.

FISA DE POST

SOFER DISTRIBUITOR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SOFER DISTRIBUITOR


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Sofer distribuitor

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Sefului parcului auto

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Nu are angajati in subordine

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
cu personalul din firma, cu contabilul sef, cu contabilul casier, cu agentii de vanzari, cu generalistul de resurse umane.


9. Pregatirea si experienta:
studii medii (diploma de bacalaureat)
experienta: minim 1 an intr-o activitate similara de distributie

Cunostinte necesare: Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice

Permis de conducere categoria B, minim 3 ani


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Anunta imediat agentul pentru urmatoarele situatii :
-Seful de depozit nu recunoaste comanda ;
-Seful de depozit nu recunoaste programarea de incasare ;
-Seful de depozit nu achita comanda scadenta in ziua livrarii ;
Transmite telefonic sefului ierarhic direct minusurile si plusurile constatate la livrare;
Semneaza urmatoarele documente:
-Foaia de parcurs;
-Exemplarul rosu si albastru al facturilor si/ sau avizelor de expeditie la datele privind identitatea delegatului;
-Procesele verbale de predare-primire cand se executa predarea unor produse si pe asemenea formulare;
-Borderoul de primire documente;
-Borderoul de primire comenzi;
-Chitantele pe care le elibereaza la incasare catre clienti;
-Borderoul sau monetarul cu predarea banilor la casierie;
-Notele de comanda cu lucrarile efectuate in service la autovehiculul pe care il are in primire;
Poate utiliza masina pentru deplasarea sa catre firma si catre domiciliu.


11. Responsabilitati si sarcini:
 

Responsabilitati:
- Raspunde de integritatea marfurilor preluate din firma pana la livrare, cat si de marfurile preluate de la furnizori pana la sediul firmei;
- Distribuitorul are obligatia de a anunta departamentul contabilitate cu cel putin 10 zile inainte despre expirarea asigurarii tip CASCO ;
- Respecta secretul de serviciu, Normele de Protectia Muncii , Prevenirea si Stingerea Incendiilor, Regulamentul de Ordine Interioara si Procedurile Interne.
- Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic direct si care au legatura directa cu obiectivul postului ocupat.
- Cunoasterea si respectarea in principal a urmatoarelor acte normative:
- Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
- Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice;
- Proceduri de lucru pe linie auto valabile in cadrul firmei.
 

Atrbutii principale si sarcini specifice:
- Desfasoara intreaga activitate in conformitate cu principiile stabilite de firma in domeniul calitatii :
      respectarea graficului de livrare;
      fara reclamatii in livrare;
      fara pagube materiale si accidente;
- Transporta marfa in baza documentelor insotitoare (factura fiscala, aviz de insotire a marfii, proces verbal de predare – primire);
- Livreaza comenzile conform programului de distributie;
- Preia comenzile din depozit pe baza de semnatura;
- La preluarea comenzilor, verifica corespondenta dintre numarul de colete, tipul coletului (punga , cutie , cos) , numerele facturilor (avizelor de insotire ,etc.) existente cu cele trecute pe borderoul de livrari sau procesele verbale de predare-primire si aduce imediat la cunostinta sefului ierarhic despre orice neregula privind pregatirea acestora;
- Livreaza comenzile clientilor conform adresei de livrare inscrisa la datele privind cumparatorul sau la adresele stabilite de catre agentii de vanzari.
- Nu pleaca in trafic fara sa detina asupra sa urmatoarele documente:
      Permis de conducere;
      Certificat de inmatriculare;
      Act de identitate;
      R.C.A. (asigurare raspundere civila auto);
      Copie licenta transport;
      Autorizatie de toxice si stupefiante;
      Foaie de parcurs;
      Ordin de deplasare semnat si stampilat (cand este cazul);
- Efectueaza incasarile dupa programul de incasari si depune banii la casieria societatii in termenele stabilite, avand obligatia sa astepte avizarea chitantierului si a chitantei.
- Evidentiaza in scris pe verso-ul procesului verbal de predare-primire actele pe care le preia;
- Incarca/descarca marfa in/din autoutilitara aflata in dotare, cat si din alte masini;
- Mentine in mod obligatoriu aspectul ingrijit al autoutilitarei, atat exterior, cat si interior;
- Participa la receptia marfurilor luand la cunostinta neconcordantele dintre facturi si marfa, semnand procesul verbal de constatare diferente;
- La aparitia unui client nou cere imediat detalii despre locul unde trebuie livrata comanda si totodata verifica corectitudinea adresei de livrare inscrisa pe factura;
- Se asigura ca exemplarul rosu si albastru al facturilor sunt corect completate:
      trebuie sa fie completate la rubrica “date privind expeditia“ si sa fie semnate si stampilate de catre client la rubrica “semnatura de primire”;
      in cazul in care clientul nu are stampila, pe exemplarul rosu al facturii trebuie sa semneze si sa scrie “valabil fara stampila”;
      trebuie sa fie scris numele si prenumele celui care preia marfa, precum si seria si numarul actului de identitate;
- La livrarea coletelor prin intermediar anunta telefonic persoana inscrisa pe eticheta care cuprinde adresa de livrare, comunicandu-i numarul de inmatriculare al autovehiculului intermediarului, ora de plecare / sosire destinatie, numarul de colete aferent adresei respective;
- Respecta procedurile auto de exploatare, procedurile de intretinere si verificare autovehicule valabile in firma;
- In fiecare zi de luni a saptamanii, completeaza si preda la inceperea programului fisa de sesizari auto;
- Respecta programul de aprovizionare cu marfa de la furnizori interni si externi (puncte vamale etc.) stabilit de seful ierarhic;
- Completeaza foaia de parcurs la fiecare rubrica si o preda sefului ierarhic direct;
- La intrarea in concediu preda autoutilitara pe baza de proces verbal sefului ierarhic si o lasa parcata in curtea firmei in conditii de curatenie totala iar la intoarcerea din concediu o preia in aceleasi conditii;
- Pentru orice neregula privind functionarea la parametrii optimi ai autoutilitarei anunta imediat seful ierarhic direct;
- Nu transporta persoane straine fara acordul sefului ierarhic direct sau a Directorului General;
- Nu foloseste autoturismul de serviciu in interes personal, decat in interesul firmei angajatoare.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics