.

 

13 Septembrie 2010

contabilitateafirmei.ro

OUG 58 se aplica doar pentru drepturi de autor si conventii civile

(Monitorul Oficial 638/2010 din 10 septembrie 2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordonanta de urgenta 82/2010, pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

 

OUG 82 / 2001 vine sa elimine "nebunia" creata de OUG 58 / 2001 care a creat atat de multe incertitudini, nepotriviri si neplaceri laolalta.

 

Asftel, prevederile OUG 58 urmeaza sa fie aplicate incepand de azi, 13 septembrie, doar asupra veniturilor obtinute din drepturi de autor si drepturi conexe dar si asupra veniturilor rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor / conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil.

 

Referitor la veniturile realizate din drepturi de autor si drepturi conexe, sunt aplicabile urmatoarele prevederi:


1 - persoanele care, in mod ocazional, realizeaza pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala - drepturi de autor -, nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala (Art. II, alin (6) OUG 82 / 2010).
2 - persoanele care, in mod ocazional, realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala - drepturi de autor - , datoreaza contributiile individuale. in aceasta situatie baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat (Art. II, alin (7) OUG 82 / 2010).
3 - persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala - drepturile de autor -, datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala. in aceasta situatie baza de calcul lunara nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat  (Art. II, alin (8) OUG 82 / 2010).
4 - persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natura profesionala - drepturi de autor -, datoreaza contributiile individuale. in aceasta situatie baza de calcul lunara nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat  (Art. II, alin (9) OUG 82 / 2010).
 

Venituri realizate in mod ocazional reprezinta, potrivit OUG 82 / 2010, acele venituri realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de regularitate.

 

Potrivit DEX, sporadic reprezinta: "Care apare, care se manifesta pe ici, pe colo sau din cand in cand; lipsit de continuitate; distantat, rar; imprastiat, dispersat, razlet, izolat; intamplator"

 

Baza de calcul pentru veniturile realizate din drepturi de autor si drepturi conexe o reprezinta venitul brut, diminuat cu cota de cheltuieli prevazuta la art. 50, alin (1) lit. a sau, dupa caz, la art. 50, alin (2), lit a) din Legea 571 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pejtru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe"

 

Este vorba asadar de cota de cheltuieli deductibile egala cu 20% din venitul brut, in cazul evniturilor din drepturi de proprietate intelectuala si de cota de cheltuieli deductibile egala cu 25% din venitul brut pentru veniturile provenind din crearea lucrarilor de arta monumentala.

 

Baza de calcul in ceea ce priveste veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor / conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, reprezinta venitul brut.

 

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asogurari pentru somaj nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut.


In acelasi timp, in OUG se specifica faptul ca aceste prevederi nu sunt valabile si pentru persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari.

De asemenea, conform noii OUG, obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor de natura profesionala revine platitorului de venit.

In acest sens, platitorii de venit au obligatia de a depune, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, cate o declaratie privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala. Aceste declaratii se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul platitorul de venit.

Totodata, actul normativ cuprinde reglementari tehnice cu privire punctajul mediu anual pentru stabilirea pensiei, stagiul de cotizare aferent precum si cu privire la valorificarea acestor tipuri de venituri la stabilirea stagiului de cotizare si a indemnizatiei de somaj.

Astfel, pentru perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari sociale, numarul de puncte realizat lunar in sistemul public de pensii se calculeaza potrivit art. 78 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se aplica coeficientul rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.

OUG nr. 82/2010 prevede, in acelasi timp, ca pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii se constituie din toate perioadele pentru care s-a datorat si s-a platit contributia individuala de asigurari sociale, conform prezentei ordonante de urgenta.

In acelasi context, perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru somaj in conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.

De asemenea, veniturile de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, pentru care se datoreaza si se platesc contributiile individuale de asigurari pentru somaj se iau in calcul la stabilirea cuantumului indemnizatiei de somaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra acestora a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.

Actul normativ cuprinde reglementari cu privire la procedura de restituire sau compensare a sumelor reprezentand contributii achitate in plus ca urmare a depasirii plafonului de 5 salarii medii brute pe economie. Asadar, sumele reprezentand contributii ach

itate in plus ca urmare a depasirii plafonului prevazut se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, depusa la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Prevederile OUG 58 / 2010 nu se mai aplica celorlalte categorii de venituri prevazute anterior, in OUG 58/2010, cele mai des intalnite situatii fiind veniturile obtinute de Persoanele Fizice Autorizate. Cu toate astea, potrivit prezentei Ordonante de urgenta,

 

"Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj platite anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (...) sunt considerate obligatii achitate si nu mai fac obiectul prezentei ordonante de urgenta"
 

Categorii: fiscalitate | codul fiscal | contributii salariale
Cuvinte cheie: venituri dreturi de autor | venituri conventii civile | contributii sociale drepturi de autor

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics