.

 

15 Februarie 2010

contabilitateafirmei.ro

Declaratia 105 - Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc

(M. Of. nr. 98 din 12/02/2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 1451 din 08/02/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc"

 

New Page 3

Ordin nr. 1451 din 08/02/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc",


Anaf a aprobat modelul si continutul formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc".

Operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc declara taxa de autorizare aferenta licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare la momentul acordarii licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, in formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare.

INSTRUCTIUNI de completare a formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc", cod 14.13.03.14/j

I. Depunerea declaratiei
Formularul 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc" se completeaza si se depune de catre organizatorii de jocuri de noroc carora le revin, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, obligatiile de plata la bugetul de stat cuprinse in Nomenclatorul privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, prevazut in anexa nr. 3 la ordin, denumit in continuare Nomenclator.
Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferentele de taxe stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a actiunilor de inspectie fiscala.
1. Termenul de depunere a declaratiei:
1.1. in cazul taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc:
1.1.1. pentru taxele prevazute la pozitiile 1 si 2 din Nomenclator, datorate de catre Compania Nationala "Loteria Nationala" - S.A., anual, pana la data de 25 martie inclusiv, pentru anul in curs;
1.1.2. pentru taxele prevazute la pozitiile 3-7 din Nomenclator, anual, dupa cum urmeaza:
1.1.2.1. pentru primul an de functionare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
1.1.2.2. pentru urmatorii ani, cu 10 zile inainte de expirarea anului precedent;
1.2. in cazul taxelor aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc:
1.2.1. pentru taxele prevazute la pozitiile 8 si 9 din Nomenclator, datorate de catre Compania Nationala "Loteria Nationala" - S.A., anual, pana la data de 25 martie inclusiv, pentru anul in curs;
1.2.2. pentru taxele prevazute la pozitiile 10, 13 si 14 din Nomenclator, lunar, dupa cum urmeaza:
1.2.2.1. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata, pentru prima luna de functionare;
1.2.2.2. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru celelalte perioade;
1.2.3. pentru taxele prevazute la pozitiile 11 si 12 din Nomenclator, trimestrial, dupa cum urmeaza:
1.2.3.1. pentru primul trimestru de functionare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
1.2.3.2. pentru celelalte trimestre, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie) pentru trimestrul urmator.
2. Organul fiscal competent
Declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
3. Mod de depunere
Formularul 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc" se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau poate fi distribuit, la cerere, de unitatile fiscale.
Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.
In situatia in care contribuabilul a utilizat pentru aceeasi obligatie de plata si aceeasi perioada de raportare mai multe metode de depunere, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii.
In situatia in care in declaratia privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc privind o perioada de raportare, depusa la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate taxele pentru care este prevazuta, conform legii, obligatia declararii si platii acestora, pentru taxele nedeclarate initial, platitorul depune o declaratie referitoare la aceeasi perioada de raportare. Data depunerii acestui formular se stabileste in conformitate cu prevederile legale.
Corectarea obligatiilor declarate eronat in formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii in vigoare.
II. Completarea declaratiei
1. Perioada de raportare
In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia (de exemplu, 01 pentru luna ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 12 pentru an).
Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2010).
2. Sectiunea A "Date de identificare a platitorului"
In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii contribuabilului, organizator de jocuri de noroc, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
In rubrica "Denumire" si in rubricile privind adresa se inscriu denumirea contribuabilului si datele privind adresa domiciliului fiscal.
3. Sectiunea B "Date privind creanta fiscala"
Pentru fiecare dintre pozitiile din Nomenclator se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se in randurile corespunzatoare (rd. 1 si rd. 3 si, dupa caz, rd. 2) sumele reprezentand obligatiile stabilite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu prevederile legale si instructiunile de mai jos.
In coloana "Denumire creanta fiscala" se inscrie denumirea obligatiei de plata conform Nomenclatorului, datorata in perioada de raportare.
Coloana "Suma":
La randul 1 "Suma datorata" se inscrie suma reprezentand taxa datorata in perioada de raportare, conform legii.
Pentru pozitiile 1-7, 8 si 9 din Nomenclator se completeaza, anual, cu suma datorata anticipat, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009.
Pentru pozitiile 11 si 12 din Nomenclator se completeaza, trimestrial, cu suma datorata, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009.
Pentru pozitia 10 din Nomenclator se inscrie, lunar, suma datorata potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, precum si ale pct. 1.II lit. C din anexa la aceeasi ordonanta.
Pentru prima luna se va inscrie suma rezultata din aplicarea cotei de 5% din incasarile estimate la data depunerii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei, dar nu mai putin de suma minima prevazuta la pct. 1.II lit. C din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009.
Pentru lunile urmatoare se vor inscrie sumele cumulate de la inceputul perioadei de valabilitate a autorizatiei, reprezentand 5% din incasarile realizate, dar nu mai putin decat suma declarata in luna precedenta.
Pentru pozitia 13 din Nomenclator se completeaza astfel:
La randul "Suma datorata" se inscrie, lunar, suma datorata potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, precum si ale pct. 1.II lit. F din anexa la aceeasi ordonanta.
Pentru prima luna se va inscrie taxa fixa pentru fiecare sala de joc, iar in situatia in care operatorul economic detine mai multe sali de joc autorizate, se inscrie taxa fixa cumulata la nivelul organizatorului.
Pentru lunile urmatoare se vor inscrie sumele cumulate de la inceputul perioadei de valabilitate a autorizatiei, reprezentand 5% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., care se achita in avans la Trezoreria Statului, inainte de achizitionarea acestora, cumulate cu taxa fixa anuala.
Pentru pozitia 14 din Nomenclator se inscrie, lunar, suma datorata potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, precum si ale pct. 1.II lit. G din anexa la aceeasi ordonanta.
Pentru prima luna se va inscrie suma rezultata din aplicarea cotei de 20% din incasarile estimate la data depunerii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei, dar nu mai putin de suma minima prevazuta la pct. 1.II lit. G din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009.
Pentru lunile urmatoare se vor inscrie sumele cumulate de la inceputul perioadei de valabilitate a autorizatiei, reprezentand 20% din incasarile realizate, dar nu mai putin decat suma declarata in luna precedenta.
Randul 2 "Suma datorata anterior" se completeaza numai pentru pozitiile 10, 13 si 14 din Nomenclator, dupa cum urmeaza:
Pentru prima luna se va inscrie cifra "0" (zero).
Pentru lunile urmatoare se vor inscrie sumele inscrise in randul 1 "Suma datorata" din declaratia lunii precedente.
Randul 3 "Suma de plata" se completeaza astfel:
- pentru pozitiile 1-9, 11 si 12 din Nomenclator se preia suma inscrisa la randul 1 "Suma datorata" din formular;
- pentru pozitiile 10, 13 si 14 din Nomenclator se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma inscrisa la randul 1 "Suma datorata" si suma inscrisa la randul 2 "Suma datorata anterior". In situatia in care rezulta o valoare negativa, se va inscrie cifra "0" (zero).

Categorii: fiscalitate | formulare | contabilitate
Cuvinte cheie: declaratia 105 | declaratie jocuri de noroc | taxe de organizare jocuri de noroc

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics