.

FISA DE POST

ECONOMIST GESTIONAR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST ECONOMIST GESTIONAR


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Economist gestionar

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:


5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

 

 -Prezinta clientilor marfa.

- Vând clientilor marfuri.
- Evalueaza necesarul pentru reînnoirea stocurilor.

- Receptioneaza marfurile primite.

-Realizeaza inventarea.

- Efectueaza zilnic raportul de gestiune .


Persoanele încadrate pe acest post raspund pentru :
- afisarea corecta a preturilor încasarile efectuate pe timpul programului si predarea acestora, în raport cu vânzarile efectuate.
- utilizarea casei de marcat fiscale în cazul vânzarilor cu numerar catre persoane fizice, care achita contravaloarea marfurilor pe loc.
-în cazul vânzarii cu amanuntul, pentru care se utilizeaza casa de marcat, salariatul va efectua transferul marfurilor din gestiunea en gros în gestiunea cu amanuntul prin completarea corecta si completa a dispozitiei de livrare, anterior momentului în care se produce vânzarea marfurilor.

- emiterea de facturi pentru cazurile în care clientul achita partial sau total în avans contravaloarea marfurilor comandate cu emiterea concomitenta a chitantei
pentru suma încasata. La livrarea marfurilor pentru care s-a încasat avans, se va emite factura care va contine cu semnul minus avansul încasat anterior, iar cu semnul plus marfa achizitionata.
- completarea corecta si completa a documentelor (facturi fiscale, chitante, avize de însotire. dispozitii de livrare).
- efectuarea corecta a operatiunilor de încasare .
- la raioanele unde marfa urmeaza a fi cântarita, numarata pentru vânzare, raspund pentru efectuarea corecta a cântaririi si numararii marfurilor .
- fondul de marfa existent in raionul in care îsi desfasoara activitatea, pe timpul programului.
- comandarea marfurilor la care stocurile au fost epuizate .
-scoaterea de la vânzare a marfurilor deteriorate sau a caror termen de garantie expira in cel mult 15 zile .
- pastrarea conditiilor de igiena in raionul in care îsi desfasoara activitatea , precum si a igienei personale .
- angajatul are obligatia de a avea un comportament civilizat fata de clienti si de a fi receptive la solicitarile acestora .
- de a participa la realizarea inventarelor .
- întocmirea si tinerea la zi a raportului de gestiune .
- verifica la intrarea in stoc a marfurilor, a termenului de garantie si calitatea marfurilor .
- realizarea cântaririi marfurilor la intrarea în stoc .
- persoanele încadrate pe acest post au obligatia de a anunta conducerea magazinului , respective conducerea societatii , în cazul care descopera ca sufera de o boala contagioasa care reprezinta un pericol epidemiologic. De asemenea, au obligatia de a efectua periodic analizele medicale, în vederea stabilirii starii de sanatate, precum si de ori de cate ori suspecteaza sau este suspectat ca sufera de o boala contagioasa .

- angajatul are obligatia de a se supune controlului personalului de conducere , precum si de a aduce la cunostinta acestui personal a oricarei nereguli descoperita în desfasurarea activitatii.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
- Furtul din unitate se considera ca abatere disciplinara grava si se pedepseste conform legilor in vigoare, disciplinar, material , civil, contraventional si penal .
- Salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale marfuri angajatorului din vina si în legatura cu munca lor.
- Când paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste în raport cu masura în care a contribuit la producerea ei.
- Daca masura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci când este cazul, în functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.
- Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite în natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.
- Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este încadrata în munca.
- In cazul in care , prin neîndeplinirea atributiilor si obligatiilor mai sus mentionate sau prin îndeplinirea lor necorespunzatoare se aduc prejudicii societatii, persoana încadrata pe acest post, va raspunde disciplinar, material, civil, contraventional si penal. Raspunderea materiala consta în suportarea amenzilor constatate de catre organele de control.
 

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics