.

FISA DE POST

ECONOMIST AUDIT INTERN

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST ECONOMIST AUDIT INTERN


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Fisa de post economist audit intern

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:


5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:



9. Pregatirea si experienta:
Studii :Absolvent al Facultatii de Stiinte Economice
Experienta;minim 2 ani experienta in domeniu
Cunostinte specifice :
legislatie financiar-contabila;
contabilitate financiara si de gestiune;
contabilitate consolidata;
control financiar;
Cunostinte operare calculator :Nivel 2

10. Autoritate si libertate organizatorica:
In cadrul misiunii incredintate de conducerea unitatii, are acces nelimitat la :
- toate documentele justificative intocmite in birourile si compartimentele unitatii,;
- toate inregistrarile contabile, inclusiv la situatiile de sinteza elaborate de Biroul Contabilitate Financiara;
- verificarea tuturor procedurilor aplicate (aprobate in scris sau verbal) in toate compartimentele unitatii si modul de aplicare (teste de conformitate, sondaje, etc.)
- controale care vizeaza exhaustivitatea, realitatea, corecta evaluare, separarea exercitiilor, corecta imputare;
In limita imputernicirilor date de conducerea unitatii, reprezinta interesele firmelor din grup, in relatiile cu furnizori, clienti, organe fiscale etc.


11. Responsabilitati si sarcini:

Responsabilitati :
-raspunde de prezentarea obiectiva, corecta, fidela si fara omisiuni a deficientelor constate a situatiilor urmarite in misiunea incredintata de conducerea unitatii, in conformitate cu normele nationale de audit;
-raspunde de prezentarea in raport a inexactitatilor si erorilor constatate si includerea elementelor probante.


Sarcini :
-efectuarea misiunii de audit intern conform programarii aprobate de conducere;
-urmarirea procedurilor utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulatia acestora si a sistemelor de contabilizare ;
-verificarea procedurilor prin efectuarea testelor de conformitate, sondaje, identificarea punctelor forte si a punctelor slabe;
-analiza procedurilor;
-controale necesare;
-efectuarea de controale interne de detectare (confruntarile cu banca, confruntarea balantei analitice cu cea sintetica, etc.)
-comunicarea cu conducerea intreprinderii semnalind prin raport rezultatul controalelor interne;
-verificarea corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii;
-aplicarea normelor nationale de audit financiar (procedurile si principiile fundamentale care stau la baza activitatii );
-colectarea de elemente probante necesare pentru a trage concluzii si a exprima opinii asupra situatiilor financiare;
-utilizarea tehnicii sondajului, urmarind ca in emiterea unor judecati, riscurile sa fie cat mai mici;
-incadrarea in programul de lucru si in bugetul de timp a compartimentului;
-concluziile din lucrarile efectuate se vor concentra in rapoarte destinate utilizatorilor dinainte stabiliti;
-se asigura ca toate operatiunile miscarilor patrimoniale care fac obiectul inregistrarilor in contabilitate sa fie inregistrate;
-se asigura ca toate inregistrarile contabile transpun corect operatii reale ( verificarea realitatii inregistrarilor );
-executia misiunii de compilare a informatiilor financiare a societatilor din cadrul grupului (stingerea, clasarea si prepararea unei sinteze a informatiilor financiare )
-pastreaza secretul de serviciu.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics