.

 

28 Septembrie 2010

contabilitateafirmei.ro

Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente comisionului datorat

(M.Of. numarul 638 din data de 10 septembrie 2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

ORDIN nr. 1233 din 31 august 2010 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum si a caracteristicilor de tiparire, modului de difuzare, utilizare si de pastrare ale acestora

 

A fost modificat formularul DECIZIE referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente comisionului datorat.

Angajatorii cu obligatii de plata catre ITM reprezentand comisionul datorat pentru evidenta contractelor si a carnetelor de munca, ce au inregistrat intarzieri la plata comisionului datoreaza accesorii aferente sumelor intarziate la plata sub forma dobanzilor, penalitatilor si majorarilor de intarziere.

Pentru acestia, Inspectoratele Teritoriale de Munca pot emite decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente comisionului datorat.

Un model al deciziei este prezentat mai jos:


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
INSPECTIA MUNCII
Inspectoratul Teritorial de Munca al Judetului .............
Str. ...................... nr. ............
Localitatea.....................


DECIZIE Nr. ......
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente comisionului datorat


Numele si prenumele/Denumirea debitorului ................................
Domiciliul/Sediul in localitatea ......................................., str. ......................................... nr. ......, bl. .........., sc. ........, et. ....,ap. ........, sectorul/judetul .......................
Cod de identificare...............................................
In temeiul art. 88 lit. c), art. 119 si art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru plata cu intarziere a comisionului reglementat de Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata, s-au calculat pentru perioada....................................... urmatoarele:
- dobanzi .................. lei aferente comisionului datorat;
- penalitati de intarziere ................... lei aferente comisionului datorat;
- majorari de intarziere .................. lei aferente comisionului datorat;
- total creante fiscale accesorii .........................
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plata: fisa pe platitor.
Fisa pe platitor se poate prezenta la cererea contribuabilului.
In conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul inscris constituie titlu de creanta.
Va invitam ca in termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa achitati sau sa faceti dovada platii sumelor mentionate in prezenta decizie, care constituie si instiintare de plata.
Impotriva prezentului act se poate formula contestatie, in conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia si care se depune la sediul inspectoratului teritorial de munca emitent.
Data intocmirii ............................
Data comunicarii .........................
Data comunicarii prezentei decizii reprezinta:
- data semnarii de primire, in conditiile art. 44 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- data inscrisa de posta la remiterea "confirmarii de primire", in conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- data la care expira termenul de 15 zile de la data afisarii anuntului publicitar in conditiile art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Inspector-sef,
......................
 

Categorii: personal - salarizare | contributii salariale | codul muncii
Cuvinte cheie: comision ITM | majorari comision itm | dobanzi comision ITM

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics