.

FISA DE POST

REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI CALITATII

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI CALITATII


1

1. Denumirea compartimentului:
Managementul Calitatii

2. Denumirea postului:
Reprezentatul Managementului Calitatii


3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:


5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:
Studii superioare

Experienta : minim 1 an experienta in domeniul Managementului Calitatii

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Sarcini :
- coordoneaza activitatea de proiectare , documentare si implementare a Sistemului de Management al Calitatii
- verifica documentele Sistemului de Management al Calitatii
- participa la elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calitatii
- coordoneaza activitatea de instruire si evaluare a personalului n domeniul managementului calitatii. Elaboreaza programele de instruire si urmareste eficacitatea programelor de instruire.
- participa la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului de Management al Calitatii
-analizeaza si evalueaza eficienta actiunilor preventive / corective intreprinse;
- stabileste programul de audituri interne
- planifica auditul intern
- coordoneaza si participa la auditurile calitatii
- participa la activitatea de analiza a cauzelor neconformitatilor
- participa la analiza sesizarilor si reclamatiilor
- analizeaza rezultatele obtinute in urma masurarii satisfactiei clientilor;
- participa la elaborarea programului de actiuni corective / preventive
- respecta prevederile SMC
- analizeaza sesizarile, care privesc domeniul de activitate specific si stabileste actiunile corective necesare
- participa la analizele efectuate de management n vederea stabilirii eficacitatii sistemului de management al calitatii
- formuleaza puncte de vedere cu privire la strategia de adoptat de catre sectorul coordonat n vederea imbunatatirii performantelor acestuia si al organizatiei in ansamblul ei
- respecta legislatia si reglementarile legale n vigoare aplicabile activitatilor.
- dispune masuri privind controlul documentelor, evidentelor care sa asigure buna functionare a comunicarii interne.
- respecta prevederile C.M.M. si ale contractului individual de munca.
- respecta prevederile documentatiei SMC: manualul calitatii (MC), procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru (PL), instructiunile de lucru (IL) si fisele de proces (FP)

Responsabilitati :
- raspunde de stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea proceselor necesare Sistemului de Management al Calitatii
- raspunde de constientizarea personalului privind Politica n domeniul Calitatii
- raspunde de solutionarea rapoartelor de actiuni preventive/corective
- raspunde de efectuarea auditurilor interne
- raspunde de relatia cu organismele de reglementare n domeniul calitatii si cu organismul de certificare
- raspunde de realizarea sarcinilor profesionale
- raspunde pentru dispozitiile si continutul deciziilor proprii
- raspunde de respectarea normelor privind secretul de serviciu in cadrul societatii
- raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce ii revin.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics