.

FISA DE POST

SEF DISPECERAT MONITORIZARE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF DISPECERAT MONITORIZARE


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Sef dispecerat

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:


5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
- Introduce datele noilor abonati (societati, persoane fizice) în sistemul de monitorizare;
- Raspunde de stabilirea codurilor de recunoastere cu abonatii dispeceratului, de eventuala schimbare a acestora, precum si de instruirea personalului din subordine în acest sens;
- Raspunde de întocmirea hartilor (schemelor ) a tuturor abonatilor conectati;
- Verifica periodic starea tehnica a echipamentelor dispeceratului;
- Zilnic, participa la schimbarea turelor si predarea/primirea dotarilor;
- Raspunde de planificarea serviciilor;
- Verifica si controleaza modul de efectuare a serviciului de catre subordonati;
- efectueaza recunoasteri la noile obiective si stabileste itinerarii de deplasare de baza si de rezerva, precum si timpul maxim de ajungere la fiecare dintre acestea;
- Conduce activitatea de pregatire profesionala a personalului din subordine si tine evidenta participarii si a rezultatelor obtinute;
- Urmareste modul de folosire a mijloacelor tehnice si de legatura si urmareste folosirea si exploatarea eficienta a acestora;
- Organizeaza si raspunde de activitatea de monitorizare a obiectivelor conectate la dispecerat;
- Organizeaza activitatea dispecerilor si intocmeste graficele turelor si certifica prezenta personalului la serviciu;
- Verifica intocmirea documentelor de lucru de catre dispeceri;
- Ia masuri privind accesul in incinta dispeceratului numai a persoanelor autorizate competente;
- Urmareste buna functionare a echipamentelor si stabileste masuri urgente de remediere a eventualelor defectiuni de catre tehnicienii de intretinere;
- Raporteaza de urgenta sefului ierarhic starile de alarma, orice alt eveniment deosebit si masurile intreprinse;
- In situatia unor evenimente urmareste modul de actiune al dispecerilor si al echipelor de interventie;

- Urmareste direct si prin subordonati disciplina in utilizarea retelelor radio si ia masuri de respectare de catre toti participantii la trafic;
- Urmareste ca dispecerii sa exploateze corect echipamentele din dotare ,sa nu permita accesul altor persoane la echipamentele de calcul;
- Actualizeaza in permanenta baza de date privind obiectivele in functie de situatia reala;
- Realizeaza rapoartele detaliate a activitatii de monitorizare la obiectivele care au solicitat acest lucru;
- Intocmeste listele cu necesarul de materiale consumabile pentru buna desfasurare a activitatii de dispecerat;
- Planifica si executa aplicatii la obiectivele monitorizate;
- Intocmeste si preda, zilnic, la compartimentul personal pontajul si prezenta efectivelor din subordine;
- Raspunde de rezultatele activitatii compartimentului;
- Ia masuri pentru organizarea judicioasa a activitatii dispeceratului, in scopul de a obtine rezultate cat mai bune;
- Urmareste conservarea si folosirea in bune conditiuni a bunurilor ,materialelor logistice cu care este inzestrat dispeceratul;
- Urmareste si raspunde de respectarea normelor legale cu privire la protectia muncii si P.S.I.;
- Intocmeste referatele de necesitate pentru aprovizionarea cu bunuri si materiale necesare desfasurarii activitatii;
- Intocmeste referate pentru sanctionarea persoanelor din subordine care au savarsit abateri;
- Asigura mijloacele tehnice pentru buna desfasurare a activitatii de dispecerat : statii radio emisie receptie, echipamentul de receptie si monitorizare a sistemelor de alarma, legaturi telefonice mobile, legaturi telefonice fixe, etc ;
- Asigura intretinerea mijloacelor tehnice pentru functionarea lor la parametrii optimi ;
- Se ingrijeste ca mijloacele tehnice si depozitarea lor sa fie strict conforme cu legislatia in vigoare la momentul respectiv ;
- Instruieste, verifica si raspunde de intregul personal subordonat pentru respectarea normelor de protectie a muncii ;
- Efectueaza instructaje individuale si colective ale intregului personal al societatii pentru respectarea regulilor de convorbiri radio si a utilizarii tehnicii din dotare ;
- Pastreaza secretul activitatii proprii si a persoanelor din firma si a clientilor, a tuturor problemelor legate de activitatea firmei.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics