.

 

07 Februarie 2010

contabilitateafirmei.ro

Depunerea situatiilor financiare (bilant) 31.12.2009 la Registrul Comertului

(www.onrc.ro)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

 

Depunere situatii financiare anuale - 2009 la Registrul Comertului

Precizare - Situatiile financiare anuale pentru anul 2009 se depun numai la oficiile judetene ale registrului comertului respectiv oficiul registrului comertului al Municipiului Bucuresti.

Persoana care depune – conform legii, administratorul sau o persoana imputernicita de acesta; in cazul in care situatia financiara este depusa de un salariat al unei firme de contabilitate trebuie prezentata si imputernicirea acordata firmei de contabilitate de catre administrator.

Ce se depune:

- Cererea de depunere situatie financiara anuala la R.C. – formular ONRC nr. 11-10-187, completata conform instructiunilor de completarea documentului;
- Discheta / suport magnetic cu datele situatiei financiare realizate cu programele de asistenta puse la dispozitie de MFP, si care va contine fisierele:

1. Pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale (formele prescurtat si lung) si pentru firmele de asigurari si/sau reasigurari si pentru brokeri de asigurari, fisierele:

- Unitate.txt
- Date.txt
- SumeControl.txt

2. Pentru banci, cooperative de credit, societati supravegheate de CNVM, societati din domeniul pensii private, institutii financiare nebancare, societati din domeniul fonduri de garantare a pensiilor private, fisierele:

- Unitate.dbf
- Date.dbf

- Situatia financiara anuala semnata si stampilata de persoanele in drept conform legii;
- Documente insotitoare pentru situatia financiara anuala, conform legii, dupa cum urmeaza:

A. conform normelor MFP:

- Note explicative la situatiile financiare (vezi modele in norme M.F.P. ref. La bilantul anual), in conformitate cu Normele Europene conform sectiunii 8 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva IV a Comunitatii Economice Europene;
- Raport administrator / Consiliu de Administratie / Directorat;

- Raport auditori financiari / Raport comisie de cenzori – daca este cazul;
- Propunere de distribuire a profitului realizat / acoperire a pierderilor;
- Declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991(model in normele MFP);

B. Conform Legii 31/1990:

- Proces verbal al adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau asociatului unic referitor la aprobarea bilantului si a contului de profit si pierdere la 31.12.2009;
- Dovada achitarii taxei de registrus
- Dovada achitarii taxei de publicare a anuntului la M.O. pentru cifra de afaceri mai mare ca 10 milioane de lei(daca este cazul).

Documentele subliniate trebuie sa insoteasca obligatoriu situatile financiare.

Termenul de depunere – in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art. 185, in termen de 15 zile de la data aprobarii situatiei financiare in adunarea generala a asociatilor / actionarilor.
Termenul limita - impus de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 este de 150 de zile de la incheierea exercitiului contabil, respectiv 60 de zile pentru declaratii de inactivitate.


Pentru confirmarea depunerii situatiei financiare anuale R.C. va elibera o confirmare de primire.

Un model de declaratie de inactivitate (MODEL 1), respectiv de declaratie pentru firma in lichidare (MODEL 2) sunt anexate. Descarcare model declaratie de inactivitate

 

Categorii: situatii financiare | contabilitate | formulare
Cuvinte cheie: bilant 31.12.2009 | situatii financiare 31.12.2009 | depunere bilant 2009

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics