.

FISA DE POST

SEF SERVICIU INFORMATICA ACTUARIAT

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF SERVICIU INFORMATICA ACTUARIAT


1

1. Denumirea compartimentului:
Informatic

2. Denumirea postului:
Sef serviciu informatica actuariat

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului General

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Personalul birourilor statistica-actuariat si informatica

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Cu intregul personal din societate pentru activitatea de informatica de gestiune, analiza/dezvoltare aplicatii, comunicatii si Internet, suport tehnic si actuariat


9. Pregatirea si experienta:
studii superioare
vechime: minimum 3 ani in serviciu informatica si 2 ani in societati de asigurare;
alte cerinte:
- profesionale: - capacitate de organizare a activitatii;
- abilitate de comunicare cu sefii ierarhici superiori si colaboratorii din subordine;

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
- asigura activitatea de informatica si actuariat a sediului central si a sucursalelor
 

Specifice:
- Defineste, creeaza si mentine un sistem informatic unitar, coerent, care sa satisfaca cerintele societatii;
- Organizeaza si coordoneaza activitatea birourilor subordonate conform  cerintelor, normelor si regulamentelor interne si a legislatiei in vigoare;
- Efectueaza calcule actuariale specifice si prezinta Directorului General analize si sinteze privind rezultatele financiare si indicii de eficienta ai politelor aflate in responsabilitatea serviciului actuariat;
- Analizeaza datele statistice primite de la unitatle teritoriale, datele continute in rapoartele de control, propunand Directorului General masuri corespunzatoare pentru diversificarea produselor si cresterea eficientei economice;
- Asigura respectarea prevederilor contractelor incheiate cu tertii, pe care le administreaza, tine evidenta contractelor;
- Asigura interfata cu furnizorii de servicii tip service in timpul garantiei si post garantie, reparatii, testari si puneri in functiune a echipamentelor informatice;
- Asigura instruirea personalului societatii . pentru exploatarea programelor si a tehnicii de calcul;
- Evalueaza piata de produse hard, soft, comunicatii si propune aplicarea unor solutii, care sunt adecvate cerintelor societatii;
vAnalizeaza si propune transferul in cadrul societatii sau casarea echipamentelor de calcul si o supune aprobarii Directorului General;
- Analizeaza si propune vanzarea echipamentelor de calcul si o supune aprobarii Comitetului de Directie;
- Cand administrarea informatiilor si a datelor trec de pe suportul de hartie pe suport informatic, asigura:
   - accesul la continutul documentelor si al datelor pentru aplicare si instruire sa se faca fara posibilitatea de a face modificari;
   - efectuarea modificarilor se aproba de catre seful structurii organizatorice din care face parte cel care a efectuat introducerea datelor;
   - arhivarea pe suport informatic astfel incat sa se poata reface istoria documentelor;
   - ca pe sistemul informatic pentru activitatea curenta sa se gaseasca doar documente care sunt la revizie in vigoare;
- Administreaza toate bazele de date ale societatii;
- Asigura securitatea, integritatea si actualizarea continutului bazelor de date;
- Gestioneaza accesul la bazele de date;
- Gestioneaza, impreuna cu celelalte compartimente ale societatii, codificarile:
   - marcile (codificarea) personalului;
   - codificarea structurilor organizatorice;
   - codificarea normelor tehnice;
   - alte codificari necesare activitatii;
- Asigura compatibilitatea dintre hardware si sistemele de operare (hardware-sisteme de operare, sisteme de operare-aplicatii, hardware-aplicatii, hardware-hardware);
- Evalueaza periodic si propune achizitionarea necesarului de produse software, Up-grade-uri aplicabile, tehnica de calcul (se include in aceasta denumire suportul hard si orice aparatura implicata in prelucrarea, transmiterea, stocarea, tiparirea, etc. a datelor si a informatiilor);
- Asigura inventarierea tehnicii de calcul si a produselor soft;
- Asigura securitatea interna si externa a societatii . (locale, intranet, internet);
- Administreaza serverul de telecomunicatii;
- Administreaza legaturile dintre distribuitorul Internet si sediul central si dintre unitatile teritoriale si provider-ii de Internet;
- Asigura suportul tip retea, comunicatii, legaturi, provider-ii Internet;
- Evalueaza traficul pe retele, defineste si propune solutii pentru imbunatatire;
- Administreaza si dezvolta Site-ul, conform cerintelor si politicii societatii .;
- Administreaza conturile Internet ale societatii;
- Asigura suportul necesar activitatilor business to business si trecerea la activitatea de e-business;
- Asigura, colaborand cu celelalte structuri organizatorice, elaborarea specificatiilor pentru dezvoltarea unitara a aplicatiilor informatice;
- Dezvolta aplicatii informatice conform specificatiilor elaborate in regie propriesau cu firme de specialitate;
- Creeaza/dezvolta scheme functionale/modele in vederea optimizarii fluxului datelor/documentelor;
- Elaboreaza, supune avizarii Directorului General si aprobarii Consiliului de Administratie Normele Tehnice privind sistemul informatic;
- Urmareste aplicarea Normelor descrise mai sus;
- Urmareste legalitatea privind utilizarea in cadrul societatii a produselor software;
- Folosirea integrala a timpului de lucru;
- Executa alte sarcini repartizate de conducerea societatii.
 

Generale:
- Organizarea activitatii proprii;
- Perfectionarea activitatii profesionale;
- Aplicarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare;
- Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
- Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce se utilizeaza;
- Respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de paza contra incendiilor;
- Manifestarea unei conduite profesionale (ce include obligatoriu politete, solicitudine)in relatiile cu colegii si cu toate persoanele cu care intra in contact;
- Raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentului si aparaturii cu care lucreaza;
- Pastreaza secretul de serviciu conform normelor interne aprobate.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics