.

FISA DE POST

DIRECTOR ADJUNCT UNITATE DE INVATAMANT

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DIRECTOR ADJUNCT UNITATE DE INVATAMANT


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Director adjunct unitate de invatamant preuniversitar

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
director

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
inspector management, inspector teritorial, inspectori scolari, directori de scoli, autoritatea locala


9. Pregatirea si experienta:
studii superioare

vechime in domeniu

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
I. Proiectarea activitatilor/curriculum
1. Elaboreaza planul managerial propriu privind activitatea educativa scolara si extrascolara.
2. Avizeaza si propune Consiliului de Administratie al scolii Programul activitatilor
educative scolare si extrascolare elaborat de seful comisiei metodice a profesorilor
diriginti.
3. Elaboreaza propunerile pentru planificarea activitatilor tematice ale Consiliului de
Administratie in domeniul activitatilor educative.
4. Propune disciplinele optionale cu specific educativ.


II. Managementul educatiei formale si nonformale
1. Coordoneaza realizarea bazei de date privind starea disciplinara a scolii, absenteismul, abandonul scolar, delicventa juvenila si programele de prevenire si interventie.
2. Controleaza si evalueaza activitatea educativa din internatele scolare.
3. Asigura implicarea tuturor cadrele didactice in realizarea valentelor educative ale
disciplinelor de invatamant.


III. Managementul resurselor umane
1. Propune Consiliului de Administratie al scolii: seful comisiei metodice a profesorilor diriginti/coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, profesorul si elevul responsabili cu activitatea de orientare scolara si profesionala.
2. Propune Consiliului de Administratie repartizarea profesorilor diriginti pe clase.
3. Sprijina profesorii debutanti in formarea lor ca diriginti.
4. Coordoneaza activitatea de formare continua a profesorilor diriginti.
5. Previne, negociaza/rezolva conflictele.


III. Dezvoltare si relatii comunitare
1. Informeaza toate categoriile beneficiare si organizatiile interesate in legatura cu
oferta educationala a unitatii de invatamant.
2. Asigura cadrul institutional pentru implementarea programelor/proiectelor cultural-
artistice, stiintifice, ecologice, sportiv-turistice, de educatie civica si de promovare a sanatatii.
3. Coordoneaza organizarea legaturilor si schimburilor scolare nationale si internationale de elevi desfasurate in cadrul programelor de parteneriat educational.

 

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics