.

FISA DE POST

AGENT DE ASIGURARE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST AGENT DE ASIGURARE


1

1. Denumirea compartimentului:
vanzari

2. Denumirea postului:
Agent de asigurare

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
directorului de sucursala, sef serviciu asigurari, inspectorului de asigurare

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
-cu personalul de specialitate din serviciul contabilitate, serviciul daune, biroul de control si revizie
-colaborare cu agentii de asigurare din cadrul sucursalei; cu persoane fizice si juridice in vederea contractarii asigurarilor

9. Pregatirea si experienta:
studii medii
vechime: sase luni in asigurari
alte cerinte specifice profesionale:

- calificare profesionala corespunzatoare
- competenta profesionala;
- capacitate de organizare a activitatii si de colaborare in relatiile cu asiguratii si cu colaboratorii

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Specifice:
a) estimeaza, evalueaza si preia in asigurare riscurile specifice tipurilor de asigurari pe care societatea este autorizata sa le incheie;
b) contracteaza, incheie si reinnoieste contractele de asigurare pentru asigurarile autorizate in limita competentelor stabilite de normele interne;
c) se preocupa de incasarea la scadenta a ratelor de prima, urmatoare celei dintai, in vederea continuarii raporturilor de asigurare;
d) tine evidenta ratelor de prima urmatoare celei dintai, la contractele de asigurare incheiate personal;
e) ofera inspectorului de asigurare date informative in vederea elaborarii ofertelor de asigurare in concordanta cu cerintele asiguratilor sai;
f) urmareste depunerea la termen a primelor incasate in concordanta cu documentele cu regim special si a celor de incasare existente asupra sa;
g) arhiveaza copiile contractelor de asigurare si raspunde de pastrarea lor in conditii de siguranta si protectie corespunzatoare;
h) sesizeaza operativ conducerea sucursalei despre problemele ce apar in activitatea
sa si face propuneri corespunzatoare de solutionare a lor;
i) desfasoara activitate de promovare si popularizare a produselor de asigurare pe care societatea le vinde si difuzeaza asiguratilor, materialele promotionale repartizate din cadrul sucursalei;
j) in vederea maririi gradului de cuprindere in asigurare si a numarului de asigurati este obligat sa obtina 20 de referinte saptamanal prin intermediul unor surse specifice si centre de influenta;
k) sa aiba interviuri cu 12 potentiali asigurati pe saptamana, acestea pentru detectarea nevoii de asigurare;
l) sa prezinte produsele de asigurare ca solutii la nevoile existente incercand sa incheie vanzarea cu 1 sau 2 asigurati pe zi, avand ca obiectiv minim de vanzare 2 contracte pe saptamana;
m) sa-i viziteze pe asigurati frecvent cu orice ocazie si neaparat la aniversarea politelor lor, detectand noile nevoi de asigurare sau orice probleme existente;
n) preocuparea continua si constanta de a-si imbogati listele de prospectare cu noi referinte asigurati potentiali;
o) sa participe la toate cursurile si intrunirile sucursalei si sa cunoasca foarte bine produsele de asigurare ale companiei cat si cele ale competitorilor de pe piata;
p) se preocupa de aplicarea corecta a dispozitiilor legale
privind prevenirea si inlaturarea cauzelor care duc la delapidare si alte forme de incalcare a legalitatii care produc daune patrimoniului societatii;
q) se preocupa de ridicarea nivelului de calificare propriu, prin:
-studierea actelor normative emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si
care ii sunt puse la dispozitie de Administratia Centrala;
-studierea materialelor teoretice privind activitatea de asigurari;
-participarea la instructaje, aplicatii practice si schimburi de experienta organizate de conducerea sucursalei si administratia centrala;
r) urmareste aplicarea dispozitiilor legale privind protectia muncii, prevenirea incendiilor, paza securitatii sediului, securitatea imprimatelor cu regim special aflate in gestiunea sa, respectarea normelor legale privind disciplina in munca;
s) folosirea integrala si eficienta a timpului de munca;
t) executa alte sarcini repartizate de conducerea sucursalei.
 

Generale:
a) organizarea activitatii proprii;
b) perfectionarea activitatii profesionale;
c) respectarea prevederilor programelor de instruire;
d) aplicarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare;
e) aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
f) aplicarea si respectarea prevederilor normelor tehnice;
g) aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce le utilizeaza;
h) respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de paza contra incendiilor;
i) manifestarea unei conduite profesionale ( ce include obligatoriu politete, solicitudine) in relatiile cu asiguratii, cu colegii, cu toate persoanele cu care intra in contact;
j) raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentelor si aparatelor cu care lucreaza;
k) pastreaza secretul de serviciu conform normelor interne aprobate.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics