.

 

07 Februarie 2010

contabilitateafirmei.ro

Precizari suplimentare privind situatiile financiare / raportarile contabile

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Legea societatilor comerciale, legea contabilitatii

 

Referitor la depunerea situatiilor financiare / raportarilor contabile pentru anul 2009, facem urmatoarele precizari suplimentare:

Situatiile financiare se intocmesc in termen de 150 zile de la inchiderea exercitiului financiar.

Pentru anul 2009, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii, art. 37, alin (2),

Raportarea anuala se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, insotita de dovada predarii situatiilor financiare anuale la oficiul registrului comertului, pentru publicare.

Atragem atentia asupra diferentei intre termenul "situatii financiare" si termenul "raportari anuale"

Potriviti Legii societatilor comerciale, Legea 31 / 1990, art. 185, alin (1),

Consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hârtie si in forma electronica sau numai in forma electronica, având atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Recapituland,


- Situatiile financiare anuale se vor depune la Registrul Comertului in termen de cel mult 150 zile de la inchiderea exercitiului financiar, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data adunarii generale.
Termenul de 150 zile este necesar pentru respectarea obligatiei de mai jos, privind raportarea anuala.

- Raportarea anuala (in prezent acelasi lucru cu situatiile financiare) se depune la AFP in termen de 150 zile de la data inchiderii exercitiului financiar, insotita de dovada depunerii la Registrul Comertului a Situatiilor financiare anuale.
 

Categorii: situatii financiare | contabilitate | formulare
Cuvinte cheie: situatii financiare 31.12.2009 | raportari contabile la 31.12.2009 | depunere bilant

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics