca
- Asigura asistenta managementului in problemele legate de relatiile intre angajati si societate;
- Faciliteaza comunicarea pentru dezvoltarea/mentinerea unui climat pozitiv al relatiilor dintre angajati si societate;
- Asigura implementarea procedurilor stabilite prin Regulamentul intern;
- Actualizeaza si difuzeaza la nivel de firma documentele avizate de superiorul ierarhic;
- Monitorizeaza respectarea normelor de comportament in cadrul firmei; propune/avizeaza masuri disciplinare;
- Informeaza angajatii cu privire la modificarea procedurilor interne stabilite prin ROI
- Actualizeaza si comunica la nivelul companiei modificarile organizatorice aprobate: organigrama, ROI, proceduri interne;
 

Responsabilitatile postului:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
- Intocmirea corecta, completa si la timp documentelor de personal;
- Intocmirea, pastrarea si evidenta corecta a carnetelor de munca;
- Operarea la zi a modificarilor intervenite in baza de date a salariatilor;
- Corectitudinea completarii de catre salariati a actelor necesare angajarii;
- Confidentialitatea datelor de personal cu care opereaza;
- Corectitudinea si eficienta arhivarii documentelor de personal;
- Respectarea prevederilor legale de specialitate;
- Obtinerea in timp util a avizului sefului ierarhic pentru eliberarea documentelor de personal;
- Plata la timp si corecta a drepturilor salariale si a contributiilor unitatii;
- Respectarea instructiunilor verbale si scrise date de superiori;
- Intocmirea corecta si la timp a rapoartelor;
- Corectitudinea datelor si a informatiilor pe care le transmite.


Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Respectarea prevederilor ROI, ROF si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau;
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale;
- Participarea la programele de pregatire organizate de firma;
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legale;
- Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;
- Adoptarea in permanenta a unui comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics