.

Articole din sectiunea Fiscalitate, in ordine cronologica

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


06 Decembrie 2005

Formulare declaratii fiscale cod: 710, 300, 100, 301 ; Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)

Atentie! De la data de 26.11.2005, O.M.F.P. 1.521/10.10.2005 a schimbat formatul declaratiilor fiscale: 710 “Declaratie rectificativa”, 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, 300 “Decont de TVA”, 301 “Decont special de TVA”.

citeste tot articolul ...

16 Decembrie 2005

VAMA: Respectarea drepturilor de proprietate intelectuala

La data intrarii in vigoare a Legii 344/2005 se abroga Legea 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire (M.O. 588/21.11.2000) (art. 24 alin. (2)).

citeste tot articolul ...

01 Decembrie 2005

Conventia de evitare a dublei impuneri cu Austria

Decret nr. 1.099/11.11.2005 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a protocolului-anexa, semnate la Bucuresti la 30.03.2005 (M.O. 1.034/22.11.2005)

citeste tot articolul ...

22 Noiembrie 2005

TVA: Corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA (in vigoare de la 10.11.2005)

Corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA depuse de catre persoane impozabile se poate face de catre organul fiscal competent, la initiativa acestuia sau la solicitarea platitorului.

citeste tot articolul ...

17 Noiembrie 2005

TVA: Modificari aduse la cadrul legal privind corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA

Data intrarii in vigoare a O.M.F.P. 1.638/2005: 10.11.2005. In perioada 13.05.2005-09.11.2005, corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA s-a efectuat conform prevederilor O.M.F.P. 520/25.04.2005, Anexa 1 - Instructiuni.

citeste tot articolul ...

11 Septembrie 2005

TVA: Solutionarea deconturilor negative de TVA cu optiune de rambursare de la 3.10.2005

Data intrarii in vigoare a O.M.F.P. 1.330/12.09.2005: 3.10.2005. In perioada 06.07.2005 – 02.10.2005 metodologia de solutionare a deconturilor negative de TVA cu optiune de rambursare s-a efectuat conform prevederilor O.M.F.P. 967/2005.

citeste tot articolul ...

04 Noiembrie 2005

IMPOZIT PE PROFIT Tema : Cheltuieli cu dobanzile pentru anul 2005 - noi prevederi introduse prin HG 84/2005

Etapa 1. Prima limitare a deductibilitatii cheltuielilor cu dobanda se efectueaza din punct de vedere al nivelului dobanzii aferente imprumuturilor obtinute de la alte entitati cu exceptia bancilor, sucursalelor acestora si cooperativelor de credit, romane sau straine, a societatilor de leasing pentru operatiuni de leaisng, a societatilor de credit ipotecar, care este deductibila la nivelul: (art. 23 (5))

citeste tot articolul ...

03 Noiembrie 2005

Termenul de achitare pentru impozite si taxe locale aferente trimestrului IV 2005

Conform Titlului VIII din Codul fiscal, pana la 15.11.2005, persoanele fizice si juridice care detin in proprietate imobile, terenuri, respectiv autoturisme, au obligatia sa achite impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa asupra mijloacelor de transport aferente trimestrului IV 2005.

citeste tot articolul ...

22 Octombrie 2005

Decizia 2/2005 a Comisiei Fiscale Centrale privind solutiile referitoare la TVA, Evitarea dublei impuneri, probleme de procedura fiscala

TVA: Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de unitatile de invatamant superior, de stat sau particulare, sunt scutite de TVA (art.6 lit. A.b) din OUG 17/14.03.2000).

citeste tot articolul ...

22 Octombrie 2005

Contestatii impotriva actelor administrative fiscale

Definitie: Lipsa actului administrativ fiscal = nesolutionarea in termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal (pct. 1.2. din Instructiuni).

citeste tot articolul ...

10 Octombrie 2005

Decizia 2/2005 a Comisiei Fiscale Centrale privind solutiile referitoare la TVA, Evitarea dublei impuneri, probleme de procedura fiscala

TVA: Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de unitatile de invatamant superior, de stat sau particulare, sunt scutite de TVA (art.6 lit. A.b) din OUG 17/14.03.2000).

citeste tot articolul ...

03 Octombrie 2005

VAMA - Produse din import, exceptate de la plata taxelor vamale

Lista cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale (aprobata prin Ord. ministrului dezvoltarii si prognozei 228/2001 si OMFP 1.437/2001), se completeaza cu produsele prevazute in Anexa la prezentul ordin.

citeste tot articolul ...

29 Septembrie 2005

FISC - Formularul Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala

Se abroga OMFP 1.109/2004 privind aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala” (MO 676/27.07.2004).

citeste tot articolul ...

25 August 2005

Formulare cu regim special

S-a aprobat modelul formularului specific cu regim fiscal bilingv (englez-roman) al facturii fiscale pag.1 si Instructiuni privind expeditia – pag.2 a facturii, emitent CELESTICA SRL, cu cod CELESTICA 14-4-10/A, emis cu ajutorul programului informatic SAP (Anexa 1) (art.1). De asemenea, s-au aprobat si Normele privind intocmirea si utilizarea formularului.

citeste tot articolul ...

15 August 2005

ROVINIETE Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Atentie! Se abroga Ord. 1.433/2002 al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare (MO 819/13.11.2002).

citeste tot articolul ...

08 August 2005

Registrul de evidenta fiscala

Registrul de evidenta fiscala se poate cumpara de la unitatile fiscale din raza teritoriala in care contribuabilul isi are domiciliul fiscal, in baza urmatoarelor documente

citeste tot articolul ...

17 Iulie 2005

Comisia Fiscala Centrala

Comisia Fiscala Centrala se constituie la nivelul MFP, avand competente asupra

citeste tot articolul ...

15 Iulie 2005

Registrul de evidenta fiscala

PRECIZARE: Acest registru a fost infiintat prin Legea 414/2002, de la 01.07.2002, fiind inregistrat si sigilat la Administratia Fiscala.

citeste tot articolul ...

10 Iulie 2005

Efectul denominarii monedei nationale pentru impozite si taxe

De la 01.07.2005, stabilirea si reflectarea in contabilitate si in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat (cod 100) a impozitelor, taxelor si altor contributiilor datorate la bugetul general consolidat (art.1 din OG 59/2005) se face astfel:

citeste tot articolul ...

07 Iunie 2005

ATENTIONARE privind termenul de achitare pentru impozite si taxe locale aferente trimestrului II 2005

Conform Titlului VIII din Codul fiscal, pana la 15.06.2005, persoanele fizice si juridice care detin in proprietate imobile, terenuri, respectiv autoturisme, au obligatia sa achite impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si a taxa asupra mijloacelor de transport aferente trimestrului II 2005.

citeste tot articolul ...

30 Mai 2005

Formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

Se abroga OMFP 203/2003 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate in domeniul colectarii creantelor bugetului de stat (MO 134/3.03.2003 si MO 134bis/3.03.2003), precum si orice alte dispozitii contrare.

citeste tot articolul ...

11 Mai 2005

IMPOZIT PE PROFIT Tema: Evolutia cadrului legal pentru Contractele de vanzare- cumparare cu plata in rate

In perioada 19.04.2001-01.07.2002 in baza Legii 189/2001 (MO 196/19.04.2001), pct.3, si OMFP 2332/2001 (MO 40/20.01.2002), pct.30 “cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate si a bunurilor mobile sau imobile vandute in baza unui contract de vanzare cu plata in rate, precum si in cazul contractelor de leasing sunt deductibile la data efectuarii lor

citeste tot articolul ...

22 Martie 2005

Scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale

Se acorda scutiri de la obligatia garantarii datoriei vamale pentru urmatoarele categorii de bunuri, plasate in unul dintre regimurile vamale de antrepozit, perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import, transformare sub control vamal si admitere temporara cu exonerare partiala de la plata taxelor vamale

citeste tot articolul ...

11 Martie 2005

ATENTIONARE privind termenul de achitare pentru impozite si taxe locale aferente trimestrului I 2005

Conform Titlului VIII din Codul fiscal, pana la 15.03.2005, persoanele fizice si juridice care detin in proprietate imobile, terenuri, respectiv autoturisme, au obligatia sa achite impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si a taxa asupra mijloacelor de transport aferente trimestrului I 2005.

citeste tot articolul ...

23 Februarie 2005

Calculul dobanzilor din diferente impozit pe profit rezultate intre impozitul declarat si achitat pe 25 ianuarie si impozitul datorat coform Declaratiei de impozit pe profit cod 101 pentru societatile comerciale

In cazul in care impozitul pe profit stabilit prin Declaratia privind impozitul pe profit (cod 101), intocmita in baza situatiei financiare anuale, este mai mic decat impozitul anual cumulat, stabilit prin declaratiile de impozite si taxe trimestrial cod 100, dobanzile datorate pentru neplata in termen a impozitului pe profit declarat in cursul anului fiscal se recalculeaza incepand cu data de 26 ianuarie a anului urmator celui de impunere

citeste tot articolul ...

22 Februarie 2005

Baza de impozitare pentru determinarea accizelor in cazul autoturismelor din import care fac obiectul unui contract de leasing

In baza pct. 16 “Titlul VII - Accize”, pct.301 nou introdus prin HG 1840/2004 pentru modificarea HG 44/2004 privind aprobare Normelor de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu 18.11.2004, pentru autoturismele din import achizitionate in baza unui contract de leasing, accizele s-a calculat la valoarea de intrare la care se adauga cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, dupa caz, datorate la momentul inchiderii operatiei din import.

citeste tot articolul ...

14 Februarie 2005

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat cod 100

Incepand cu obligatiile aferente lunii inauarie 2005, Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat consolidat cod 100 se comunica pe formularul aprobat prin OMFP 91/31.01.2005 (M.O.117/7.02.2005).

citeste tot articolul ...

01 Februarie 2005

Completarea Declaratiei de impozit pe profit pentru anul 2004

Formularul se va completa tinand cont de urmatoarele observatii: -Randurile 01 – 10: se completeaza identic ca vechea declaratie din OMFP 53/2003 valabila pana la 31.12.2003, pentru anul 2002 si 2003

citeste tot articolul ...

24 Ianuarie 2005

Declaratia de inregistrare a contribuabililor si a cererii de inregistrare a domiciliului fiscal

Incepand cu 1.01.2005, prin OMFP 1600/2004 se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale urmatoarelor formulare:

citeste tot articolul ...

20 Ianuarie 2005

Tratamentul fiscal al despagubirilor incasate din punct de vedere al TVA

Problema tratamentului aplicabil fiscal din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata despagubirilor incasate de agentii economici de la societatile de asigurari s-a schimbat radical dupa data de 1 iunie 2002, cand prin intrarea in vigoare a Legii nr.345/01.06.2002 privind taxa pe valoarea adaugata (M.O. nr.371/01.06.2002) a fost abrogata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.17/14.03.2004 (M.O. nr.113/15.03.2002) ale carei norme de aplicate prevedeau ca despagubirile incasate contin si taxa pe valoarea adaugata si cei care incasau despagubiri erau obligati sa colecteze TVA asupra sumelor incasate.

citeste tot articolul ...

19 Ianuarie 2005

Deduceri din venitul anual global

Salariatii permanenti, pot solicita angajatorului pana la 15.01.2005 pentru anul fiscal 2004 sa nu efectueze regularizarea pentru a putea beneficia de deducerile din venitul global anual prevazute la art. 86(1) si anume:

citeste tot articolul ...

10 Ianuarie 2005

Solutii privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la TVA si accize

Conform art. 138 lit.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata se ajusteaza in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului; ajustarea este permisa incepand cu data de la care se declara falimentul;

citeste tot articolul ...

01 Mai 2005

Impozit pe venit 2005 - Venituri din salarii

Veniturile din salarii, toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

citeste tot articolul ...

 

Categorii: articole contabilitate, noutati legislative contabilitate, stiri contabilitate

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics