.

 

01 Martie 2010

contabilitateafirmei.ro

Plata in contul unic - modificari

(M. Of. nr. 119 din 23/02/2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 1490 din 16/02/2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

 


Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 in 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Pozitiile 26 - Taxa pe jocuri de noroc datorata lunar, pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc si 27 - Taxa pe jocuri de noroc regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare, din anexa nr. 1 "Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 20.47.01.01 ?Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire?" vor avea urmatorul continut:


+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦"Nr.¦           Denumirea creantei fiscale            ¦                Temeiul legal              ¦
¦crt.¦                                                 ¦                                           ¦
+----+-------------------------------------------------+-------------------------------------------¦
¦26. ¦Taxa pe jocuri de noroc datorata lunar, pe       ¦Art. 27 alin. (3) din Ordonanta de urgenta ¦
¦    ¦perioada de valabilitate a licentei de           ¦a Guvernului nr. 77/2009 privind           ¦
¦    ¦exploatare a jocurilor de noroc                  ¦organizarea si exploatarea jocurilor de    ¦
+----+-------------------------------------------------¦noroc"                                     ¦
¦27. ¦Taxa pe jocuri de noroc regularizata             ¦                                           ¦
¦    ¦periodic, in functie de realizari,               ¦                                           ¦
¦    ¦datorata pentru perioada de raportare            ¦                                           ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+2. Pozitia 28 - Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc din anexa nr. 1 "Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 20.47.01.01 ?Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire?" se elimina.
Art. II. - Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

Bucuresti, 16 februarie 2010.
Nr. 1.490. 

Categorii: contabilitate | fiscalitate | formulare
Cuvinte cheie: plata in contul unic | plata bugetul de stat | plata bugetul asigurarilor sociale

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics