.

FISA DE POST

SOFER MERCEOLOG

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SOFER MERCEOLOG


1

1. Denumirea compartimentului:
Laborator preparate culinare (LPC)

2. Denumirea postului:
 Sofer merceolog

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Managerului de obiectiv

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Se coordoneaza cu seful LPC si seful de anexa


9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
a) Asigura aprovizionarea cu materii prime si alte produse necesare procesului de fabricate si transportul catre beneficiari a produsului finit.
b) Raspunde de toate documentele insotitoare ale marfurilor achizitionate, precum si de ce cele ale comenzilor livrate catre clienti, de la primirea acestora pana la predarea lor catre bucatarul sef, seful anexa sau altor persoane stabilite de managerul de obiectiv. De asemena se asigura ca documantele insotitoare sunt intocmite conform cerintelor serviciului contabilitate.
c) Intocmeste notele de achizitie pentru produsele cumparate de la producatorii particulari si de asemenea zilnic, decontul pentru sumele cheltuite.
d) Achizitioneaza marfuri numai pe baza Ordinului de achizitie, semnat de managerul de obiectiv si bucatarul coordonator, dupa caz de seful de anexa.
e) La sosirea in unitate cu marfa comandata, are obligatia sa predea aceasta marfa gestionarului care a comandat (coordonatorului LPC, sefului de anexa sau unei persoane delegate de acestia). Primitorul trebuie sa semneze pe documentele de intrare . Dupa predarea marfurilor catre gestionari, decontul va fi primit de contabilitate numai semnat de acestia.
f) Raspunde direct pentru existenta documentelor justificative de insotire a marfurilor pe timpul transportului acestora. Lipsa documentelor de transport, pentru fiecare transport in parte se sanctioneaza imediat, fara un avertisment prealabil., de catre managerul de obiectiv, Directorul General sau Directorul Economic, cu retinere de 10% din salariul lunar.
g) Raspunde direct pentru raportul calitate pret al marfurilor achizitionate.
h) Raspunde direct pentru felul in care este exploatata masina din dotare precum si pentru toate daunele provocate din propria culpa.
i) Semnaleaza din timp managerului de obiectiv orice situatie ce poate duce la neindeplinirea in conditiile cerute a sarcinilor ce-i revin.
j) Se supune programului de lucru stabilit de managerul de obiectiv, in conformitate cu programul stabilit pe unitate si solicita acordul prealabil al acestuia pentru orice modificare a programului de lucru.
k) Orice marfa cumparata trebuie insotita de documente de vanzare
emise de catre furnizorii acesteia: bon fiscal stampilat, proces verbal de achizitie producatori particulari; pentru sumele ce depasesc suma de 100.000lei vor trebui sa existe facturi
fiscale care, in partea de jos vor contine codul numeric personal al persoanei care le intocmeste.
l) Bonurile fiscale care nu sunt insotite de facturi fiscale trebuie, neaparat, sa poarte stampila furnizorului, astfel nu vor fi luate in seama la inchiderea deconturilor.
m) Pentru produsele achizitioante de la producatorii particulari, in momentul achizitiei se completeaza procesul verbal de achizitie in care este obligatoriu sa fie completate toate informatiile cerute de formular. Formularele se solicita de la managerul de obiectiv.
n) Pentru sumele de bani ridicate din casierie se vor intocmi deconturi de cheltuieli; justificarea si inchiderea acestora se va face, obligatoriu, in termen de trei zile lucratoare de la ridicarea banilor.
o) Pastreaza confidentialitatea asupra afacerilor si informatiilor referitoare la activitatile desfasurate de companie,care - daca ar fi communicate altei terte persoane - ar produce prejudicii materiale si morale companiei.
p) Respecta circuitul intern privind circulatia documentelor.Are interdictia de a oferi sub orice forma unei terte persoane,cu exceptia sefilor directi -care au dreptul sa intre in posesia acestor informatii potrivit procedurilor interne de lucru- : informatii, documente originale sau copii ale acestora ce fac referire sau reprezinta clientii companiei si care fac obiectul unei activitati considerate de drept ca facind parte din portofoliul companiei.Pot fi oferite unei terte persoane: orice material publicitar sau informatie care face parte din oferta oficiala a companiei.
q) Drepturile angajatului sint cele prevazute de legislatia in vigoare,de legislatia muncii dar si de clauzele contractuale negociate inainte de semnarea contractului de munca.
r) Divulgarea oricaror informatii,sub orice forma,care pot periclita desfasurarea normala a activitatilor companiei in conformitate cu legislatia in vigoare implica de drept despagubirea companiei de catre angajat cu suma echivalenta cu profitul prognozat in cazul sau cazurile vizate de respectivele informatii.Despagubirea se va face de drept in termen de trezeci de zile lucratoare.Dupa aceasta data debitorul va fi executat de drept.
s) Sub puterea sanctiunii de la paragraful precedent ,se interzice angajatului sa desfasoare activitati pentru orice tert,care constituie concurenta neloiala pentru companie,indiferent de forma de proprietate sau tip de persoana : fizica sau juridica.
t) Orice completari, cu alte atributii decat cele din prezenta fise a postului, se fac de catre managerul de obiectiv cu aprobare directorului general, printr-un ordin de servici scris, semnat de de manager si de merceolog.
 

Raspunderea gestionara:

a. Raspunde gestionar pentru marfuri pe timpul transportului de la preluarea acestora pana la predarea lor.
b. Raspunde gestionar pentru instrumentarul din dotarea unitatii pe, pe care il foloseste in activitatile de achizitii, livrai catre clienti sau altele.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
a) Nerespectarea atributiilor si obligatiilor din prezenta fisa a postului se sanctioneaza, pe baza de referat scris catre directorul general la autosesizarea acestuia sau la propunerea managerului de obiectiv.
b) Sanctiunea se face dupa caz, sub forma de avertizare, prin retinere din salariu sau prin desfacerea contractului de munca.

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics