.

FISA DE POST

DIRECTOR CALITATE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DIRECTOR CALITATE


1

1. Denumirea compartimentului

2. Denumirea postului:
Director calitate

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Director de Calitate

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Corector si CTC

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Departamentul DPP, Departamentul de Productie


9. Pregatirea si experienta:

10. Autoritate si libertate organizatorica:
Are responsabilitatea si autoritatea proiectarii, implementarii si mentinerii unui sistem al calitatii in conformitate cu standardele ISO 9001, precum si cu legislatia nationala. Supervizeaza lucrarile executate de Departamentele Design Proiectare Prepress si Productie.

11. Responsabilitati si sarcini:

Competente:
-proiectarea si implementarea unui sistem al calitatii in conformitate cu unul din standardele internationale ISO 9000;
-certificarea sistemului calitatii cu organisme acreditate in acest sens;
-organizarea activitatilor de inspectii la primire, pe flux si la final;
-organizarea verificarilor metrologice la DMM-urile din dotare;
-efectuarea de audituri interne ale calitatii;
-analize ale neconformitatilor;
-tratarea reclamatiilor (impreuna cu compartimentul responsabil de neconformitate).
 

1. Elaborarea si revizia documentelor sistemului calitatii:
-coordoneaza activitatea de implementare si mentinere SR EN ISO 9001;
-raspunde de mentinerea si eficienta sistemului de managementului calitatii al organizatiei;
-raporteaza periodic conducerii stadiul privind elaborarea si implementarea documentelor SMC.
2. C.T.C.
Directie de actionare:
-efectueaza control tehnic de conformitate la receptie, pe flux si la final;
-verifica conditiile de manipulare si transport a produselor aprovizionate in vederea eliminarii cazurilor de abateri;
-controleaza modul de depozitare si conservare a materiilor prime si produselor finite;
-identifica si izoleaza cu maxima operativitate neconformitatile aparute pe fiecare faza a procesului tehnologic;
-intocmeste note de neconformitate;
-respinge produsele neconforme in toate fazele de fabricatie si urmareste ca acestea sa fie rezolvate in conformitate cu procedurile specifice de tratare a neconformitatilor;
-urmareste ca derogarile fata de cerintele specificate sa fie folosite numai in mod exceptional si in conditiile limitarii pentru o anumita cantitate sau perioada de timp;
-emite documentele care atesta calitatea produselor;
-participa la sedintele de analiza a neconformitatilor;
-propune masuri de rezolvare a neconformitatilor;
-admite sau respinge produsele inspectate;
-participa la rezolvarea cu maxima operativitate a reclamatiilor aparute de la clienti;
-elaboreaza si aplica documentele sistemului calitatii.
3. Metrologie
Atributii:
-efectueaza supravegherea tehnica a mijloacelor de masurare din cadrul societatii;
-receptioneaza mijloacele de masura intrate in unitate si le respinge pe acele care nu au precizia ceruta si se bazeaza pe alt sistem de unitati de masura decat cel legal;
-ia masuri de scoatere din uz a mijloacelor de masurare deteriorate care nu se pot repara;
-verifica calibrele care servesc la etalonarea mijloacelor de masurare;
-ia masuri de asigurare a stocului tampon de mijloace de masurare;
-stabileste perioadele de etalonare metrologica a mijloacelor de masurare;
-colaboreaza cu terti in vederea verficarii metrologice a mijloacelor de masurare;
-tine evidenta globala a mijloacelor de masurare.
Alte responsabilitati :
-Participa activ la implementarea si mentinerea SMC.
-Respecta prevederile din Sistemul de Asigurare a Calitatii, ROF si ROI, inclusive responsabilitatile stipulate in manualul AQ, procedurile de sistem, procedurile operationale, procedurile tehnice, instructiuni de lucru.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics