.

COR - Clasificarea Ocupatiilor din Romania - Grupe de baza

Clasificarea ocupatiilor din Romania - Codul COR actualizat

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

1. Grupe majore

 | 2. Subgrupe majore

3. Grupe minore

 | 4. Grupe de baza

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


1110Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
1141Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice
1142Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare
1143Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc.)
1210Directori generali, directori si asimilati
1211Conducatori si alti functionari superiori in sistemul bancar
1221Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit
1222Conducatori in industria extractiva si prelucratoare
1223Conducatori in constructii
1224Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul
1225Conducatori in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement
1226Conducatori in transporturi posta si telecomunicatii
1227Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
1228Conducatori de intreprinderi de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
1229Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate, cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)
1231Conducatori in servicii de administratie si financiare
1232Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte relatii de munca
1233Conducatori in activitatea de vanzare si marketing
1234Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice
1235Conducatori in aprovizionare si desfacere
1236Conducatori in informatica
1237Conducatori in cercetare-dezvoltare, proiectare
1239Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative
1311Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit
1312Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare
1313Conducatori de intreprinderi mici din constructii
1314Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul
1315Conducatori de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement
1316Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si telecomunicatii
1317Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
1318Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
1319Conducatori de alte intreprinderi mici
2111Fizicieni si astronomi
2112Meteorologi
2113Chimisti
2114Geologi, geofizicieni
2121Matematicieni si asimilati
2122Specialisti statisticieni
2131Analisti, programatori, informaticieni designeri
2139Specialisti in informatica neclasificati in grupele de baza anterioare
2141Arhitecti in urbanistica si amenajarea teritoriului
2142Ingineri constructori
2143Ingineri energeticieni si electricieni
2144Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii
2145Ingineri mecanici
2146Ingineri petrochimisti si in chimia industriala
2147Ingineri mineri, petrolisti si metalurgisti
2148Ingineri geodezi, cartografi si topografi
2149Arhitecti, ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
2151Ingineri in industria textila si pielarie
2152Ingineri in industria alimentara
2161Ingineri in industria lemnului
2162Ingineri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)
2163Ingineri in industria celulozei si hartiei
2211Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati
2212Bacteriologi, farmacologi si asimilati
2213Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici
2214Ingineri clinici
2221Medici medicina generala
2222Medici stomatologi
2223Medici veterinari
2224Farmacisti
2229Medici si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
2310Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior
2321Profesori in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri
2322Profesori in invatamantul gimnazial
2331Profesori in invatamantul primar
2332Profesori in invatamantul prescolar
2340Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor
2351Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic
2352Inspectori in invatamant
2359Specialisti in invatamant, neclasificati in grupele de baza anterioare
2411Specialisti in sistemul financiar-bancar
2412Specialisti cu probleme de personal si de pregatire profesionala a personalului
2413Specialisti in logistica
2414Specialisti in cumparari produse, repere, ansamble si subansamble
2415Specialisti in domeniul bancar
2416Specialisti in domeniul asigurarilor
2417Specialisti in evaluare
2418Experti tehnici extrajudiciari
2419Specialisti cu functii administrative si comerciale, neclasificati in grupele de baza anterioare
2421Avocati
2422Magistrati (judecatori, procurori)
2423Specialisti in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii conformitatii
2429Juristi neclasificati in grupele de baza anterioare
2431Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si monumentelor istorice
2432Bibliotecari, documentaristi si asimilati
2441Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si cei din sistemul financiar-bancar)
2442Sociologi, antropologi, geografi si asimilati
2443Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
2444Lingvisti, traducatori si interpreti
2445Psihologi
2446Asistenti sociali
2447Specialisti in relatii publice
2448Specialisti in activitatea de tineret
2451Scriitori, ziaristi si asimilati
2452Sculptori, pictori si asimilati
2453Compozitori, muzicieni si cantareti
2454Coregrafi si dansatori
2455Actori si regizori de film, teatru si alte spectacole
2460Membri ai clerului
2470Specialisti in administratia publica
2481Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si astronomie
2482Cercetatori si asistenti de cercetare in meteorologie
2483Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie
2484Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie si geofizica
2491Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica
2492Cercetatori si asistenti de cercetare in statistica
2501Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica
2511Cercetatori si asistenti de cercetare in arhitectura si urbanism
2512Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in constructii
2513Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in energetica si electrotehnica
2514Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in electronica, transporturi si telecomunicatii
2515Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica
2516Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in petrochimie si chimie industriala
2517Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in minerit, petrol si metalurgie
2518Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in geodezie
2521Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in textile-pielarie
2522Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in industria alimentara
2531Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului
2532Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul materialelor oxidice
2541Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie si ecologie
2542Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie
2543Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura
2551Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina
2552Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina stomatologica
2553Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina veterinara
2559Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie fizica si sport
2560Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar-bancar
2570Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice
2581Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul economic
2582Cercetatori si asistenti de cercetare in sociologie, antropologie, arheologie si geografie
2583Cercetatori si asistenti de cercetare in filozofie, istorie si politologie
2584Cercetatori si asistenti de cercetare in lingvistica si filologie
2585Cercetatori si asistenti de cercetare in psihologie
3111Tehnicieni in fizica si chimie
3112Tehnicieni constructori
3113Tehnicieni energeticieni si electricieni
3114Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si telecomunicatii
3115Tehnicieni si maistri mecanici
3116Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si in chimia industriala
3117Tehnicieni mineri si metalurgisti
3118Desenatori tehnici
3119Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii si asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare
3121Asistenti, analisti-programatori si asimilati
3122Tehnicieni-operatori echipamente calcul
3123Tehnicieni-operatori roboti industriali
3131Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine si sunet
3132Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune si telecomunicatii
3133Tehnicieni de aparate electro-medicale
3141Ofiteri mecanici de nave
3142Ofiteri de punte si pilotaj nave
3143Piloti de avioane si asimilati
3144Controlori si navigatori de trafic aerian
3145Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian
3151Specialisti in domeniul apararii impotriva incendiilor
3152Inspectori pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate
3161Tehnicieni si maistri in industria textila si pielarie
3162Tehnicieni si maistri in industria alimentara
3171Tehnicieni si maistri in industria lemnului
3172Tehnicieni si maistri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)
3173Tehnicieni si maistri in industria celulozei si hartiei
3211Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei
3212Tehnicieni in activitatea de cercetare din domeniul agriculturii si silviculturii
3213Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie
3221Asistenti medicali generalisti
3222Igienisti
3223Asistenti dieteticieni si de nutritie
3224Optometricieni si opticieni
3225Tehnicieni dentari
3226Fizioterapeuti si asimilati
3227Asistenti si tehnicieni veterinari
3228Asistenti farmacisti si laboranti
3229Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in grupele de baza anterioare
3230Tehnicieni protezisti - ortezisti
3231Surori medicale si laborante
3232Moase si surori puericultoare
3310Invatatori in invatamantul primar
3320Educatoare
3330Instructori-educatori in unitati de handicapati
3331Instructori - educatori in centrele de reeducare si penitenciare
3340Personal in invatamant, neclasificat in grupele de baza anterioare
3411Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)
3412Agenti de asigurari
3413Agenti imobiliari
3414Agenti de turism
3415Reprezentanti tehnici si comerciali
3416Agenti contractari si achizitii
3417Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la licitatie
3419Agenti in activitatea financiara si comerciala, neclasificati in grupele de baza anterioare
3421Agenti comerciali
3422Agenti concesionari
3423Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si reintegrare a somerilor
3429Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza anterioare
3431Secretari administrativi si asimilati
3432Ocupatii auxiliare in activitatea juridica, comerciala si administrativa
3433Contabili
3434Statisticieni in gestiunea economica, administrativa si asimilati
3441Inspectori de vama si frontiera (vamesi)
3442Inspectori de taxe si impozite
3443Inspectori de pensii si asigurari sociale
3444Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii
3449Inspectori si agenti financiari, neclasificati in grupele de baza anterioare
3450Inspectori de politie si detectivi
3460Lucratori in asistenta sociala
3471Designeri, decoratori si alti tehnicieni in domeniul artei
3472Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si spectacole
3473Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri publice si asimilati
3474Clovni, magicieni, acrobati si asimilati
3475Sportivi, antrenori si asimilati
3476Tehnicieni in domeniul publicitatii
3480Personal laic din culte
3491Tehnicieni in turism si asimilati
3492Tehnicieni in activitati ospitaliere si asimilati
3493Tehnicieni in activitati de alimentatie si asimilati
3494Tehnicieni in activitati de agrement si asimilati
4111Stenografe si dactilografe
4112Operatori la prelucrarea textelor si asimilati
4113Operatori introducere, validare si prelucrare date
4114Operatori la masini de calcul
4115Secretare
4121Registratori ai operatiunilor de evidenta contabila
4122Functionari in activitati financiare
4131Magazineri
4132Functionari de programare si urmarire a productiei
4133Functionari in transporturi
4141Bibliotecari si arhivari
4142Functionari expeditie si alti agenti postali
4143Codificatori, corectori de tipar si asimilati
4190Alti functionari de birou
4211Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete
4212Operatori la ghisee
4213Crupieri si asimilati
4214Amanetari
4215Colectori de note de plata, polite si bani cash
4221Functionari la agentiile de voiaj
4222Functionari la serviciile de informare si receptioneri
4223Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)
4231Functionari in servicii publice comunitare
4233Functionari in servicii publice comunitare
5111Insotitori de zbor si stewardese
5112Conductori si controlori in transporturi publice
5113Organizatori de activitati turistice
5121Administratori (intendenti)
5122Bucatari
5123Ospatari si barmani
5131Ingrijitoare de copii
5132Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara
5133Personal specializat pentru ingrijire si supraveghere la domiciliu
5139Lucratori in serviciu pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare
5141Coafori, frizeri, cosmeticieni si asimilati
5142Valeti, cameriste si insotitori
5143Agenti de pompe funebre si imbalsamatori
5149Lucratori in servicii pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare
5161Servicii voluntare/private pentru situatii de urgenta
5163Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare)
5169Personal de paza si ordine publica, neclasificat in grupele de baza anterioare
5210Manechine si asimilati
5220Vanzatori in magazine si piete
6111Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura
6112Arboricultori si floricultori
6115Viticultori si pomicultori
6121Crescatori-ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte si carne
6122Crescatori de pasari si fazanieri
6123Apicultori si sericicultori
6124Crescatori - ingrijitori de cabaline
6125Crescatori de animale mici
6126Crescatori ingrijitori animale salbatice captive sau semicaptive
6129Crescatori de animale destinate vanzarii neclasificati in grupele de baza anterioare
6130Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
6141Lucratori forestieri
6142Preparatori mangal
6151Lucratori in culturi acvatice
6152Pescari in ape interioare si de coasta
6153Pescari in mari si oceane
6154Paznici de vanatoare (inlocuieste Vanatori, revenindu-se astfel la denumirea anterioara)
7111Mineri si lucratori in cariera
7112Artificieri
7113Spargatori, taietori si cioplitori in piatra
7121Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si materiale traditionale
7122Zidari
7123Constructori in beton armat si asimilati
7124Dulgheri
7129Muncitori constructori neclasificati in grupele de baza anterioare
7131Constructori de acoperisuri
7132Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari
7133Ipsosari
7134Montatori de izolatii termice si acustice
7135Geamgii
7136Instalatori si montatori de tevi
7137Electricieni in constructii
7141Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori
7143Curatitori de fatade si cosari
7211Turnatori, formatori, miezuitori
7212Sudori si debitatori autogeni
7213Tinichigii-cazangii
7214Constructori si montatori de structuri metalice
7215Lucratori la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si transportat
7216Scafandri si alti lucratori subacvatici
7221Forjori, stantatori si presatori
7222Sculeri
7223Reglori si reglori conductori de masini unelte
7224Lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit
7231Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule
7232Mecanici, montatori si reparatori de motoare de avioane
7233Mecanici, montatori si reparatori de masini agricole si industriale
7241Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente electrice si energetice
7242Electronisti montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice
7244Electromecanici montatori si reparatori de instalatii telegrafice si telefonice
7245Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si subterane
7311Confectioneri si reparatori de instrumente si aparate de precizie
7312Confectioneri si acordori de instrumente muzicale
7313Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal si alte materiale
7321Olari si formatori in ceramica si materiale abrazive
7322Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc.)
7323Gravori pe sticla
7324Pictori, decoratori pe sticla si ceramica
7331Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale
7332Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale piele si materiale similare din textile,
7341Zetari si linotipisti
7342Stereotipari si galvanotipisti
7343Gravori de imprimerie si fotogravori
7344Personal de fotografiere si asimilat
7345Legatori si lucratori inruditi
7346Imprimatori pe matase, lemn si textile
7411Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui
7412Brutari, patiseri si cofetari
7413Lucratori in fabricarea produselor lactate
7414Lucratori in conservarea fructelor si legumelor
7415Degustatori si controlori de calitate de mancaruri si bauturi
7416Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun
7421Lucratori in pregatirea si tratarea lemnului
7422Tamplari si lucratori asimilati
7423Reglori-montatori masini de prelucrat lemn
7424Impletitori de cosuri, confectioneri de perii si asimilati
7431Filatori
7432Tesatori si tricotori
7433Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri si modiste
7434Blanari si asimilati
7435Mesteri, croitori in textile si piele
7436Lucratori in broderie si asimilati
7437Tapiteri si asimilati
7441Tabacari si pielari
7442Cizmari si mestesugari
8111Operatori la instalatii si utilaje miniere
8112Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor
8113Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului
8121Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti si otelari
8122Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor
8123Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor
8124Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor
8131Operatori la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si produselor din sticla
8139Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit
8141Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
8142Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie
8143Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei
8151Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica
8152Operatori la aparatele de tratament termic in chimie
8153Operatori la aparatele de filtrare si separare chimica
8154Operatori la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia rafinarii petrolului si gazelor)
8155Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale
8159Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati in grupele de baza anterioare
8161Operatori la instalatiile de producere a energiei
8162Fochisti la masini mobile cu abur si cazane de locomotiva
8163Operatori la incineratoare, instalatii de tratare a apei si asimilati
8170Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali
8211Operatori prelucratori la masini unelte
8212Operatori la masini si instalatii pentru fabricarea cimentului si a altor produse minerale
8221Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor si produselor cosmetice
8222Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice si explozibililor
8223Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor
8224Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice
8229Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice
8231Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc
8232Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice
8240Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
8251Operatori la masinile si utilajele de imprimat
8252Operatori la masinile si utilajele de legat carti
8253Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare
8261Operatori la utilajele de filatura
8262Operatori la masini de tesut si tricotat
8263Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
8264Operatori la utilajele si instalatiile de finisare textila
8265Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor
8266Operatori la masini utilaje si instalatii din industria incaltamintei
8269Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale similare
8271Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a carnii si pestelui
8272Operatori la masinile si utilajele de fabricare a produselor lactate
8273Operatori la masinile de macinat cereale si mirodenii
8274Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea painii, pastelor fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie si zaharoase
8275Operatori la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor si fabricarea uleiurilor alimentare
8276Operatori la utilajele de producere si rafinare a zaharului
8277Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si a ceaiului
8278Operatori la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si altor bauturi
8279Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului si produselor din tutun
8281Montatori in constructii mecanice
8282Montatori de masini si echipamente electrotehnice
8283Asamblori de echipamente electronice
8284Asamblori de produse si articole din metal, cauciuc si materiale plastice
8285Asamblori de produse si articole din lemn
8286Asamblori de produse si articole din carton, textile si materiale similare
8287Montatori de subansamble
8290Operatori la masini si asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare
8311Mecanici de locomotiva
8312Franari, acari si agenti de manevra
8321Conducatori de motociclete
8322Soferi de autoturisme si camionete
8323Conducatori de autobuze, troleibuze si tramvaie
8324Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj
8331Tractoristi si alti conducatori de masini agricole si forestiere
8332Conducatori de masini si utilaje terasiere
8333Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati
8334Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate
8340Marinari, navigatori si asimilati
8350Docheri, mecanizatori si conducatori de utilaje portuare
9111Vanzatori ambulanti
9113Vanzatori la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon
9120Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie
9131Menajere
9132Femei de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii
9133Spalatorese si calcatorese
9141Ingrijitori de cladiri
9142Spalatori de vehicule, vitrine si geamuri
9151Personal de manipulare si supraveghere bagaje
9152Portari, paznici si asimilati
9153Cititori de contoare si incasatori
9161Gunoieri si maturatori
9162Muncitori necalificati in servicii publice, neclasificati in grupele de baza anterioare
9211Muncitori necalificati in agricultura
9212Muncitori necalificati in silvicultura
9213Muncitori necalificati in pescuit si vanatoare
9311Muncitori necalificati in mine si cariere
9312Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
9313Muncitori necalificati in constructia de locuinte
9320Muncitori necalificati in industria prelucratoare
9330Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri
9411Ucenici

Tag: COR - Acar - Cod COR: 831204, Cod COR, Codul COR actualizat, Clasificarea COR, clasificarea Ocupatiilor din Romania

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

1. Grupe majore

 | 2. Subgrupe majore

3. Grupe minore

 | 4. Grupe de baza

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

MARILENA
18 May - 09:26
Olimpia
4 Dec - 16:11
Belei Mihaela
21 Nov - 10:45
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics