.

FISA DE POST

DEPANATOR SERVICE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DEPANATOR SERVICE


1

1. Denumirea compartimentului:
Vanzari Marketing

2. Denumirea postului:
Distribuitor produse

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
sefului compartimentului Vanzari Marketing

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
cu sectiile si compartimentele din societate si cu supervizorii


9. Pregatirea si experienta:
a) absolvent scoala profesionala, absolvent liceu
b) vechime: minim 3 ani
c) alte cerinte:
- cunoasterea produselor fabricate in societate si a celor pentru care societatea presteaza servicii
- cunostinte in domeniul comercial, deprinderi de prezentare a produselor, de comunicare si abilitate de a gasi noi piete
- cunoasterea tehnicilor de prospectare, de vinzare, de rezolvare a obiectiunilor, de cercetare piata
- cunoasterea tehnologiilor de efectuare reparatii
- atitudine corecta in relatiile cu beneficiarii produselor si serviciilor acordate de societate

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

 

Responsabilitati:
- raspunde de calitatea si eficienta lucrarilor efectuate;
- raspunde de respectarea termenelor pentru sarcinile stabilite;
- raspunde de respectarea prevederilor ROI, CCM, normelor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

 

Sarcini:
- sa asigure functionarea reprezentantei comerciale;
- sa asigure vinzari ale produselor si pieselor de schimb livrate de ......................... la nivelul minim stabilit lunar;
- sa depoziteze si sa pastreze in conditii de siguranta si securitate produsele si piesele de schimb livrate de societate;
- sa respecte in totalitate instructiunile societatii cu referire la regimul documentelor, verificarea clientilor, servirea clientilor, depozitarea produselor si pieselor de schimb, respectarea stricta a termenelor de plata de catre clienti. Pentru clientii noi, necunoscuti sa ceara informatii despre bonitatea acestora la organele din teritoriu si  sa se consulte cu supervizorul caruia ii apartine;
- sa respecte instructiunile de protectia muncii PSI si securitate transmise anterior de societate pentru reprezentanta service si acum pentru reprezentanta comerciala;
- sa vinda produsele si piesele de schimb numai in regim de en-gross la preturile transmise de societate;
- sa transmita frecvent comenzi supervizorului;
- sa caute permanent noi clienti, solutii pentru vinzarea produselor si pieselor de schimb;
- sa respecte intocmai “Procedura de incasare a banilor, transportul produselor si garantii pentru marfa” si “Procedura de calcul a drepturilor salariale”;
- sa verifice – la primirea bunurilor – daca acestea corespund datelor inscrise in actele insotitoare, identifica viciile aparente si semneaza de primirea bunurilor;
- sa elibereze bunuri in cantitatea, calitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare; nu se pot face eliberari de bunuri pe baza de dispozitie verbala sau provizorie;
- sa completeze actele cu privire la operatiile din gestiune si sa inregistreze in evidenta tehnico-operativa a locului de depozitare, operatiile de primire si cele de eliberare a bunurilor;
- sa predea la compartimentul de resort la termenele si in conditiile stabilite de prevederile legale actele de primire sau de eliberare a bunurilor;
- sa inregistreze zilnic, in fisa de magazie, toate operatiunile de intrare sau de iesire
sa predea zilnic documentele referitoare la valorile materiale intrate in gestiunea sa (avize de expeditie, facturi, documente de transport etc) dupa inregistrarea lor in fisele de magazie, compartimentului de aprovizionare sau desfacere, pentru verificare si viza, care le inainteaza compartimentului financiar – contabil

- depune toate diligentele pentru luarea masurilor privind prevenirea sustragerilor de bunuri si risipei de materiale, apararii acestora de degradare si pastrarii acestora potrivit prescriptiilor tehnice si igienico-sanitare;
- la luarea in primire, precum si in timpul gestionarii bunurilor, este obligat sa ceara in scris conducatorului societatii sa ia masuri de dotare, paza si orice alte masuri necesare pentru pastrarea corespunzatoare si pentru efectuarea in bune conditii a operatiunilor de primire si eliberare a bunurilor;
- comunica in scris, conducatorului societatii:
a) plusurile si minusurile din gestiune de care are cunostinta, in termen de 24 de ore de cind are cunostinta de acestea;
b) cazurile in care constata ca bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori exista pericol de a ajunge in asemenea situatii (in termen de 24 ore de cind are);
c) cazurile in care stocurile de bunuri aflate in gestiunea sa au atins limitele cantitative maxime sau minime ( in termen de 2 zile);
d) stocurile de bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu vandabile in termenul prevazut;
e) interzice accesul persoanelor straine in locurile de depozitare;
f) pastreaza cheia de a magazie; in cazuri extreme ( boala, CO) isi poate delega, in scris cu aprobarea prealabila a conducatorului societatii, o persoana caruia sa-i incredinteze pe durata absentei sale cheile. Daca nu este desemnat un delegat sau conducerea societatii nu este de acord cu persoana in cauza se constituie o comisie, la operatiuni putind participa si delegatul gestionarului.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics