.

FISA DE POST

DIRECTOR INGRIJIRI MEDICALE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DIRECTOR INGRIJIRI MEDICALE


1

1. Denumirea compartimentului:
conducere

2. Denumirea postului:
Director ingrijiri medicale

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
MANAGERULUI SPITALULUI

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Asistentele sefe si coordonatoarele de compartimente din spital

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
cu managerul, directorul medical, serviciul administrativ, serviciul RU, serviciul aprovizionare

9. Pregatirea si experienta:
studii medii de specialitate (Scoala postliceala Sanitara)
CURSURI DE PREGATIRE: Management, Resurse Umane, constituie un avantaj
CERTIFICARI:
Studii medii de specialitate;
training specific in managementul unitatilor sanitare;
training specific in managementul deseurilor;
EXPERIENTA:
IN SPECIALITATE: experienta in domeniu min. 5 ani
PE POST: experienta pe un post asemanator (constituie un avantaj)
CUNOSTINTE NECESARE:
Limba engleza (citit, scris, vorbit) nivel mediu
Operare PC (MS Office, Internet Explorer)
Cunoasterea legislatiei in vigoare
Cunoasterea structurii spitalului
Cultura generala buna


10. Autoritate si libertate organizatorica:
Propune masuri de optimizare a modalitatilor de lucru specifice cadrelor medii si personalului auxiliar;
Utilizeaza echipamente, consumabile si alte materiale puse la dispozitie de spital;
Solicita informatii privind situatiile sau rapoartele solicitate de catre managerul spitalului;

11. Responsabilitati si sarcini:
ATRIBUTII PRINCIPALE :
1. Selectarea potentialilor parteneri:
-Identifica si centralizeaza toate informatiile legate de potentialii parteneri
-Selecteaza impreuna cu managerul firmei partenerii pe care urmeaza sa ii contacteze;
2. Prezentarea serviciilor spitalului:
-Contacteaza partenerii in vederea stabilirii unei intalniri de afaceri;
-Prezinta sintetic scopul discutiei si serviciile de baza ale spitalului;
-Raspunde oricarei intrebari legate de serviciile spitalului sau de specificul -acesteia;
3. Raportare:
-Intocmeste rapoarte conform procedurilor interne si a solicitarilor managerului;
-Redacteaza si centralizeaza documente specifice departamentului de ingrijiri: rapoarte, memo-uri;
-Raporteaza de urgenta managerului orice incident critic care poate prejudicia activitatea spitalului;
4. Asistenta manageriala:
-Stabileste impreuna cu managerul spitalului obiectivele saptaminale si lunare care ii revin;
-Sustine organizarea diverselor evenimente si servicii contractate ale firmei;
-Intocmeste copii ale materiallelor necesare pentru diverse evenimente din cadrul spitalului;
-Sesizeaza si propune masuri de simplificare a mijloacelor si metodelor de lucru;
-Pastreaza in ordine a toate documentele, corespondenta specifica;
-Pastreaza confidentialitatea datelor si a informatiilor la care are acces;
-Preia mesajele de la clienti(pacienti) si le transmite persoanelor autorizate.

RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice:
1. Organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea de ingrijiri in cadrul institutiei.
2. Coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea asistentilor medicali sefi de sectie si deleaga sarcini acestora.
3. Controleaza si evalueaza periodic calitatea activitatii asistentilor medicali si a altor categorii de personal cu pregatire medic sanitara si elaboreaza programe si propuneri de imbunatatire a acesteia.
4. Stabileste, pentru personalul din subordine, impreuna cu asistentii medicali sefi de sectie necesarul si continutul programelor de perfectionare organizate pe plan local.
5. Stabileste nevoile de participare la programele de educatie continua organizate in institutiei sau in afara ei pentru personalul din subordine.
6. Stabileste criteriile de evaluare a cunostintelor profesionale si a calitatii activitatii, pentru personalul din subordine.
7. Controleaza si evalueaza periodic activitatea personalului din subordine, propune si participa la acordarea calificativelor profesionale, pe care le avizeaza.
8. Analizeaza impreuna cu asistentii medicali sefi de sectie, sesizarile privind abaterile de la normele etice si profesionale ale personalului din subordine, propune masuri de sanctionare si le prezinta in Consiliul de Administratie.
9. Stabileste necesarul de personal (impreuna cu serviciul RU), asistenti medicali si alte categorii de personal cu pregatire medie sanitara si face parte din comisia de concurs privind angajarea, promovarea si specializarea acestora.
10. Stabileste impreuna cu asistentii medicali sefi de sectie programul de activitate, in functie de specificul sectiei.
11. Participa la luarea deciziilor si este membru al Comitetului Director.
12. Participa la elaborarea proiectului de buget annual al unitatii si face propuneri privind repartizarea acestuia in functie de prioritati (activitati de ingrijire, programe de educatie continua, dotare cu echipamente, instrumentar, materiale consumabile, reparatii, etc). Este membru al Comisiei de Aparatura
Medicala.
13. Participa la elaborarea normelor de ordine interioara a institutie.
14. Se ocupa de modernizarea si optimizarea activitatii personalului din subordine si face in acest sens propuneri concrete conducerii institutiei.
15. Prezinta periodic Consiliului de Administratie, note informative privind activitatea asistentilor medicali si a altor categorii de personal cu pregatire medie sanitara.
16. Participa si initiaza activitati de cercetare in domeniul ingrijirilor.
17. Organizeaza saptamanal si ori de cate ori este nevoie, intalniri de lucru cu asistentii medicali sefi de sectie, in care se analizeaza activitatea din saptamana anterioara si stabilesc activitatile urmatoare.
18. Coordoneaza si controleaza prin sondaj indeplinirea atributiilor profesionale, de catre asistentii medicali si alte categorii de personal cu pregatire medie sanitara, privind:
-indeplinirea atributiilor ce decurg din rolul propriu, conform competentelor profesionale;
-indeplinirea atributiilor ce revin in cadrul rolului delegate, conform prescriptiei medicului;
-respectarea normelor privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale;
-asigurarea primirii in conditii optime a pacientilor/clientilor;
-corectitudinea inregistrarii datelor in dosarul de ingrijire a pacientului;
-comportamentul etic fata de membrii echipei, fata de pacient si apartinatorii acestuia;
-repartizarea personalului pe sectii, pentru asigurarea calitatii activitatilor de ingrijire si in concordanta cu nevoile institutiei;
-respectarea programului de activitate;
-corectitudinea predarii/preluarii serviciului;
-modul de desfasurare a pregatirii practice a viitorilor asistenti medicali;
-respectarea normelor de protectia muncii si prevederilor regulamentului de ordine interioara;
-organizarea si desfasurarea activitatilor de educatie pentru sanatate;
-respectarea realizarii obiectivelor propuse in planul de activitate;
-starea de igiena a pacientilor, sectiilor, compartimentelor si a spatiilor aferente serviciilor de ingrijire din institutie;
-asigurarea si utilizarea eficienta si in bune conditii a instrumentarului, echipamentelor, mobilierului si a inventarului moale existent in dotarea institutiei, sectiilor, saloanelor, etc.
19. Confirma sau infirma sanctiunile propuse de asistentii medicali sefi de sectie, propune spre solutionare contestatiile personalului sanctionat si informeaza Consiliul de Administratie.
20. Solutioneaza reclamatiile personalului din subordine.
21. Intocmeste actele necesare pentru evaluarea spitalului de catre CJAS

Legat de disciplina muncii, raspunde de:
-imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale;
-pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor firmei;
-respectarea prevederilor ROI si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau;
-utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul spitalului;
-adoptarea in permanenta a unui comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele spitalului;


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics