.

FISA DE POST

DIRECTOR JURIDIC ASIGURARI

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DIRECTOR JURIDIC ASIGURARI


1

1. Denumirea compartimentului:
management

2. Denumirea postului:
Director juridic

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
directorului general

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
persoanele din departamentul juridic - contencios


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
- cu intreg personalul din societate in probleme juridice
- colaborare: pe probleme juridice specifice activitatii de asigurari cu persoane din Tribunalul Judetean si din alte judete, din Curtea de Apel si din alte judete, cu avocati, juristi specializati in probleme de asigurari

9. Pregatirea si experienta:
a) studii superioare: juridice
b) vechime: min 3 ani in compartiment juridic intr-o soc de asigurari

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Specifice:
a) coordoneaza reviziile periodice ale Regulamentului de Organizare si Functionare;
b) asigura coordonarea unitara a intregii activitati juridice din Administratia centrala si unitatile teritoriale ale societatii;

c) ia masuri de rezolvare a lucrarilor cu caracter juridic, indeplinind atributiile juridice care decurg din reglementarile in vigoare;

d) urmareste incadrarea activitatii societatii in limitele impuse de legislatia in vigoare;
e) raspunde de legalitatea tuturor documentelor intocmite sau avizate de organele de conducere;
f) la cererea organelor de conducere sau de administratie a societatii, propune solutii juridice si/sau masuri ce urmeaza a fi luate in situatii de natura a angaja raspunderea patrimoniala a societatii;
g) asigura asistarea juridica a conducerii societatii in activitatea de control efectuata de diverse institutii ale statului;
h) raspunde de legalitatea masurilor luate in solutionarea amiabila sau procesuala a litigiilor interne si externe;
i) participa nemijlocit la negocierile de orice natura, pe care le initiaza sau desfasoara toate structurile din Administratia centrala a societatii; contracte de asigurare cu grad ridicat de risc ori sume mari asigurate, incheierea de protocoale cu alte societati de asigurare, contracte in coasigurare sau reasigurare, participari la licitatii, etc.
j) indruma si controleaza din punct de vedere profesional modul cum se desfasoara activitatea juridica din unitatile teritoriale;
k) urmareste aparitia dispozitiilor cu caracter normativ si semnaleaza organelor de conducere sarcinile ce revin societatii, potrivit acestor dispozitii;
l) organizeaza si conduce instructaje periodice cu corpul de consilieri juridici ai societatii, urmarind asigurarea perfectionarii profesionale a acestora;
m) avizeaza contractele,conventiile, etc. contractului colectiv de munca, precum si actele emise de societate prin care se aplica salariatilor sanctiunile prevazute de legislatia muncii;
n) asigura, pe baza de delegatie emisa de conducerea societatii, reprezentarea intereselor acesteia in fata diverselor institutii publice si/sau private, precum si a altor persoane fizice si juridice: notari publici, Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Primarii,etc.
o) tine evidenta actelor normative;
p) studiaza problemele juridice cu privire la aplicarea legislatiei in domeniul asigurarilor si reasigurarilor precum si in toate celelalte domenii in care societatea poate fi angrenata in diverse litigii;
q) actioneaza in cazul aparitiei unor litigii in strainatate pentru apararea intereselor societatii, propunand conducerii acesteia caile de urmat;
r) ia masuri pentru recuperarea creantelor si obtinerea titlurilor executorii, sprijinind executarea acestora in formele prevazute de legislatia in vigoare;
s) intocmeste si depune cererile de mentiuni, pentru inscrierea in Registrul Comertului a mentiunilor si faptelor hotarate de Adunarea Generala a Actionarilor;
t) asigura pe baza de delegatie, emisa de conducerea societatii, reprezentarea si sustinerea intereselor acesteia in fata instantelor judecatoresti, a organelor de cercetare penala si a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti;
u) participa in faza de conciliere a litigiilor comerciale, prevazuta de art.720 Cod proc civ.;
v) participa la negocieri pentru rezolvarea pe cale amiabila a unor situatii litigioase, de orice natura;
w) intocmeste acte de natura procesuala cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri neconventionale, cereri de decalare a cailor ordinare si extraordinare de atac si motivarea acestora, interogatorii si raspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise, etc;
x) intocmeste raportari semestriale in legatura cu situatia litigiilor la nivelul Administratiei centrale si al sucursalelor teritoriale;
y) intocmeste notele referitoare la renuntarea pentru motive temeinice si justificate la exercitarea dreptului de regres in cazul asigurarilor de avarii si furt a autovehiculelor, pentru a fi supuse aprobarii/respingerii Consiliului de Administratie;
z) tine evidenta dosarelor procesuale;
aa) indeplineste alte sarcini cu caracter juridic;
bb) aplica si respecta normele de tehnica securitatii muncii si prevenirea incendiilor, paza securitatii sediului, securitatea documentelor aflate asupra sa, respectarea normelor legale privind disciplina in munca;
cc) respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu;
dd) folosirea integrala a timpului de munca;

ee) executa alte sarcini repartizate de conducerea societatii;
 

Generale:
a) organizarea activitatii proprii;
b) perfectionarea activitatii profesionale;
c) aplicarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare;
d) aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
e) aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce le utilizeaza;
f) respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de paza contra incendiilor;
g) manifestarea unei conduite profesionale ( ce include obligatoriu politete, solicitudine) in relatiile cu colegii, cu toate persoanele cu care intra in contact;
h) raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentului si a aparaturii cu care lucreaza;
i) pastreaza secretul de serviciu conform normelor interne aprobate.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics