.

 

12 Decembrie 2009

contabilitateafirmei.ro

Modificari privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale

(M. Of. nr. 800 din 24/11/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Lege nr. 363 din 20/11/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

 

O prima modificare face referire la eliminarea primei conditii, potrivit careia societatea pentru care se solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale sa nu fi inregistrat obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008.

O a doua modificare adusa Ordonantei de Urgenta Nr. 92 / 2009 face referire la garantiile constituite in vederea instituirii masurilor asiguratorii. In acest sens, potrivit noilor prevederi,

Garantiile constituite si/sau bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor reprezenta:
a) 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada de pana la 3 luni inclusiv;
b) 40% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada mai mare de 3 luni."

Pirderea valabilitatii amanarii la plata se realizeaza in situatiile in care, in lumina noilor modificari, contribuabilii nu isi achita, in cel mult 30 de zile de la scadenta, obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata. In cazul in care termenul de 30 de zile se implineste dupa data de 20 decembrie, obligatiile fiscale se platesc pana la aceasta data.

Poate una din cele mai importante modificari face referire la nivelul dobanzii pentru perioada luata in calcul la amanare. Astfel, pentru perioada pentru care s-a admis amanarea, contribuabilii datoreaza dobanzi in valoare de 0.05% / zi. Reprezinta, asadar, jumatate din nivelul dobanzii prevazute in codul de procedura fiscala.

Important: modificarea procentului dobanzii nu mai este aplicabila in cazurile in care la implinirea termenului stabilit pentru plata obligatiilor fiscale amanate contribuabilul nu isi achita aceste obligatii.

Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate se pot depune pana la data de 30 iunie 2010.

Redam mai jos varianta actualizata a OUG 92/2009:

In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania, care a afectat mediul de afaceri, generand diminuarea lichiditatilor operatorilor economici, cresterea ratei somajului, precum si cresterea riscului privind imposibilitatea asigurarii nivelului de lichiditati necesare operatorilor economici in vederea derularii activitatii curente,
si in conditiile in care statele membre intentioneaza sa ia masuri pentru sprijinirea operatorilor economici in vederea atenuarii efectelor crizei economice mondiale,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - (1) Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se acorda inlesniri sub forma amanarii la plata, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Amanarea la plata se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligatiile fiscale datorate si neachitate in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.
(3) In cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicita amanarea la plata, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda.
Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de amanarea la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) Abrogat;
b) si-au depus toate declaratiile fiscale;
c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal;
d) nu s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Conditiile prevazute la alin. (1) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.
Art. 3. - (1) Cererea contribuabilului se depune la organul fiscal competent si se solutioneaza de acesta, prin decizie, in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.
(2) Odata cu depunerea cererii de amanare la plata contribuabilul va solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amanarii la plata.
Art. 4. - (1) In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii.
(2) Garantiile constituite si/sau bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor reprezenta:
a) 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada de pana la 3 luni inclusiv;
b) 40% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada mai mare de 3 luni.
(3) Bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constand in terenuri si cladiri evaluarea se va realiza potrivit Comunicarii Comisiei privind elementele de ajutor de stat in vanzarile de terenuri si cladiri de catre autoritatile publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.
Art. 5. - (1) Amanarile la plata isi pierd valabilitatea:
a) in cazul in care contribuabilii nu isi achita, in cel mult 30 de zile de la scadenta, obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata. In cazul in care termenul de 30 de zile se implineste dupa data de 20 decembrie, obligatiile fiscale se platesc pana la aceasta data;
b) in cazul in care nu sunt indeplinite obligatiile prevazute la art. 4.
(2) Pierderea valabilitatii amanarii la plata se constata de organul fiscal competent, prin decizie.
(3) Pierderea valabilitatii amanarii la plata atrage anularea acesteia, precum si inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite.
Art. 6. - Amanarea la plata se acorda unui contribuabil o singura data intr-un an calendaristic.
Art. 7. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada de valabilitate a amanarii la plata contribuabilii datoreaza dobanzi. Nivelul dobanzii este de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, incepand cu data emiterii deciziei si pana la:
a) data la care se implineste termenul de amanare; sau, dupa caz
b) data la care inceteaza valabilitatea inlesnirii conform art. 5.
(3) In situatia in care la implinirea termenului stabilit pentru plata obligatiilor fiscale amanate contribuabilul nu isi achita aceste obligatii, va datora majorari de intarziere conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe intreaga perioada de amanare.
Art. 8. - In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aproba norme metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 9. - Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate se pot depune pana la data de 30 iunie 2010.

 

Categorii: contabilitate | fiscalitate | impozit pe profit
Cuvinte cheie: amanarea la plata | obligatii fiscale | amanare obligatii fiscale

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics