.

 

06 Ianuarie 2011

contabilitateafirmei.ro

Legea somajului a suferit modificari

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 30/12/2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordonanta de urgenta nr. 117 din 23/12/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

La articolul 19, litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e), in conditiile in care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective exista obligatia, potrivit legii, de plata a contributiei de asigurari pentru somaj."
 

Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 19 sunt obligati sa depuna, potrivit prevederilor legale, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza veniturile persoanelor respective, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta de lege."
 

La articolul 22, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
(2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.


La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 19 lit. b)-f), asimilate angajatorului, potrivit legii; (anterior se mentiona art. 19 lit. b)-e))

Nota! Articolul 24 se refera la componenta veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj.
 

Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
Angajatorii au obligatia de a calcula si de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.
 

Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
(1) Angajatorii au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira lunar, conform legii, contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii. (anterior exista o limitare de timp de 30 de zile)
 

Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
Cotele contributiilor prevazute la art. 26 si 27, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cota contributiei prevazuta la art. 28, stabilita prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, se pot modifica, in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 

La articolul 31, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
Termenul de depunere a declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta de lege, este si termen de plata a contributiilor prevazute la art. 26 si 27.
 

La articolul 34 alineatul (11), litera a) va avea urmatorul cuprins:
a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii; (anterior conditia era sa nu depaseasca 30 de zile).
Nota! Este vorba de stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de obtinere a indemnizatiei de somaj.

La articolul 35, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
(1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizate inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii. (anterior conditia era sa nu depaseasca 30 de zile).
 

Perioadele de incapacitate temporara de munca prevazute de art. 34 alin. (11) lit. a) si de art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, modificate potrivit art. X pct. 9 si 10, sunt ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.

Categorii: personal - salarizare | contracte | codul muncii
Cuvinte cheie: modificarea legii somajului | legea somajului 2011 | somaj 2011

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics