.

 

12 Iulie 2010

contabilitateafirmei.ro

Bilant la 30 Iunie 2010

(Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 447 din data de 1 iulie 2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

ORDIN nr. 1879 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

 

SISTEMUL de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici
 

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2010 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.


Operatorii economici pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

 

Operatorii economici vor intocmi si vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
 

Atentie!!! Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa.

 

Intocmirea raportarilor contabile se face de catre:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata.


Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2010, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

 

Descarca programul pentru raportari contabile la 30.06.2010 in format arhiva (.zip)

Descarca programul pentru raportari contabile la 30.06.2010 in format editabil (.pdf)

 

Operatorii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2010, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.


Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2010 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2010, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.


Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2010
Raportarile contabile la 30 iunie 2010, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune pana cel mai tarziu la data de 13 august 2010.
 

Sanctiuni

 

Nedepunerea raportarilor contabile listate, semnate si stampilate sau a declaratiilor mentionate mai sus, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2010 se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, respectiv: de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsa intre 15 si 30 de zile lucratoare, si de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

Categorii: contabilitate | formulare | situatii financiare
Cuvinte cheie: BIlant iunie 2010 | bilant 30.06.2010 | bilant sem I 2010

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics