.

FISA DE POST

SEF AGENTIE COMERCIALA

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF AGENTIE COMERCIALA


1

1. Denumirea compartimentului:
Conducere

2. Denumirea postului:
Sef Agentie Comerciala

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Administratorului societatii , Directorului General , Directorului Comercial

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Intretine relatii functionale cu: contabilul sef, directorul operatii tranzactii, managerii de achizitii, juridicul, resursele umane, operatorul de transporturi.
Intretine relatii de colaborare cu Directorul comercial;, directorul de operatii tranzactii, contabilul sef ,sefii de depozit.

9. Pregatirea si experienta:
a)Studii: - medii / superioare ( ecomice, management, marketing, etc);
b)Vechime: ………. Ani ( in domeniul comercial);
c)Alte conditii: - cunostinte:
-Codul Muncii;
-Codul Comercial;
-Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale;
-Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
- asigura conducerea curenta a unitatii comerciale si aduce la indeplinire hotararile si deciziile Administratorului societatii ;
- se implica activ in activitatea unitatii conduse pentru respectarea planurilor de vanzari lunare, trimestriale si anuale stabilite de conducerea societatii;
- coordoneaza activitatea curenta a unitatii aplicand principiul utilizarii eficiente a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare, in perspectiva maximizarii profitului;
- supravegheaza si se implica activ in bunul mers al activitatii unitatii din punct de vedere comercial ( vanzari, livrari, aprovizionari), din punct de vedere administrativ si al disciplinei muncii tuturor angajatiilor din subordine in scopul prevenirii si/sau inlaturarii eventualelor disfunctionalitati ;
- coordoneaza activitatea de achizitii marfa, aprovizionare si supravegheaza continuu situatia stocurilor existente in vederea prevenirii expirarii termenului de garantie al produselor comercializate si in cazul celor fara termen de garantie, in vederea evitarii depasirii unui termen de 90 zile de stagnare in stoc ;
- daca nerespectarea obligatiei susmentionate conduce la producerea de daune societatii angajatoare ( ex. existenta in stoc a produselor expirate care nu mai pot fi comercializate, etc) salariatul va fi obligat sa suporte aceste daune din salariul lunar;
- analizand situatia stocurilor si nivelul vanzarilor raportate de managerii de achizitii propune conducerii societatii si ulterior aprobarii supravegheaza si se implica in mod activ in implementarea de catre managerii de achizitii a masurilor privind produsele expirate si/sau care stagneaza in stocuri : returnarea la furnizor si inlocuirea cu produse noi, organizarea unor promotii de pret ( cu acceptul Dep. Comercial), etc;
- asigura prin implicare directa si operativa respectarea clauzelor contractelor de vanzare–cumparare incheiate de societate cu furnizorii ;
- supravegheaza utilizarea rationala a resurselor materiale si financiare, efectuarea cheltuielilor curente;
- planifica si coordoneaza intreaga activitate administrativa si comerciala a unitatii supraveghand si controland continuu respectarea de catre subordonati a obligatiilor asumate prin fisele de post;
- supravegheaza respectarea de catre salariatii unitatii conduse a normelor practicate in regimul schimbului de marfuri ;
- urmareste realizarea sarcinilor zilnice de catre subordonati si respectarea disciplinei muncii si a normelor de protectia muncii;
- supravegheaza randamentul personalului din subordine si prezinta rapoarte catre administratorul societatii;
- participa la procesul de selectionare a personalului din subordine si face propuneri conducerii cu privire la promovarea sau sanctionarea acestuia;
- urmareste exploatarea utilajelor si a instalatiilor din unitate si ia masuri pentru respectarea intocmai a conditiilor tehnice de utilizare si pentru cresterea randamentului si a productivitatii;
- intervine operativ pentru realizarea clauzelor contractuale asumate de societate pe perioada derularii acestora, pentru ridicarea eficientei economice a activitatii unitatii si pentru crearea conditiilor corespunzatoare de munca intregului personal;
- prevede periodic atributiile, competentele si responsabilitatile pe fiecare veriga organizatorica din unitate, regleaza disfunctionalitatile aparute in plan administrativ, comercial si adopta deciziile necesare bunului mers al activitatii unitatii si al societatii;
- supravegheaza organizarea inventarierii patrimoniului unitatii ori de cate ori este necesar;

- asigura informarea operativa a Administratorului societatii asupra desfasurarii activitatii unitatii, asupra principalelor probleme rezolvate si a masurilor adoptate;
- raspunde trimestrial, prin rezultatele obtinute, in fata Administratorului Societatii, de activitatea administrativa, comerciala, manageriala si de marketing
a unitatii, de transpunerea in practica a programelor si strategiilor aprobate de conducerea societatii;
- intretine portofoliul de relatii cu clientii unitatii colaborand in acest sens cu Administratorul Societatii si intervine operativ pentru perfectarea contractelor si realizarea clauzelor contractuale pe perioada derularii acestora, pentru incadrarea contractelor in costurile (si respectiv, in termenele) prevazute, pentru ridicarea eficientei economice a activitatii unitatii si pentru crearea conditiilor corespunzatoare de munca, intregului personal;
- controleaza si coordoneaza activitatea privind depozitarea si conservarea bunurilor materiale, primirea si eliberarea lor din cadrul unitati conduse potrivit dispozitiilor legale;
- conlucreaza zilnic cu departamentul comercial, vanzari, marketing pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de activitatea de aprovizionare, livrare, desfacere, prezentare a produselor in cadrul unitatii;
- mentine legatura permanenta cu depozitele, celelalte puncte de lucru ale societatii pentru evitarea aparitiei unor sincope in desfasurarea activitatii comerciale a unitatii si a societatii;
- analizeaza si intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la situatia si volumul vanzarilor si al clientilor unitatii;
- organizeaza si vegheaza la buna desfasurare a activitatilor administrative din cadrul unitatii privind:
a) aprovizionarea cu materiale consumabile( birotice, electrice, curatenie, etc)
b) reparatiile curente la sediul unitatii,organizarea serviciilor de pastrare a curateniei;
c) serviciile de paza si protectie a bunurilor si marfurilor din incinta unitatii;
e) colectarea deseurilor industriale, depozitarea si evacuarea acestora;
f) efectuarea curateniei de catre salariatii desemnati in incinta agentiei
- coordoneaza si supravegheaza activitatea electricienilor, mecanicilor;
- ia masuri pentru gospodarirea rationala a energiei electrice, apei si a celorlalte materiale de consum in cadrul unitatii;
- asigura relatiile cu furnizorii de utilitati publice : electricitate, apa , caldura, posturi telefonice;
- reprezinta societata in relatiile cu autoritatile administratiei publice centrale si locale si cu difieritele organe de control;
- rezolva operativ toate situatiile neprevazute care apar in desfasurarea activitatii agentiei si prezinta un raport ulterior Administratorului;
- pastreaza secretul privind modalitatea de lucru in cadrul societatii, nivelul vanzarilor si achizitiilor, preturile practicate si modul de plata pe perioada in care este angajat al societatii si sase luni dupa incetarea contractului de munca;
- transmite la timp actele, rapoartele si informatiile care-I sunt solicitate si rezolva prompt sarcinile transmise de sefii ierarhici;
- sa nu faca concurenta neloiala societatii dupa incetarea contractului de munca prin angajarea la o societate cu acelasi profil de activitate.
- sa respecte programul de lucru;
- sa aiba un comportament civilizat in relatiile cu partenerii de afaceri;
- indeplineste in caz de necesitate si alte atributii , conform dispozitiilor scrise si verbale primite de la conducerea executiva a societatii.
 

Raspunderi:
- despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;
- are obligatia ca activitatea de vanzare-cumparare a marfurilor din cadrul unitatii sa se desfasoare in limite legale cu respectarea tuturor normelor privind activitatea de comert;
- de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a actiitatii unitatii conduse si a societatii;
-are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, in cadrul timpului normal de lucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar;
-in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze la o societate concurenta cu S.C............. ........... S.R.L., o perioada de un an de la data incetarii contractului;
-raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
- raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente, in ceea ce priveste politica economico-comerciala a societatii, lansarea de produse noi, contracte comerciale interne si externe;
-are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct, ori prin persoane interpuse , si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata;
-raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca.
 

Propuneri:
- masuri de organizare si perfectionare a activitatilor in care este implicat si /sau a unor activitati conexe privind unitatea condusa si societatea in general.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Titularul postului raspunde, dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-I revin, precum si a legislatiei in vigoare.

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics