.

 

10 Iulie 2009

contabilitateafirmei.ro

Noi obligatii pentru casele de schimb valutar

(M. Of. nr. 467 din 07/07/2009

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 448 din 01/07/2009 privind unele ma(suri de informare a consumatorilor de ca(tre operatorii economici care desfa(s,oara( activita(t,i de schimb valutar

 

 Art. 1. - Operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar au obligatia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, prin afisare la loc vizibil, atat in interiorul, cat si in exteriorul casei de schimb valutar, conform prevederilor prezentului ordin.
Art. 2. - (1) in exteriorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare, vor fi inscrise pe un suport sau panou unic, intr-o culoare contrastanta fata de culoarea de fond a panoului, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Afisarea oricaror altor informatii pe suportul sau panoul unic este interzisa.
(2) Suportul sau panoul pe care se face afisarea trebuie sa fie monocolor, fara degradeuri ori alte insemne grafice sau culori.
(3) in cazul in care se efectueaza operatiuni de schimb valutar cu monede sau bancnote uzate, rupte sau iesite din uz, monede ori instrumente de plata exprimate in valuta, de tipul voucherelor, cecurilor de calatorie si altele asemenea, operatorul economic respectiv va afisa separat, numai in interiorul casei de schimb valutar, cursul de schimb practicat in aceste cazuri.
(4) Informatiile prevazute la alin. (1) si (3) trebuie indicate in mod vizibil si intr-o forma neechivoca, usor de citit.
Art. 3. - Cursurile de schimb valutar afisate conform art. 2 vor include si comisioanele practicate de operatorul economic care desfasoara activitati de schimb valutar, in cazul in care acestea exista.
Art. 4. - (1) inaltimea minima admisa a literelor si cifrelor pentru afisarea in exteriorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, este de 80 mm, grosimea literelor de 10 mm, distanta dintre litere de minimum 10 mm, iar distanta dintre cuvinte de minimum 20 mm.
(2) inaltimea minima admisa a literelor si cifrelor pentru afisarea in interiorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, este de minimum 8 mm, grosimea literelor de 1 mm, distanta dintre litere de minimum 1 mm, iar distanta dintre cuvinte de minimum 2 mm.
Art. 5. - (1) Dreptul consumatorilor de a fi informati in mod corect, complet si precis asupra cursurilor de schimb valutar se concretizeaza in obligatia operatorilor economici ce desfasoara activitati de schimb valutar de a informa consumatorul, in scris, inainte de operatiunea efectiva de schimb valutar, asupra cursului practicat si asupra sumei ce urmeaza a fi inmanata consumatorului, prin completarea unui formular de acceptare a tranzactiei, semnat de ambele parti, astfel incat consumatorul sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a informat in scris consumatorul inainte de efectuarea tranzactiei.
(2) Formularul de acceptare a tranzactiei trebuie sa fie scris pe o singura pagina format A5, vizibil si lizibil, iar literele sa aiba marimea minima de 10 puncte tipografice si trebuie sa cuprinda obligatoriu informatii referitoare la: denumirea si adresa operatorului economic, data emiterii, numele si prenumele consumatorului, seria si numarul de buletin/carte de identitate/pasaport a/al acestuia, suma tranzactionata, suma ce urmeaza a fi incasata de consumator, semnatura operatorului si cea a consumatorului.
(3) Formularul-tip va fi intocmit atat in limba romana, cat si in limba engleza, in doua exemplare, un exemplar pentru consumator, iar celalalt pentru operatorul economic.
Art. 6. - Institutiile financiar-bancare au obligatia de a informa consumatorii cu privire la cursurile de schimb ale valutelor tranzactionate prin sisteme electronice, ce pot permite un afisaj vizibil, lizibil si usor accesibil consumatorilor, amplasate in interiorul punctelor de lucru, langa ghiseul de schimb valutar.
Art. 7. - Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 7 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 205/2007 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 11 aprilie 2007.

Categorii: contabilitate | fiscalitate | formulare
Cuvinte cheie: case de schimb valutar | formular de acceptare a tranzactiei | formular schimb valutar

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics