.

FISA DE POST

DIRECTOR DAUNE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DIRECTOR DAUNE


1

1. Denumirea compartimentului:
administrativ

2. Denumirea postului:
Director daune

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
directorului general

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Serviciul lichidari daune auto;
Serviciul lichidari daune cladiri, bunuri si pierderi financiare;
Serviciul lichidari daune externe;


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
cu intreg personalul din societate in probleme de daune

9. Pregatirea si experienta:
a) studii superioare tehnice;
b) vechime: minimum 5 ani in activitatea de lichidari daune rezultate din riscurile cuprinse in asigurarile generale;
c) alte cerinte specifice: profesionale: competenta profesionala; capacitate de organizare a activitatii; abilitate de comunicare cu sefii ierarhici superiori si cu colaboratorii din subordine; capacitate de analiza si sinteza;

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Specifice:
a) Organizeaza si verifica activitatea de constatare a evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilire si plata a despagubirilor de catre serviciile daune din cadrul sucursalelor;
b) Verifica si propune spre aprobare la plata despagubirile in cazul dosarelor de dauna care depasesc limita de competenta a sucursalelor sau a celor care prezinta aspecte deosebite;
c) Aproba normele tehnice interne de constatare a evenimentelor asigurate, evaluare a pagubelor si de stabilire a platii despagubirilor pentru formele de asigurari practicate, elaborate de sefii de servicii daune auto, cladiri, bunuri si pierderi financiare si daune externe iar in lipsa acestora le elaboreaza si le supune aprobarii Consiliului de Administratie;
d) Perfectioneaza pregatirea profesionala a tuturor angajatilor care au ca activitate lichidarea dosarelor de dauna;
e) Adapteaza normele tehnice interne de constatare si evaluare a pagubelor cu conditiile de asigurare, elaborate de departamentul asigurari;
f) Urmareste distribuirea acestora in teritoriu, cunoasterea si aplicarea cat mai corecta de catre personalul angrenat in activitatea de lichidare a daunelor;
g) In cazul solicitarii sucursalelor participa efectiv la constatarea pagubelor produse de evenimente asigurate;
h) In cazul pagubelor la care stabilirea realitatii, datei, locului, cauzelor si a cuantumului acestora prezinta dificultati tehnice deosebite, da acordul, cu aprobarea prealabila a conducerii societatii de asigurari, pentru efectuarea de expertize tehnice, de catre experti tehnici autorizati;
i) Rezolva dosarele de dauna in cazurile de raspundere civila cand sunt pagubite persoane straine si poarta corespondenta cu firmele de regularizare care rezolva aceste cazuri, dupa caz;
j) Doteaza sucursalele cu cataloage de specialitate, normative de timp pentru autovehicule de productie autohtona;
k) Asigura consultanta permanenta in cazul dosarelor de dauna cu aspecte deosebite, atat din punct de vedere tehnic cat si a modului de incadrare in conditiile de asigurare si a Legii 136/1996;
l) Urmareste rezolvarea in termen util a sesizarilor si reclamatiilor adresate conducerii societatii de asigurare cu privire la solutionarea dosarelor de dauna si a modului de lucru al inspectorilor de daune din teritoriu;
m) Intocmeste conventii cadru privind modul de colaborare intre societatea de asigurari si societati care sunt specializate in activitatea de service auto si comercializare de piese auto;
n) Intocmeste situatii centralizatoare cu privire la numarul daunelor avizate si situatia valorica a daunelor pe forme de asigurari practicate, pentru informarea conducerii societatii de asigurare cu privire la nivelul despagubirilor si pentru constituirea rezervei de daune;
o) Urmareste cresterea eficientei activitatii in domeniul lichidarii daunelor, prin analiza unor indicatori care reflecta rezultatele activitatii, pe forme de asigurare: rata daunei, rata fizica a daunei, durata medie de lichidare a daunelor, gradul de acoperire al daunei sau rata despagubirii, dauna medie etc.
p) Analizeaza evolutia despagubirilor pe categorii de bunuri, pe categorii de asigurati si pe sucursale;
q) Organizeaza, supravegheaza activitatea de perfectionare a pregatirii profesionale a inspectorilor de daune din cadrul societatii de asigurare;
r) Colaboreaza cu departamentul asigurari-metodologie pentru promovarea asigurarilor si adaptarea conditiilor de asigurare in functie de aspectele aparute si sesizate cu ocazia producerii evenimentelor asigurate;
s) Colaboreaza cu informaticienii societatii pentru realizarea sistemului informational pentru evidenta datelor referitoare la activitatea din cadrul directiei de daune;
t) Colaboreaza cu controlul financiar intern pentru sesizarea si rezolvarea aspectelor aparute in activitatea de lichidare a dosarelor de dauna;
u) Asigura folosirea integrala a timpului de munca;
v) Executa alte sarcini repartizate de conducerea societatii
w) Pana la asigurarea retelei de lichidatori cu personal de specialitate, preia atributiile personalului lipsa.

Generale:
a) Organizarea activitatii proprii;
b) Perfectionarea activitatii profesionale;
c) Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
d) Aproba planificarea concediilor de odihna ale salariatilor din subordine si urmareste efectuarea lor;
e) Aproba deplasarea in afara localitatii, in interesul serviciului, a salariatilor din subordine;
f) Stabileste, pentru salariatii din subordine, relatiile ierarhice, atributiile si responsabilitatile ce le revin;
g) Stabileste si asigura respectarea traseelor de circulatie a informatiei;
h) Aplicarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare; a Regulamentului de Ordine Interioara si a Regulamentului intern pe anul 2003 (nr. 69/21.04.2003) emis in baza Legii nr.53/2003;
i) Manifestarea unei conduite profesionale (ce include obligatoriu politete, solicitudine) in relatiile cu colegii, cu toate persoanele cu care intra in contact;
j) Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce se utilizeaza;
k) Respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a celor privind paza securitatii sediului; asigura securitatea documentelor aflate asupra sa si respectarea normelor legale privind disciplina in munca;
l) Respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics