.

 

30 Iunie 2009

contabilitateafirmei.ro

Aprobarea regimului de declarare derogatoriu

(M. Of. nr. 415 din 17/06/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Procedura din 12/06/2009 de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

 

 

Aprobarea regimului de declarare derogatoriu


In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.


Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.


Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;

(N.R. Atentie: Existenta unui simplu cont bancar, pentru care se incaseaza o dobanda, indiferent de suma, reprezinta o nerespectare a conditiei)
c) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
d) sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
e) sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
g) sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi;
h) in cazul contribuabililor, persoane juridice, infiintati in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionata.


Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii.
In cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile prevazute la lit. a)-c) si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu.
In cazul societatilor comerciale, odata cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.
 

Solutionarea cererii se face de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale.


In urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind solutionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.


Important:

Decizia va cuprinde, in cazul cererilor aprobate, atat perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cat si conditiile in care acesta a fost aprobat.

Decizia va cuprinde, in cazul cererilor respinse, motivatia respingerii.


Incetarea regimului de declarare derogatoriu
1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat isi inceteaza valabilitatea:
- la data aprobata pentru incetarea acestuia;
- incepand cu luna in care nu mai sunt indeplinite conditiile necesare aprobarii


In cazul incetarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu in regimul normal de declarare.


Depunerea declaratiilor fiscale
1. Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu
1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii fiscale:
a) formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;
b) formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
c) formularul 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;
d) formularul 103 "Declaratie privind accizele", cod 14.13.01.03/a;
e) formularul 104 "Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv;
f) formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
g) formularul 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna", cod 14.13.01.05;
h) formularul 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02.
1.2. Regimul de declarare derogatoriu se solicita pentru toate obligatiile de declarare cuprinse in formularele de la pct. 1.1 si inscrise in vectorul fiscal al contribuabilului.
2. Termene de depunere:
2.1. Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 1, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 2.2.
2.2. Pentru fractiunea de an fiscal aflata in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 1.1 lit. b), f) si g) la termenele prevazute de lege.


FOARTE IMPORTANT!!!
Pentru toate celelalte declaratii fiscale sau declaratii informative, altele decat cele prevazute anterior, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligatia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere si procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevazute de legislatia fiscala in vigoare.

Categorii: codul fiscal | codul de procedura fiscala | contabilitate
Cuvinte cheie: regim derogatoriu | declaratii fiscale | depunere declaratii firme inactive

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics