.

FISA DE POST

SEF SERVICIU REASIGURARI

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF SERVICIU REASIGURARI


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Sef serviciu reasigurari

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului general adjunct

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Biroul cedari in reasigurare

Compartimentul traducatori

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Cu intregul personalul din societate;
Colaboreaza cu personalul din administratia centrala

9. Pregatirea si experienta:
studii superioare;
vechime: 2 ani


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Specifice:
- organizeaza activitatea de reasigurare a societatii, indrumand si controland modul de indeplinire a atributiilor de catre serviciile din subordine;
- poarta negocieri cu firme de brokeraj si societati de asigurare-reasigurare, din tara si strainatate atat cu privire la rezultatele relatiilor de reasigurare cat si la dezvoltarea
lor si regularizarea unor pretentii reciproce, propunand conducerii societatii masurile ce se impun a fi luate si intocmeste rapoarte pe marginea celor discutate, pe care le prezinta sefului ierarhic superior;
- propune conducerii societatii masuri pentru largirea si diversificarea relatiilor de reasigurare in concordanta cu necesitatile de asigurare si posibilitatile de reasigurare interna precum si cu conjunctura pietelor de asigurare si reasigurare straine;
- semneaza corespondenta care se trimite in strainatate si in tara in probleme de reasigurare, precum si intelegeri, acorduri, conventii etc. cu parteneri din strainatate, potrivit competentelor ce-i revin sau care au fost aprobate in prealabil de conducerea societatii;
- aproba soldurile ce se cuprind in deconturile finale ale societatii privind cesiunile in reasigurare; aproba cedari in reasigurare la riscurile facultative, pentru sume asigurate pana la 20.000 EURO sau echivalentul in lei, pentru fiecare risc plasat si supune aprobarii conducerii societatii plasamentele facultative care depasesc aceasta limita, precum si plasamentele contractuale;
- aproba platile in strainatate rezultand din contractele de reasigurare, inclusiv cheltuielile de dimensionare si regularizare a pretentiilor pe cale de arbitraj sau de judecata, pana la limita de 10.000 EURO sau echivalentul in lei pentru fiecare transfer;
- avizeaza acceptarea de participari in reasigurare si le supune aprobarii Conducerii ;
- intocmirea de rapoarte si situatii privind reasigurarile solicitate de conducerea societatii precum si cele raportate, potrivit legii, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
- intretine relatiile cu Banca
- aplica si respecta normele de tehnica securitatii muncii si prevenirea incendiilor, paza securitatii sediului, securitatea documentelor aflate asupra sa, respectarea normelor legale privind disciplina in munca;
- respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu;
- folosirea integrala a timpului de munca;
- executa alte sarcini repartizate de conducerea societatii;
 

Generale
- organizarea activitatii proprii;
- perfectionarea activitatii profesionale;
- aplicarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare;
- aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
- aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce le utilizeaza;
- respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de paza contra incendiilor;
- manifestarea unei conduite profesionale ( ce include obligatoriu politete, solicitudine) in relatiile cu colegii, cu toate persoanele cu care intra in contact;
- raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentului si a aparaturii cu care lucreaza;
- pastreaza secretul de serviciu conform normelor interne aprobate.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics