.

FISA DE POST

SEF SERVICIU INFORMATICA

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST - SEF SERVICIU INFORMATICA


1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL INFORMATIC

2. Denumirea postului:
SEF SERVICIU INFORMATICA

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului general;

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Salariatii departamentului informatic

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

-cu intreg personalul din societate pentru activitatea de informatica de gestiune, analiza/dezvoltare aplicatii, comunicatii ai Internet, suport tehnic ai actuariat;

9. Pregatirea si experienta:

a) studii superioare
b) vechime: minimum 3 ani in serviciu informatica ai 2 ani in societati de asigurare;
c) alte cerinte:
- profesionale: - capacitate de organizare a activitatii;
- abilitate de comunicare cu aefii ierarhici superiori ai colaboratorii din subordine;
- aptitudini: - calitati intelectuale, inteligenta;
- spirit critic ai autocritic;
- initiativa;
- receptivitate la nou;
- atitudini: - calitati morale;
- seriozitate;
- cinste;
- corectitudine;
- ataaament fata de societate;

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

- Defineate, creeaza ai mentine un sistem informatic unitar, coerent, care sa satisfaca cerintele societatii PETROAS S.A.;
- Organizeaza ai coordoneaza activitatea birourilor subordonate conform cerintelor, normelor ai regulamentelor interne ai a legislatiei in vigoare;
- Efectueaza calcule actuariale specifice ai prezinta Directorului General analize ai sinteze privind rezultatele financiare ai indicii de eficienta ai politelor aflate in responsabilitatea serviciului actuariat;
- Analizeaza datele statistice primite de la unitatle teritoriale, datele continute in rapoartele de control, propunand Directorului General masuri corespunzatoare pentru diversificarea produselor ai createrea eficientei economice;
- Asigura respectarea prevederilor contractelor incheiate cu tertii, pe care le administreaza, tine evidenta contractelor;
- Asigura interfata cu furnizorii de servicii tip service in timpul garantiei ai post garantie, reparatii, testari ai puneri in functiune a echipamentelor informatice;
- Asigura instruirea personalului societatii PETROAS S.A. pentru exploatarea programelor ai a tehnicii de calcul;
- Evalueaza piata de produse hard, soft, comunicatii ai propune aplicarea unor solutii, care sunt adecvate cerintelor societatii PETROAS S.A.;
- Analizeaza ai propune transferul in cadrul societatii sau casarea echipamentelor de calcul ai o supune aprobarii Directorului General;
- Analizeaza ai propune vanzarea echipamentelor de calcul ai o supune aprobarii Comitetului de Directie;
- Cand administrarea informatiilor ai a datelor trec de pe suportul de hartie pe suport informatic, asigura:
- accesul la continutul documentelor ai al datelor pentru aplicare ai instruire sa se faca fara posibilitatea de a face modificari;
- efectuarea modificarilor se aproba de catre aeful structurii organizatorice din care face parte cel care a efectuat introducerea datelor;
- arhivarea pe suport informatic astfel incat sa se poata reface istoria documentelor;
- ca pe sistemul informatic pentru activitatea curenta sa se gaseasca doar documente care sunt la revizie in vigoare;
- Administreaza toate bazele de date ale societatii;
- Asigura securitatea, integritatea ai actualizarea continutului bazelor de date;
- Gestioneaza accesul la bazele de date;
- Gestioneaza, impreuna cu celelalte compartimente ale societatii, codificarile:
- marcile (codificarea) personalului;
- codificarea structurilor organizatorice;
- codificarea normelor tehnice;
- alte codificari necesare activitatii;
- Asigura compatibilitatea dintre hardware ai sistemele de operare (hardware-sisteme de operare, sisteme de operare-aplicatii, hardware-aplicatii, hardware-hardware);
- Evalueaza periodic ai propune achizitionarea necesarului de:
- produse software, Up-grade-uri aplicabile,
- tehnica de calcul (se include in aceasta denumire suportul hard ai orice aparatura implicata in prelucrarea, transmiterea, stocarea, tiparirea, etc. a datelor ai a informatiilor);
- Asigura inventarierea tehnicii de calcul ai a produselor soft;
- Asigura securitatea interna ai externa a societatii PETROAS S.A. (locale, intranet, internet);
- Administreaza serverul de telecomunicatii;
- Administreaza legaturile dintre distribuitorul Internet ai sediul central ai dintre unitatile teritoriale ai provider-ii de Internet;
- Asigura suportul tip retea, comunicatii, legaturi, provider-ii Internet;
- Evalueaza traficul pe retele, defineate ai propune solutii pentru imbunatatire;
- Administreaza ai dezvolta Site-ul, conform cerintelor ai politicii societatii PETROAS S.A.;
- Administreaza conturile Internet ale societatii;
- Asigura suportul necesar activitatilor business to business ai trecerea la activitatea de e-business;
- Asigura, colaborand cu celelalte structuri organizatorice, elaborarea specificatiilor pentru dezvoltarea unitara a aplicatiilor informatice;
- Dezvolta aplicatii informatice conform specificatiilor elaborate in regie proprie sau cu firme de specialitate;
- Creeaza/dezvolta scheme functionale/modele in vederea optimizarii fluxului datelor/documentelor;
- Elaboreaza, supune avizarii Directorului General ai aprobarii Consiliului de Administratie Normele Tehnice privind sistemul informatic;
- Urmareate aplicarea Normelor descrise mai sus;
- Urmareate legalitatea privind utilizarea in cadrul societatii a produselor software;
- Folosirea integrala a timpului de lucru;
- Executa alte sarcini repartizate de conducerea societatii.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics