.

 

20 Ianuarie 2010

contabilitateafirmei.ro

Rambursarea TVA catre societati din Uniunea Europeana

(M. Of. nr. 32 din 15/01/2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 4 din 04/01/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

 

Ordinul aproba Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene


Precum si formularele


Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene", cod MFP 14.13.02.02/18
si
Decizie privind stabilirea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rambursata in conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", cod MFP 14.13.02.02/19

Procedura se aplica cererilor de rambursare depuse incepand cu 1 ianuarie 2010.

Sumar al PROCEDURII de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

Solicitarea rambursarii

Pentru a obtine o rambursare a TVA in Romania, persoana impozabila care nu este stabilita in Romania adreseaza pe cale electronica o cerere de rambursare pe care o inainteaza statului membru in care este stabilita, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de catre statul membru respectiv.

Analiza cererii si a documentelor atasate

Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa de solicitant, verificand respectarea conditiilor impuse pentru rambursare

Compartimentul de specialitate inscrie in Registrul de evidenta a cererilor de rambursare data transmiterii catre destinatar a cererii, data primirii cererii de catre destinatar, precum si data primirii informatiilor de catre compartimentul de specialitate.

Decizia privind dreptul de rambursare

Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii cererii de rambursare se consemneaza intr-un referat prin care se propune rambursarea integrala, rambursarea partiala sau respingerea rambursarii TVA.

Compartimentul de specialitate comunica de indata solicitantului decizia cu privire la rambursarea TVA, insotita de documentele intocmite pentru stingerea prin compensare/restituire a sumelor.

Impotriva deciziei de rambursare se poate formula contestatie la organul fiscal competent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

Termenul de solutionare

Termenul de solutionare a cererilor de rambursare este:
a) daca compartimentul de specialitate nu a solicitat informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare;
b) daca organul fiscal competent a solicitat informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult doua luni de la data primirii informatiilor suplimentare solicitate sau in termen de cel mult doua luni de la data expirarii termenului de furnizare a acestor informatii, in cazul in care nu a primit raspuns la cererea sa de informatii, dar, in ambele cazuri, nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii de rambursare de la autoritatea competenta din statul membru in care este stabilit solicitantul;
c) daca organul fiscal competent a solicitat alte informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult 8 luni de la data primirii cererii de rambursare.

Dispozitii privind plata

Rambursarea se efectueaza in lei intr-un cont bancar din Romania sau, la cererea solicitantului, in oricare alt stat membru. In acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt retinute din suma care urmeaza a fi platita solicitantului.

Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive

Daca, ulterior primirii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere declarata cu ocazia depunerii solicitarii respective se modifica, solicitantul trebuie sa rectifice suma solicitata la rambursare sau suma deja rambursata.
Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate reprezinta o majorare ori o reducere a sumei de rambursat.
 

Categorii: formulare | contabilitate | tva
Cuvinte cheie: rambursare tva | tva intracomunitar | rambursare tva societati europene

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

MARILENA
18 May - 09:26
Olimpia
4 Dec - 16:11
Belei Mihaela
21 Nov - 10:45
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics