.

 

06 Ianuarie 2011

contabilitateafirmei.ro

Update articol "Modificari majore privind relatia cu ITM"

(Publicat in Monitorul Oficial 888 din 30 decembrie 2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordonanta de urgenta 123 din 28 decembrie 2010 (OUG 123/2010) pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

 

Ca urmare a abrogarii Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, dispare obligativitatea indeplinirii unor masuri precum:

Incepand cu 1 Ianuarie au fost abrogate dispozitiile Art. 1 privitor la inregistrarea la ITM a contractelor de munca, urmand ca celelalte dispozitii ale legii sa fie (art. 2-16) abrogate incepand cu 1 Februarie 2011.

Exemplificand,

Incepand cu 1 Ianuarie 2011, nu mai este obligatorie
- inregistrarea contractelor individuale de munca in in termen de 20 de zile de la data incheierii lor, la inspectoratele teritoriale de munca;

Incepand cu 1 Februarie 2011, nu mai este obligatorie
- pastrarea si completetarea carnetelor de munca ale salariatilor de catre inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala isi are sediul angajatorul, sau, in cazul patrarii si completarii carnetelor de angajator, prezentarea acestora la incetarea contractelor individuale de munca, in vederea certificarii inscrierilor efectuate;
- depunerea la inspectoratele teritoriale de munca a actelor privind executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
- depunerea la inspectoratele teritoriale de munca lunar, a dovezilor de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora;
- calculul comisionului si depunerea lunara la inspectoratul teritorial de munca a unei declaratii fiscale privind stabilirea comisionului;
- plata comisionului si depunerea declaratiei pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care este datorat.
 

Categorii: personal - salarizare | contracte | contributii salariale
Cuvinte cheie: itm 2011 | inregistrare contracte de munca 2011 | modifciari contracte de munca 2011

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics