.

FISA DE POST

DEPANATOR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DEPANATOR


1

1. Denumirea compartimentului:
Service

2. Denumirea postului:
Depanator

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
sefului compartimentului Service

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
cu sectiile si compartimentele Marketing, Aprovizionare si Vinzari


9. Pregatirea si experienta:
Studii: absolvent scoala profesionala, absolvent liceu, absolvent scoala de maistri, absolvent invatamint tehnic mediu sau superior
Vechime: minim 3 ani

10. Autoritate si libertate organizatorica:
-informeaza seful direct cu privire la aspectele favorabile sau neconforme pe care le intilneste in activitatea specifica
-propune masuri pentru imbunatatirea activitatii la reprezentanta
-poate primi competente sporite in urma delegarii de catre seful de sectie

11. Responsabilitati si sarcini:

Responsabilitati:
-raspunde de calitatea si eficienta lucrarilor efectuate
-raspunde de respectarea termenelor pentru sarcinile stabilite
-raspunde de respectarea prevederilor ROI, CCM, normelor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor
 

Sarcini
-sa asigure reparatiile in termen de garantie a produselor in teritoriu conform termenelor de garantie acordate de societate. Decontarea pieselor de schimb folosite la reparatiile in termen de garantie va respecta procedurile folosite si pina acum sa efectueze reparatii in post garantie conform procedurilor folosite

-sa verifice la primirea bunurilor daca acestea corespund datelor inscrise in actele insotitoare, identifica viciile aparente si semneaza de primirea bunurilor
sa elibereze bunuri in cantitatea, calitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare; nu se pot face eliberari de bunuri pe baza de dispozitie verbala sau provizorie
sa completeze actele cu privire la operatiile din gestiune si sa inregistreze in evidenta tehnico-operativa a locului de depozitare, operatiile de primire si cele de eliberare a bunurilor
-sa predea la compartimentul de resort la termenele si in conditiile stabilite de prevederile legale actele de primire sau de eliberare a bunurilor
-sa inregistreze zilnic, in fisa de magazie, toate operatiunile de intrare sau de iesire
-sa predea zilnic documentele referitoare la valorile materiale intrate in gestiunea sa ( avize de expeditie, facturi, documente de transport etc. ) dupa inregistrarea lor in fisele de magazie, compartimentului de aprovizionare sau desfacere, pentru verificare si viza, care le inainteaza compartimentului financiar contabil
-depune toate diligentele pentru luarea masurilor privind prevenirea sustragerilor de bunuri si risipei de materiale, apararii acestora de degradare si pastrarii acestora potrivit prescriptiilor tehnice si igienico-sanitare
-la luarea in primire, precum si in timpul gestionarii bunurilor, este obligat sa ceara in scris conducatorului societatii sa ia masuri de dotare, paza si orice alte masuri necesare pentru pastrarea corespunzatoare si pentru efectuarea in bune conditii a operatiunilor de primire si eliberare a bunurilor
-comunica in scris, conducatorului societatii:
a)plusurile si minusurile din gestiune de care are cunostinta, in termen de 24 de ore de cind are cunostinta de acestea
b)cazurile in care constata ca bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori exista pericol de a ajunge in asemenea situatii ( in termen de 24 ore de cind are )
c)cazurile in care stocurile de bunuri aflate in gestiunea sa au atins limitele cantitative maxime sau minime ( in termen de 2 zile )
d)stocurile de bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu vandabile in termen de - lunar
e)interzice accesul persoanelor straine in locurile de depozitare
f)pastreaza cheia de a magazie; in cazuri extreme ( boala, CO ) isi poate delega, in scris cu aprobarea prealabila a conducatorului societatii, o persoana caruia sa-i incredinteze pe durata absentei sale cheile. Daca nu este desemnat un delegat sau conducerea societatii nu este de acord cu persoana in cauza se constituie o comisie, la operatiuni putind participa si delegatul gestionarului
 

-sa respecte prevederile din caietele de reparatii in ceea ce priveste verificarea produselor inainte si dupa reparatii si tehnoligia de reparare
-sa asigure functionarea reprezentantei prin incheierea si prelungirea contractelor de inchiriere si utilitati, sa efectueze platile la timp cu bani din incasari reparatii contracost. Toate contractele se vor incheia in numele S.C.--------- S.A. si vor fi semnate de conducerea societatii
-organizeaza o activitate fluenta in reprezentanta, in conformitate cu regulamentele de service si cu legislatia in vigoare
-ia toate masurile necesare pentru asigurarea gestiunii impotriva sustragerilor, a deteriorarilor de orice fel si a intregii reprezentante pentru prevenirea si stingerea incendiilor si protectia muncii
-raspunde de integritatea bunurilor materiale incredintate
-inregistreaza cronologic si sistematic in fisele de magazie toate documentele care atesta intrarea sau iesirea bunurilor materiale si banesti in si din gestiune, si anume: bonuri de predare, bonuri de restituire, bonuri de transfer, avize de expeditie, NIR-uri, centralizatoare
-preda cu operativitate comp.Contabilitate si Service toate documentele privind miscarea bunurilor, dupa ce au fost operate in fisele de magazie
-primeste si receptioneaza bunurile ce intra in magazie conform documentelor de intrare
-elibereaza bunurile din gestiune conform documenteor de iesire intocmite si semnate de catre sefu de compartiment sau persoana imputernicita de acesta
-obtine autorizatiile de functionare de la Primarie, Agentia de protectia mediului, Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva, Grupul de pompieri, Inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, prelungeste valabilitatea acestora la termen
-efectueaza si urmareste efectuarea de reparatii de cea mai buna calitate
-isi desfasoara activitatea in conformitate cu politica in domeniul calitatii, exprimata prin angajamentul directorului general. Isi insuseste procedurile de sistem si de lucru specific. Isi insuseste punctul de vedere potrivit caruia intreaga sa activitate ca reprezentant al societatii in judetul sau zona respectiva are ca principal obiectiv contributia la efortul societatii de a satisface cerintele si asteptarile clientilor
-utilizeaza numai aparatura de masura si control aflata in termen de valabilitate
-ia masuri pentru cresterea nivelului incasarilor din contra cost. In acest scop contacteaza posibilii beneficiari, efectueaza reparatii de calitate, solicita de la societate piesele de schimb necesare
-analizeaza si informeaza cu privire la cauzele care produc defecte cu pondere mare. -transmite informatii privind comportarea produselor prin rapoarte lunare de activitate
-urmareste termenul de expirare a valabilitatii aparaturii de masura si control din dotarea reprezentantei. Aduce aparatura de masura si control la fabrica ( sau solicita aceasta delegatiilor compartimentului Service ) pentru etalonare si prelungirea termenului de valabilitate
-respecta prevederile regulamentelor de reparatii la TG si PG
-isi imbunatateste continuu nivelul pregatirii profesionale


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics