.

 

09 Iunie 2010

contabilitateafirmei.ro

Raportari contabile - bilant 30.06.2010 / bilant iunie 2010

Proiect de ordin privind raportarile contabile - bilant 30.06.2010

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Proiect de ordin bilant 30.06.2010 / bilant iunie 2010

 

Ordinul  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici a fost publicat.

 

Acceseaza versiunea actualizata a prezentului articol

 

Ministerul Finantelor publice a publicat Proiectul de ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

 

Rezumat:

- Se depun la Unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice:

- Cuprind:

   a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10),

   b) Contul de profit si pierdere (cod 20),

   c) Date informative (cod 30).

- Daca de la data infiintarii pana la data de 30.06.2009 un operator economic nu a desfasurat activitate sau este in curs de lichidare, nu depune raportari contabile ci o declaratie pe propria raspundere

- Termenul de depunere este 13 August 2010


Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2010 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Operatorii economici pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

PREZENTAREA SI MODUL DE COMPLETARE A RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2010
Operatorii economici vor intocmi si depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Operatorii economici vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea operatorului economic.

 

Atentie!!!

Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii unitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, unitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Operatorii economici completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificarile ulterioare.
 

Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2010, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
 

Formularul „Contul de profit si pierdere” cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2010.
Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 65 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.
Operatorii economici inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 18 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.


Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la rd. 30 din formularul „Date informative” (cod 30).
In formularul „Date informative”, la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare, care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
Raportarile contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
 

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

 

Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2010 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2010, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.
 

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2010
Raportarile contabile la 30 iunie 2010, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune pana cel mai tarziu la 13 august 2010.

Nedepunerea raportarilor contabile listate, semnate si stampilate sau a declaratiilor mentionate mai sus, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2010, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.

 

Proiectul de orgdin poate fi descarcat de AICI

Categorii: contabilitate | situatii financiare | formulare
Cuvinte cheie: bilant iunie 2010 | bilant 30.06.2010 | raportari contabile iunie 2010

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics