.

 

04 Ianuarie 2011

contabilitateafirmei.ro

Modificari importante in reglementarile contabile

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 29 decembrie 2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouã - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificatã

Plaseazã o comandã ...

ORDIN nr. 2869 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

 

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Tratamentul contabil al reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior, ce presupune utilizarea conturilor contul 609 „Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 „Reduceri comerciale acordate”, se aplica si in cazul reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii. In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 „Furnizori - facturi nesosite”, respectiv contul 418 „Clienti - facturi de intocmit” si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului. (pct 51 alin (4) completat)

In cazul modificarii destinatiei unui activ, transferul in contabilitate poate fi efectuat daca si numai daca exista o modificare a utilizarii imobilizarii, evidentiata de inceperea modernizarii, in vederea vanzarii. Ca urmare, daca o entitate decide sa cedeze o imobilizare corporala fara a fi modernizata, ea continua sa o trateze ca imobilizare corporala pana la scoaterea sa din evidenta, si nu ca element de stoc. Modernizarea are semnificatia cheltuielilor ulterioare recunoscute ca o componenta a activului.” (pct. 153 alin (11) nou introdus)

Dispare precizarea conform careia, in cazul in care aplicarea metodei LIFO conduce la solduri creditoare in conturile de stocuri,
aceasta diferenta se reia pe seama altor venituri din exploatare.

Se fac precizari suplimentare privind evaluarea elementelor in valuta. Astfel, potrivit pct 1861 nou introdus, evaluarea se aplica si in cazul:
a) creantelor, respectiv al datoriilor, reflectate in conturile 481 „Decontari intre unitate si subunitati” si 482 „Decontari intre subunitati” de subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, provenind din relatiile cu persoana juridica careia ii apartin aceste subunitati, respectiv cu alte subunitati ale aceleiasi persoane juridice;
b) avansurilor acordate pentru imobilizari corporale si necorporale (conturile 232 „Avansuri acordate pentru imobilizari corporale” si 234 „Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale”);
c) avansurilor acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (contul 409 ”Furnizori - debitori”, respectiv contul 419 ”Clienti - creditori”);
d) depozitelor bancare constituite in valuta (conturile 267 ”Creante imobilizate” si 508 ”Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”).
De asemenea, pct 1862 nou introdus, prevede ca in contextul datelor informative raportate potrivit legii, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sunt asimilate creantelor si datoriilor in lei.

In cazul in care marfurile returnate se refera la o vanzare efectuata in exercitiul financiar precedent, corectia se inregistreaza la data bilantului in contul 418 „Clienti - facturi de intocmit”, respectiv contul 408 „Furnizori - facturi nesosite” si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului. Anterior, era precizat doar tratamentul marfurilor returnate de clienti in acelasi exercitiu financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare. (pct. 188, alineatul (3)). Aceste prevederi se aplica si returului de produse finite vandute, corectandu-se conturile corespunzatoare, respectiv 701 „Venituri din vanzarea produselor finite”, 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” si 345 „Produse finite”. (pct. 188 alin (4) nou introdus)

In cazul fuziunii prin absorbtie, valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita in capitalul societatii absorbante se evidentiaza de societatea absorbanta, cu ocazia preluarii elementelor de bilant ale societatii absorbite, in contul 1095 „Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta”
Soldul debitor al contului 149 «Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii» poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat si alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.” (pct 2442 nou introdus)

In loc de “entitate afiliata sau legata” se foloseste “parte legata” (pct 275, 276)

Punctul 322 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Situatiile financiare anuale sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, potrivit legislatiei in vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exercitiul financiar in cauza si a raportului de audit semnat de persoana responsabila sau a raportului cenzorilor, dupa caz.”


Pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii,
acoperite din rezerve (149) pot fi acoperite si din rezerve (106) si din rezultatul reportat (117).

In Planul de conturi general se introduc doua noi conturi, respectiv contul 1095 “Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta” (A) si contul 2677 “Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti” (A).

Daca in situatiile financiare anuale individuale se inregistreaza fond comercial negativ, tratamentul acestuia este cel prevazut la pct. 52 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene. (pct 83 alin 5) nou introdus)
Cu ajutorul contului 2075 “Fond comercial negativ” se tine evidenta fondului comercial negativ care apare nu doar in situatiile financiare anuale consolidate, ci si in situatiile financiare anuale individuale, cu ocazia transferului efectuat in legatura cu achizitia unei afaceri. Consecinta este introducerea unei pozitii distincte (65) pentru fondul comercial negativ (2075) in formatul de bilant, ce face parte din setul situatiilor financiare individuale Cota-parte din fondul comercial negativ, transferata la venituri se inregistreaza in contul 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare”, ceea ce a condus la o a doua modificare in contul de profit si pierdere, respectiv desprinderea din rd 10 ”Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)) a unei pozitii distincte pentru „veniturile din fondul comercial negativ” la rd 11.

In ceea ce priveste modificarile aduse altor conturi, mentionam urmatoarele:

In debitul contului 109 „Actiuni proprii” se inregistreaza si valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie (456), in timp ce in creditul sau se inregistreaza valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie si anulate de aceasta (149).

In debitul contului 264 «Titluri puse in echivalenta» se inregistreaza partea cuvenita investitorului din profitul inregistrat in exercitiul financiar curent , cu ocazia consolidarii prin punere in echivalenta a participatiei detinute de investitor in intreprinderea asociata, in contrapartida cu contul 768 „Alte venituri financiare” (anterior era mentionat contul 761). In acelasi timp, partea cuvenita investitorului din pierderea inregistrata in exercitiul curent de intreprinderea asociata, cu ocazia consolidarii prin punere in echivalenta a participatiei detinute de investitor in intreprinderea asociata se inregistreaza in creditul contului 264 in contrapartida cu contul 668 „Alte cheltuieli financiare”.

In debitul contului 267 „Creante imobilizate” se inregistreaza si sume platite sau de platit, reprezentand valoarea obligatiunilor achizitionate cu ocazia emisiunilor de obligatiuni efectuate de terti, care urmeaza a fi detinute pe o perioada mai mare de un an (512, 462).

In creditul contului 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” se inregistreaza si valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie in contrapartida cu contul 109 „Actiuni proprii”.
 

Categorii: situatii financiare | contabilitate | formulare
Cuvinte cheie: reglementari contabile | modificare ordin 3055 | modificare reglementari contabile

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics