.

FISA DE POST

SEF UNITATE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF UNITATE


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Sef unitate

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului Economic si Directorului General

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
1. Coordoneaza activitatea sefilor de directii- coordonator LPC, inspector final, soferi merceologi, delegati si, indirect, prin sefii de directii, pe angajatii aflati sub coordonarea acestora;
2. Verifica si vegheaza permanent la indeplinirea sarcinilor de serviciu de catre toti angajatii aflati sub coordonarea sa;
3. Asigura, respectand normele de lucru impuse pe unitate, gasirea unor solutii eficiente pentru rezolvarea tuturor problemelor ce se ivesc si supervizeaza deciziile sefilor de directii, asumandu-si raspunderea pentru deciziile luate si comunicate subordonatilor;
4. Asigura, dupa caz, legatura de comunicare dintre sefii de directii si Directorul General;
5. Supervizeaza permanent inlocuirea si circuitul documentelor justificative pentru materii prime si produse finite;
6. Supervizeaza, la propunerea sefilor de directii, programul de lucru al angajatilor;
7. Verifica listele de cumparaturi, materii prime, pentru a corespunde cu ordinele de productie;
8. Verifica raportul calitate / pret pentru materiile prime si stabileste furnizorii pentru acestea;
9. Aproba necesarul de unelte, ustensile, alte consumabile decat cele necesare activitatii curente a unitatii, in limita valorii de....../ luna, valorile ce depasesc aceasta suma mergand in Consiliul director pentru aprobare;
10. Asigura buna desfasurare a relatiilor cu clientii si partenerii de afaceri ce intra in contact cu obiectivul pe care il conduce, prin gestionarea situatiilor ce apar, asigurandu-se ca raspunde prompt oricarei solicitari venite, respectand conduita impusa de compania pe care o reprezinta. Politetea, operativitatea in gestionarea cererii, profesionalismul si diplomatia sunt elementele ce trebuie respectate de managerul de obiectiv in acest caz, in relatia cu clientii sau cu potentialii clienti; de asemenea, trebuie sa dea dovada de aceste calitati si in relatiile cu colegii, avand obligativitatea de a le insufla si subordonatilor;
11. Propune, pe baza de referat scris si argumentat sanctionarea personalului din subordinea sa, in cazul abaterilor de la conduita de lucru pe unitate si de la obigatiile si responsabilitatile acestora stabilite prin fisa postului..
12. Semnaleaza din timp directorului general orice situatie ce poate duce la neindeplinirea in conditiile cerute a unuia sau mai multe ordine de productie, si propune masuri urgente ce sunt menite sa resolve situatia aparuta.
13. Pastreaza confidentialitatea asupra afacerilor si informatiilor referitoare la activitatile desfasurate de companie,care - daca ar fi communicate altei terte persoane - ar produce prejudicii materiale si morale companiei.
14. Respecta circuitul intern privind circulatia documentelor.Are interdictia de a oferi sub orice forma unei terte persoane,cu exceptia sefilor directi -care au dreptul sa intre in posesia acestor informatii potrivit procedurilor interne de lucru- : informatii, documente originale sau copii ale acestora ce fac referire sau reprezinta clientii companiei si care fac obiectul unei activitati considerate de drept ca facind parte din portofoliul companiei.Pot fi oferite unei terte persoane : orice material publicitar sau informatie care face parte din oferta oficiala a companiei.
15. Drepturile angajatului sint cele prevazute de legislatia in vigoare,de legislatia muncii dar si de clauzele contractuale negociate inainte de semnarea contractului de munca.
16. Divulgarea oricaror informatii,sub orice forma,care pot periclita desfasurarea normala a activitatilor companiei in conformitate cu legislatia in vigoare implica de drept despagubirea companiei de catre angajat cu suma echivalenta cu profitul prognozat in cazul sau cazurile vizate de respectivele informatii.Despagubirea se va face de drept in termen de trezeci de zile lucratoare.Dupa aceasta data debitorul va fi executat de drept.
17. Sub puterea sanctiunii de la paragraful precedent, se interzice angajatului sa desfasoare activitati pentru orice tert,care constituie concurenta neloiala pentru companie,indiferent de forma de proprietate sau tip de persoana : fizica sau juridica.
18. La solicitarea conducerii, participa la discutarea si sustinerea activtatii proprii.
 

Rapunderea gestionara:

Pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute la pct 5, 7, 8, reaspunde solidar cu seful bucatar si seful de anexa pentru orice lipsuri de inventar constatate in gestiunea acestora.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Sanctionarea se face, dupa caz, sub forma de avertizare, prin retinere din salariu in procent in functie de gravitatea abaterii, iar pentru situatiile in care este periclitata activitatea companiei - desfacerea contractului de munca si penal.

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics